Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 278

APPLUS LABORATORIES AS

Post box 133
4349 Bryne

Telefon: 52986287
E-post: nicholas.smith@applus.com
Hjemmeside: http://www.appluslaboratories.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
APPLUS LABORATORIES A.S.
Langmyra 11
4344 BrynePermanent laboratorium
P13 Korrosjon
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rustfritt stål og tilsvarende legeringer
Parameter
Motstand mot gropkorrosjon
Referansestandard
ASTM G48
Intern metode identitet
C5580021
Merknad
Metode A
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IX: Welding and Brazing Qualifications
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
ASME BPVC-IX
Intern metode identitet
C5580016
Merknad
Det gjelder kun for sveiser
Objekt
Metallisk material
Parameter
Rockwell hardhet
Referansestandard
ASTM E18
Intern metode identitet
C5580019
Merknad
Skala B og C
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1
Intern metode identitet
C5580003
Merknad
0 - 450 J
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Hardhet, Brinell
Referansestandard
ASTM E10
Intern metode identitet
C5580018
Merknad
Skala 2,5/187,5
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Strekkprøving: Prøvingsmetode ved forhøyet temperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-2
Intern metode identitet
C5580015
Merknad
0 - 300 kN
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Strekkprøving - Metode for prøving ved romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
C5580014
Merknad
0 - 1000 kN
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Vickers hardhet
Referansestandard
ASTM E384
Intern metode identitet
C5580017
Merknad
Untatt Knoop hardhet
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Vickers hardhet
Referansestandard
ASTM E92
Intern metode identitet
C5580017
Merknad
Untatt Knoop hardhet
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Brinell hardhetsprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 6506-1
Intern metode identitet
C5580018
Merknad
Skala 2,5/187,5
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Vickers-hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
C5580017
Merknad
Untatt Knoop hardhet
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Rockwell hardhet
Referansestandard
NS-EN ISO 6508-1
Intern metode identitet
C5580019
Merknad
Skala B og C
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Standard testmetoder for strekkprøving
Referansestandard
ASTM E8/E8M
Intern metode identitet
C5580014
Merknad
0 - 1000 kN
Objekt
Stålprodukter
Parameter
Standard testmetoder og definisjoner for mekanisk testing av stålprodukter
Referansestandard
ASTM A370
Intern metode identitet
C5580016
Merknad
Det gjelder kun for bøyetest i sveis
Objekt
Sveis
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
C5580016
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Skårslag i sveis
Referansestandard
NS-EN ISO 9016
Intern metode identitet
C5580003
Merknad
0 - 450 J
Objekt
Sveis
Parameter
Langsgående strekkprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5178
Intern metode identitet
C5580014
Merknad
0 - 1000 kN
Objekt
Sveis
Parameter
Vickers hardhetsprøving på buesveisforbindelser
Referansestandard
NS-EN ISO 9015-1
Intern metode identitet
C5580017
Merknad
Objekt
Sveis i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving - tverrgående strekkprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 4136
Intern metode identitet
C5580014
Merknad
0 - 1000 kN
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Kornstørrelse
Referansestandard
ASTM E112
Intern metode identitet
C5580023
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Volumfraksjon
Referansestandard
ASTM E562
Intern metode identitet
C5580024
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Makroskopisk og mikroskopisk undersøkelse av sveis
Referansestandard
NS-EN ISO 17639
Intern metode identitet
C5580022
Merknad