Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 304

Fish Vet Group Norge AS

Boks 1012 Skøyen
0218 Oslo

Telefon: 21624980
E-post: post.fvgno@fishvetgroup.com
Hjemmeside: http://www.fishvetgroup.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Fish Vet Group Norge AS
Hoffveien 21
0275 OsloPermanent laboratorium
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra laksefisk
Parameter
Salmonid alfavirus (SAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
qPCR-SAV
Merknad
Sanntid PCR.
Objekt
Vev fra laksefisk
Parameter
Infeksiøs lakse anemia virus (ILAV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
qPCR-ILAV
Merknad
Sanntid PCR.
Objekt
Vev fra laksefisk
Parameter
Bacterial kidney disease (BKD)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
qPCR-BKD
Merknad
Sanntid PCR.
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Metoder i P27 -Veterinærmedisin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metoder basert på RT-PCR
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som laboratoriet allerede er akkreditert for.