Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 264

SINTEF Ocean AS

Energi-/Maskineri-laboratorium

Postboks 4762 Sluppen
7465 Trondheim

Telefon: 46415000
E-post: Anders.Valland@sintef.no
Hjemmeside: http://www.sintef.no/ocean
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Energi-/Maskineri-laboratorium Otto Nielsens veg 10
7052 TrondheimOnline måling i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Forbrenningsmotorer
Parameter
Avgassmåling (CO, CO2, NOx, O2, UHC)
Referansestandard
ISO 8178
Intern metode identitet
SO1.02
Merknad
ISO 8178-1, -2, -4
Objekt
Gassturbiner
Parameter
Avgassmåling (CO, CO2, NOx, O2, UHC)
Referansestandard
ISO 11042-1
Intern metode identitet
SO1.02
Merknad