Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 056

HMR Voss AS

Øvre Langhaugen 38
5709 Voss

Telefon: 56530800 Fax 56530897
E-post: knut.flatlandsmo@hmr.no
Hjemmeside: http://www.hmr.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
HMR Voss AS Øvre Langhaugen 38
5709 VossEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Magnetinduktiv prøving av ståltau
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
FOR-2017-06-21-906: Forskrift om taubaner 
Merknad/metode
NS-EN 12927-8: Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Del 8 Magnetinduktiv prøving av ståltau NS-EN 12927-7: Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Del 7 Inspeksjon, reparasjon og vedlikehold NS-EN 12927-6: Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport Del 6 Kassasjonskriterier