Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 056

HMR Voss AS

Øvre Langhaugen 38
5709 Voss

Telefon: 56530800 Fax 56530897
E-post: hmr.voss@hmr.no
Hjemmeside: https://www.hmr.no/selskap/hmr-voss/
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
HMR Voss AS
Øvre Langhaugen 38
5709 VossEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Magnetinduktiv prøving av ståltau
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
FOR-2017-06-21-906, Forskrift om taubaner. NS-EN 12927:2019: Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport - Tau 
Merknad/metode