Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 269

FORCE Technology Norway AS

Mjåvannsvegen 79
4628 KRISTIANSAND S

Telefon: 64003771 (fax)
E-post: lja@force.no
Hjemmeside: http://www.Forcetechnology.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
FORCE Technology Norway Mjåvannsvegen 79
4628 KRISTIANSAND SPermanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Destruktiv prøvinf av sveis i metalliske materialer
Parameter
Langsgående strekkprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5178
Intern metode identitet
40.2.7
Merknad
Objekt
Destruktiv prøving av sveis i metalliske materialer
Parameter
Skårslagsprøving Prøvestavens plassering, skårets retning og undersøkelse
Referansestandard
NS-EN ISO 9016
Intern metode identitet
40.2.5
Merknad
Objekt
Destruktiv prøving av sveis i metalliske materialer
Parameter
Tverrgående strekkprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 4136
Intern metode identitet
40.2.3
Merknad
Objekt
Destruktiv prøving av sveis i metalliske materialer
Parameter
Vickers hardhetsprøving på lysbuesveiste forbindelser
Referansestandard
NS-EN ISO 9015-1
Intern metode identitet
40.2.2
Merknad
Objekt
Destruktiv prøving av sveiseforbindelser i metalliske materialer
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
40.2.4
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Vickers-hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
40.2.2
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1
Intern metode identitet
40.2.5
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Strekkprøving - Prøvingsmetode i romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
40.2.7
Merknad
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Destruktiv prøving av sveiser i metalliske materialer
Parameter
Makroskopiske og mikroskopiske undersøkelser av sveiser
Referansestandard
NS-EN ISO 17639
Intern metode identitet
40.2.6
Merknad
Kun Makroskopisk undersøkelser.