Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 018

FORCE Technology Norway AS

Nye Vakåsvei 32
1395 Hvalstad

Telefon: 64003500 / 64003501
E-post: dge@force.no
Hjemmeside: http://www.forcetechnology.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
FORCE Technology Norway AS, Div. for Inspection and Testing Nye Vakåsvei 32
1395 HvalstadEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Godkjenning av sveise-prosedyrer
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Vedlegg 1, kapittel 3.1.2 Permanent sammenføyning 
Merknad/metode
Den administrative/geografiske enheten:
FORCE Technology Norway AS, Div. for Inspection and Testing Nye Vakåsvei 32
1395 HvalstadEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Fortøyningsanalyse
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode
Installasjoner