Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 004

Aquastructures AS

Kjøpmannsgt. 21
7013 Trondheim

Telefon: 73 83 17 47
E-post: are@aquastructures.no; tore@aquastructures.no
Hjemmeside: http://www.aquastructures.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Aquastructures A.S Kjøpmannsgaten 21
7013 TrondheimEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Anleggs -sertifikat
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Lokalitets -undersøkelse
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Fortøynings -analyse
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Hovedkomponentbevis
Inspeksjonsomfang
Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode