Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 304

Benchmark Norway AS

Boks 1012 Skøyen
0218 Oslo

Telefon: 21624980
E-post: john.mcdougall@fishvetgroup.com
Hjemmeside: http://www.fishvetgroup.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Benchmark Norway AS Hoffveien 21
0275 OsloPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra laksefisk
Parameter
Salmonid alfavirus (SAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
qPCR-SAV
Merknad
Sanntid PCR. Oppdatert liste over akkrediterte objekter er tilgjengelig hos TEST 304 (Dok id S001-A1)
Objekt
Vev fra laksefisk
Parameter
Infeksiøs lakse anemia virus (ILAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
qPCR-ILAV
Merknad
Sanntid PCR. Oppdatert liste over akkrediterte objekter er tilgjengelig hos TEST 304 (Dok id S001-A1)
Objekt
Vev fra laksefisk
Parameter
Bacterial kidney disease (BKD)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
qPCR-BKD
Merknad
Sanntid PCR. Oppdatert liste over akkrediterte objekter er tilgjengelig hos TEST 304 (Dok id S001-A1)