Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 028

Trondheim kommune

Analysesenteret

Landbruksveien 5
7047 TRONDHEIM

Telefon: Faks. 72 54 10 31
E-post: grete.stoen@trondheim.kommune.no
Hjemmeside: http://www.trondheim.kommune.no/analysesenteret
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Trondheim kommune, Analysesenteret
Landbruksveien 5
7047 TRONDHEIMPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Referansestandard
NS 4758
Intern metode identitet
K023
Merknad
Manometrisk metode
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K045
Merknad
Basert på NS 4752:1980
Objekt
Avløpsvann, Rentvann og sjøvann
Parameter
Suspendert stoff, gløderest
Referansestandard
NS 4733
Intern metode identitet
K024
Merknad
Objekt
Fisk og fiskeprodukter
Parameter
Histamin
Referansestandard
NMKL 196
Intern metode identitet
K040
Merknad
HPLC
Objekt
Kjøtt og kjøttprodukter
Parameter
Bestemmelse av totalfett
Referansestandard
NMKL 131
Intern metode identitet
K027
Merknad
Objekt
Kjøtt og kjøttprodukter
Parameter
Vanninnhold
Referansestandard
NMKL 23
Intern metode identitet
K026
Merknad
Gravimetrisk bestemmelse
Objekt
Kjøtt, kjøttvarer og brødvarer
Parameter
Salt (NaCl)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K031
Merknad
Fotometrisk analyse av klorid
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Benzosyre, sorbinsyre
Referansestandard
NMKL 124
Intern metode identitet
K029
Merknad
Objekt
Næringsmidler og slam
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K027
Merknad
Metode basert på NMKL131(1989)
Objekt
Næringsmidler, for, slam, biologisk materiale (fra dyr) og keramiske produkter
Parameter
Al, As, Ca, Cd, Cl, Cu, Co, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Tl, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K016
Merknad
ICP-MS. Metode basert på NS-EN ISO 17294-2(2007) og NS 4770(1994)
Objekt
Næringsmidler, slam, organisk materiale
Parameter
Aske, gløderest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K026
Merknad
Gløding 550 °C
Objekt
Næringsmidler, slam, Biologisk materiale (fugler, dyr)
Parameter
Vanninnhold og tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K026
Merknad
Gravimetrisk bestemmelse
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av klorid
Referansestandard
NS 4769
Intern metode identitet
K010
Merknad
Fotometrisk metode
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-absorbans
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
K008
Merknad
UV-absorbans omregnes til transmisjon
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Olje
Referansestandard
NS-EN ISO 9377-2
Intern metode identitet
K043
Merknad
GC
Objekt
Rentvann og avløpsvann.
Parameter
Oppløst klorid, fluorid og sulfat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
K039
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen og summen av begge
Referansestandard
NS-EN ISO 13395
Intern metode identitet
K020
Merknad
Automatisert analyse (CFA og FIA) og spektrometrisk deteksjon
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K018
Merknad
Autoanalysator
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Totalt fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K019
Merknad
Autoanalysator
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K021
Merknad
Autoanalysator
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann
Parameter
Total og sammensatt alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K003
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 9963-1 (1996)
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
NS 4746
Intern metode identitet
K009
Merknad
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann, badebassengvann
Parameter
Al, As, Ca, Cd, Cl, Cu, Co, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Tl, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K016
Merknad
ICP-MS. Metode basert på NS-EN ISO 17294-2(2007)
Objekt
Rentvann, avløpsvann, slam og organisk materiale
Parameter
Kvikksølv, Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K017
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard NS-EN 1483
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
K007
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
K003, K004
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
K001, K002
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann, sjøvann
Parameter
Total organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)
Referansestandard
NS-EN 1484
Intern metode identitet
K022
Merknad
Objekt
Rentvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av klorofyll a
Referansestandard
NS 4767
Intern metode identitet
K013
Merknad
Spektrofotometrisk måling i metanolekstrakt
Objekt
Slam
Parameter
Bestemmelse av fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K027
Merknad
Metode basert på NMKL 131
Objekt
Slam
Parameter
Bestemmelse av vann
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K026
Merknad
Metode basert på NMKL 23
Objekt
Vann
Parameter
Bestemmelse av oppløst oksygen
Referansestandard
NS-ISO 5813
Intern metode identitet
K012
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
K003, K006
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fersk og frossen sjømat
Parameter
Koliforme, termotolerante koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
M118
Merknad
MPN metode Gjelder ikke NMKL 96 pkt 8.2.4 (Beta-glukuronidase positive E.coli i skalldyr)
Objekt
Fisk og fiskevarer
Parameter
Kimtall og spesifikke fordervelsesbakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
M110
Merknad
Kimtallsbestemmelse på Long & Hammer agar inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Kjøttprodukter og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Campylobacter spp
Referansestandard
AFNOR BIO 12/29-05/10
Intern metode identitet
M218
Merknad
VIDAS® Campylobacter (VIDAS CAM)
Objekt
Kloakk, rentvann, badebassengvann, avløpsvann, slam, jord, sedimenter og sand
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M125
Merknad
MPN
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av sykdomsfremkallende Vibrio arter
Referansestandard
NMKL 156
Intern metode identitet
M208
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av psykrotrofe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 74
Intern metode identitet
M285
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
M213
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
M212b
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
M262
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive stafylokokker (Staphylococci aureues)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
M264
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AOAC RI License No 060702
Intern metode identitet
M261
Merknad
MPN-metode (TEMPO® CC)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
M134
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
M136
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M219
Merknad
Metode basert på AFNOR 3M 01/02-09/89B
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Vannaktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M789
Merknad
Aqualab
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumtiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
M135
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bacillus cereus
Referansestandard
Microval 2014LR47
Intern metode identitet
M265
Merknad
Tempo BC
Objekt
Næringsmidler og drikkevann
Parameter
Påvisning og semikvantitativ & kvantitativ bestemmelse av termotolerante Campylobacter
Referansestandard
NMKL 119
Intern metode identitet
M139
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
M117
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr untatt drikkevarer og fôr til storfe
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile mikroorganismer
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
M260
Merknad
MPN-metode (TEMPO® TVC)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr, unntatt råmelk, drikkevarer og fôr til storfe
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
M263
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB)
Objekt
Næringsmidler og for
Parameter
Kvantifisering av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NMKL 136
Intern metode identitet
M181
Merknad
Påvisning i næringsmidler og fòr, kvantifisering i næringsmidler
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
M153
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX)
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
M353
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler og skjell
Parameter
E. coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M352
Merknad
Metode basert på ISO/TS 16649-3
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR BIO 12/32-10/11
Intern metode identitet
M356
Merknad
VIDAS® UP Salmonella
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
M212a
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Overflater og utstyr
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M184
Merknad
Metode basert på AFNOR 3M 1/1-9/89 og NordVal nr. 018 Petrifilm og dipslide
Objekt
Overflater og utstyr
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Enterobacteriaceae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M229
Merknad
Metode basert på NMKL 5. Petrifilm og dipslide. Dyrkning ved 30°C eller 37°C
Objekt
Overflater og utstyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M227
Merknad
Petrifilm og dipslide.
Objekt
Rent vann og vannprøver fra basseng og badeanlegg
Parameter
Påvisning og telling av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
ISO 16266-2
Intern metode identitet
M400
Merknad
MPN metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
M221
Merknad
MF metode
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
M103
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Påvising og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
M144
Merknad
MF metode
Objekt
Rentvann, bassengvann og vann fra tekniske instalasjoner
Parameter
Påvisning og telling av Legionella
Referansestandard
NS-EN ISO 11731
Intern metode identitet
M165
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
M249
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
M158
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013). Gjelder ikke for telling av sporer.
Objekt
Vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
M271
Merknad
Membranfiltrering
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Totalt cesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K030
Merknad
Metode basert scintillasjonstelling
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler og miljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BRD 07/10-04/05
Intern metode identitet
M332
Merknad
PCR (iQ-Check TM L. monocytogenes II)
Objekt
Næringsmidler, for og miljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BRD 07/06-07/04
Intern metode identitet
M331
Merknad
PCR (iQ-Check TM Salmonella II)
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og kvantifisering av Legionella spp
Referansestandard
AFNOR BRD 07/15-12/07
Intern metode identitet
M333
Merknad
PCR (iQ-Check TM Quanti Legionella spp)
P3007 Prøvetaking fra produksjonsmiljø - næringsmidler
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Horisontale metoder for prøvetaking fra overflater
Parameter
Mikrobiologi i næringsmiddelkjeden
Referansestandard
NS-EN ISO 18593
Intern metode identitet
M355
Merknad