Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 072

Egersund Net AS

Marine Engineering

Fjøsangerveien 50C
5059 Bergen

Telefon: 51 46 29 00
E-post: post@egersundgroup.no
Hjemmeside: http://www.egersundnet.no/home
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Marine Engineering
Fjøsangerveien 50C
5059 BergenEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Fortøyningsanalyse
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode