Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 031

AGA AS

AGA Inspeksjon, håndtering av farlig stoff (HFS)

Postboks 13, Nydalen
0409 Oslo

Telefon: 23177200 / 22027805
E-post: oivind.gulbrandsen@no.aga.com
Hjemmeside: http://www.aga.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020




Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
AGA Inspeksjon, håndtering av farlig stoff (HFS) Gjerdrumsvei 8
0484 Oslo



Er akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Forbruksanlegg for gassformig brensel Gasstype: LPG LNG Naturgass
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel:  
Merknad/metode
Anleggstype 1 og 2
Inspeksjonsområde
Omtapping av farlig stoff Gasstype: Hydrogen LPG Biogass LNG Naturgass CNG
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om omtapping av farlig stoff: - Kapittel 1: Drivstoffanlegg, og Kapittel 2: Fylleanlegg for propanflasker 
Merknad/metode
Anleggstype 2
Inspeksjonsområde
Laboratorier samt sentral- gassanlegg og gassanlegg for industrigasser Gasstype: LPG Hydrogen Acetylen Metan Naturgassblandinger Brennbare hydrogenblandinger Andre petrokjemiske brenngasser
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 - Kapittel 4 Diverse forbruksanlegg: Laboratorier og Sentralgassanlegg for industrigasser 
Merknad/metode
Anleggstype 1 og 2