Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 021

Norsk Treteknisk Institutt

Postboks 113, Blindern
0314 OSLO

Telefon: Tlf. 22 96 55 00 Faks. 22 60 42 91
E-post: pbh@treteknisk.no
Hjemmeside: http://www.treteknisk.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norsk Treteknisk Institutt Forskningsveien 3 B
0371 OSLOFeltlaboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Trevirke
Parameter
Beskyttende virkning av trekonserveringsmiddel
Referansestandard
NS-EN 252
Intern metode identitet
PF 101
Merknad
Gjelder pkt 8-14 i NS-EN 252. Metode for utendørs prøving for bestemmelse av den relative beskyttende virkningen av et trekonserveringsmiddel i kontakt med bakken
Permanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fingerskjøtt konstruksjonslast og limtrelameller
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
NS-EN 408
Intern metode identitet
PM 508
Merknad
Objekt
Konstruksjonsvirke med og uten fingerskjøter, og limtre
Parameter
Strekkfasthet og E-modul
Referansestandard
NS-EN 408
Intern metode identitet
PM 102
Merknad
Objekt
Konstruksjonsvirke og limtre
Parameter
E-modul og bøyefasthet
Referansestandard
NS-EN 408
Intern metode identitet
PM 101
Merknad
Objekt
Lettbjelker
Parameter
Bruddmoment og bøyestivhet
Referansestandard
NORDTEST Build 327
Intern metode identitet
PM 201
Merknad
Objekt
Lim
Parameter
Viskositet
Referansestandard
NS-EN 12092
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim av fenolplast og aminoplast for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Klassifisering og ytelseskrav
Referansestandard
NS-EN 301
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Brukstid
Referansestandard
NS-EN 302-7
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Minimum pressetid
Referansestandard
NS-EN 302-6
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Strekk- og skjærfasthet
Referansestandard
NS-EN 302-1
Intern metode identitet
PM 501
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Delaminering
Referansestandard
NS-EN 302-2
Intern metode identitet
PM 502
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Strekkfasthet
Referansestandard
NS-EN 302-3
Intern metode identitet
PM 503
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Skjærfasthet
Referansestandard
NS-EN 302-4
Intern metode identitet
PM 504
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Maksimal stabletid
Referansestandard
NS-EN 302-5
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Krypegenskaper ved statisk trykk/skjærbelastning
Referansestandard
NS-EN 302-8
Intern metode identitet
PM 518
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner som ikke er fenol eller aminoplast
Parameter
Krypegenskaper ved bøy og skjær belastning
Referansestandard
NS-EN 15416-3
Intern metode identitet
PM 520
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner som ikke er fenol eller aminoplast
Parameter
Bestemmelse av pressetid under gitte forhold
Referansestandard
NS-EN 15416-5
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner som ikke er fenol eller aminoplast
Parameter
Åpentid for énkomponent polyuretanlim
Referansestandard
NS-EN 15416-4
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for ikke-bærende konstruksjoner
Parameter
Strekk- og skjærfasthet
Referansestandard
NS-EN 205
Intern metode identitet
PM 601
Merknad
Objekt
Limtre
Parameter
Delaminering
Referansestandard
NS-EN 14080
Intern metode identitet
PM 507
Merknad
Annex C
Objekt
Treprodukter/ materialer
Parameter
Densitet
Referansestandard
NS-EN 323
Intern metode identitet
PM 809
Merknad
Objekt
Treprodukter/ materialer
Parameter
Fuktinnhold
Referansestandard
NS-EN13183-1
Intern metode identitet
PM 809
Merknad
Objekt
Treprodukter/materialer
Parameter
Densitet
Referansestandard
ISO 13061-2
Intern metode identitet
PM 809
Merknad