Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 006

DNV GL Business Assurance Norway AS

P.O.Box 300
1322 Høvik

Telefon: 55 94 36 00
E-post: Liv.Solveig.Olafsson@dnvgl.com
Hjemmeside: http://www.dnvgl.com
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DNV GL Business Assurance Norway AS Thormøhlensgate 49 A
5006 BergenEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Anleggs-sertifikat
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Fortøynings-analyse
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Hoved-komponentbevis
Inspeksjonsomfang
Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Lokalitets- undersøkelse
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode