Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 050

InterGas as

Postboks 156
4952 Risør

Telefon: 37 15 55 30 / 37 15 51 24
E-post: arne.kai.stiansen@intergas.no
Hjemmeside: http://www.intergas.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
InterGas as
Furumoveien 10
4980 RisørEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Forbruksanlegg for gassformig brensel Gasstype LPG LNG CNG Biogass CBG
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Drivstoffanlegg, Gasstype LPG LNG CNG Biogass CBG
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om omtapping av farlig stoff: Kapittel 1 Drivstoffanlegg 
Merknad/metode
Anleggstype 1
Inspeksjonsområde
Tankanlegg Gasstype LPG LNG
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farligstoff - kapittel 2 Tankanlegg - LPG og LNG:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Fylleanlegg for propanflasker
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om omtapping av farlig stoff kapittel 2 Fyllanlegg for propanflasker.:  
Merknad/metode
Anleggstype 2