Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 027

Norsk Spesialolje AS

NSO laboratoriet

Postboks 3032, Kambo
1506 MOSS

Telefon: Tlf. 69 27 82 28
E-post: kb@spesialolje.no
Hjemmeside: http://www.spesialolje.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
NSO laboratoriet Kulpeveien 23
1538 MOSSPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Jord, slam, sediment
Parameter
Olje
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12
Merknad
Metode basert på NS-EN 14039 (2004)
Objekt
Olje
Parameter
PCB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard DIN 51527 (1987), GC/ECD 7 Dutch og totalsum av PCB
Objekt
Olje
Parameter
Vanninnhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6
Merknad
Metode basert på ASTM D4377 (2011)
Objekt
Olje
Parameter
Halogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5
Merknad
Metode basert på NS-EN 14077 (2004) Totalt halogen og totalt organisk halogen
Objekt
Olje
Parameter
Svovel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9
Merknad
Metode basert på ASTM D4294:16e1 (2016)
Objekt
Olje
Parameter
Flammepunkt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11
Merknad
Metode basert på ASTM D93:16a (2016)
Objekt
Olje
Parameter
Pb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10
Merknad
Metode basert på AAS flamme
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Olje
Referansestandard
NS-EN ISO 9377-2
Intern metode identitet
7
Merknad
Løsemiddelekstraksjon /gasskromatografi