Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 052

ISOVATOR AS

ADK Kontroll

Horgenveien 227
3303 HOKKSUND

Telefon: 32250960 / 90698812
E-post: staale@returgass.no
Hjemmeside: http://www.returgass.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
ADK Kontroll Horgenveien 227
3303 HOKKSUNDEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Forbruksanlegg for gassformig brensel Gasstype LPG Naturgass Biogass
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel: §9.5 (ferdigkontroll) og §9.7 (systematisk tilstandskontroll) 
Merknad/metode
Anleggstype 1 Anleggstype 2
Inspeksjonsområde
Drivstoffanlegg Gasstype LPG Naturgass Biogass
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om omtapping av farlig stoff kapittel 1 Drivstoffanlegg: §9.6 (ferdigkontroll) og §9.8 (systematisk tilstandskontroll) 
Merknad/metode
Anleggstype 2
Inspeksjonsområde
Fylleanlegg for propanflasker
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om omtapping av farlig stoff kapittel 2 Fyllanlegg for propanflasker.: §9.6 (ferdigkontroll) og §9.7 (systematisk tilstandskontroll) 
Merknad/metode
Anleggstype 2