Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 023

Kiwa AS

Postboks 141 Økern
0509 Oslo

Telefon: +47 22 86 50 00
E-post: Firmapost@kiwa.com
Hjemmeside: http://www.kiwa.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kiwa AS
Kabelgaten 2
0509 OsloEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 3059: Ikke-destruktiv prøving - Penetrantprøving og magnetpulverprøving Betraktningsforhold 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 17643: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Virvelstrømprøving av sveiser med impedansplananalyse 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 17638: Ikke-destruktiv prøving av sveis - Magnetpulverprøving 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 23277: Ikke-destruktiv prøving av sveis - Penetrantprøving av sveis - Akseptnivåer 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 17637: Ikke-destruktiv prøving av sveis -Visuell testing av fusion-sveisede skjøter 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 3452-1: Non-destructive testing -- Penetrant testing -- Part 1: General principles 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 23278: Ikke-destruktiv prøving av sveis - Magnetpulverprøving av sveis - Akseptnivåer 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 17635: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Generelle regler for metalliske materialer 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 17640: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Ultralydtesting -- Teknikker, testing levels, og bedømmelse 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Gasstype: LPG Hydrogen CPG LNG
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Kjeleanlegg for damp- og hetvanns-systemer
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 - Kapittel 2 Kjeleanlegg for damp- og hetvannsystemer:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Laboratorier samt sentral- gassanlegg for industrigasser Gasstype Brannfarlig gass kategori 1 og 2
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 - Kapittel 4 Diverse forbruksanlegg: Laboratorier og Sentralgassanlegg for industrigasser 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Tankanlegg, Gasstype: LPG LNG
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farligstoff - kapittel 2 Tankanlegg - LPG og LNG:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 22825: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Ultralydprøving - Prøving av sveiser i austenittiske stål og nikkelbaserte legeringer 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 11666: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Ultralydprøving av sveiseforbindelser - Akseptnivåer 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 17636-1: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Radiografiprøving - Del 1: Teknikker for røntgen- og gammastråling ved bruk av film 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 17636-2: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Radiografiprøving - Del 2: Teknikker for røntgen- og gammastråling ved bruk av digitale detektorer 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 5817: Sveising - Smeltesveiste forbindelser i stål, nikkel, titan og deres legeringer (strålesveising ikke inkludert) - Kvalitetsnivåer for uregelmessigheter 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Tankanlegg Atmosfæriske tanker
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, Kapittel 1 Tankanlegg Atmosfæriske tanker:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Prosessanlegg
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff, Kapittel 1 Prosessanlegg:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Biogass-produksjons-anlegg
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff, Kapittel 2 Biogass-produksjonsanlegg:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Kulde- og varmepumpe-anlegg.
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 - Kapittel 1 Kulde- og varmepumpeanlegg:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Tankanlegg Gasstype: Klor Svoveldioksid Ammoniakk
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, Kapittel 4 Tankanlegg – Klor, svoveldioksid og ammoniakk.:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Heis og løfteinnretninger
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/33/EU of lifts and safety components for lifts: Final inspection for lifts, annex V 
Merknad/metode
Inkluderer harmoniserte standarder under heisdirektivet
Inspeksjonsområde
Heis og løfteinnretninger
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/33/EU of lifts and safety components for lifts: Module G - Conformity based on unit verification for lifts, annex VIII 
Merknad/metode
Inkluderer harmoniserte standarder under heisdirektivet
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul A2: Intern produksjonskontroll og overvåket kontroll av trykkpåkjent utstyr med tilfeldige mellomrom 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631), EA 2/17 M:2020 Annex B, 1 + t + cd
Inspeksjonsområde
Godkjenning av permanent sammenføyningsprosedyrer
Inspeksjonsomfang
Nye, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Vedlegg 1, kapittel 3.1.2 Permanent sammenføyning 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Fylleanlegg for propanflasker
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9.: Temaveiledning om omtapping av farlig stoff, kapittel 2 Fylleanlegg for propanflasker 
Merknad/metode
Anleggstype 1 Anleggstype 2
Inspeksjonsområde
Trykkluftanlegg
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9.: Temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 2. Kapittel 3 Trykkluftanlegg 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 5579: Ikke-destruktiv prøving - Radiografiprøving av metalliske materialer ved bruk av film og røntgen- eller gammastråler - Grunnleggende regler 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 10675-1: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Akseptnivåer for radiografisk prøving - Del 1: Stål, nikkel, titan og deres legeringer 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 10675-2: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Akseptnivåer for radiografisk prøving - Del 2: Aluminium og aluminiumslegeringer 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Heis og løfteinnretninger
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-INSTA 500-2: Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau 
Merknad/metode
Nasjonal standard
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 16809: Ikke-destruktiv prøving - Tykkelsesmåling med ultralyd 
Merknad/metode