Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 065

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Avdeling for patologi, Seksjon for autopsi

Postboks 1400
5021 Bergen

Telefon: 55 97 70 60
E-post: avdelingforpatologi@helse-bergen.no
Hjemmeside: https://helse-bergen.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for patologi, Seksjon for autopsi
Sentralblokka, 1 og 2 etasje
Jonas Lies Vei 83
5021 Bergen

https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/patologiEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Voksne, foster og barn
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Medisinske obduksjoner: Relevante prosedyrer: D41955, D42295, D47128, D44015, D55444, D64748 
Merknad/metode