Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 021

Norsk Treteknisk Institutt

Postboks 113, Blindern
0314 OSLO

Telefon: Tlf. 988 53 333 Faks. 22 60 42 91
E-post: pbh@treteknisk.no
Hjemmeside: http://www.treteknisk.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norsk Treteknisk Institutt Børrestuveien 3
0373 OSLOFeltlaboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Trevirke
Parameter
Beskyttende virkning av trekonserveringsmiddel
Referansestandard
NS-EN 252
Intern metode identitet
PF 101
Merknad
Gjelder pkt 8-14 i NS-EN 252. Metode for utendørs prøving for bestemmelse av den relative beskyttende virkningen av et trekonserveringsmiddel i kontakt med bakken
Permanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fingerskjøtt konstruksjonslast og limtrelameller
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
NS-EN 408
Intern metode identitet
PM 508
Merknad
Objekt
Konstruksjonsvirke med og uten fingerskjøter, og limtre
Parameter
Strekkfasthet og E-modul
Referansestandard
NS-EN 408
Intern metode identitet
PM 102
Merknad
Objekt
Konstruksjonsvirke og limtre
Parameter
E-modul og bøyefasthet
Referansestandard
NS-EN 408
Intern metode identitet
PM 101
Merknad
Konstruksjonsvirke med og uten fingerskjøtte
Objekt
Lettbjelker
Parameter
Bruddmoment og bøyestivhet
Referansestandard
NORDTEST Build 327
Intern metode identitet
PM 201
Merknad
Objekt
Lim
Parameter
Viskositet
Referansestandard
NS-EN 12092
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Maksimal stabletid
Referansestandard
NS-EN 302-5
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Klassifisering og ytelseskrav etter NS-EN 301
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Brukstid
Referansestandard
NS-EN 302-7
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Klassifisering og ytelseskrav etter NS-EN 301 og NS-EN 16254
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Strekk- og skjærfasthet
Referansestandard
NS-EN 302-1
Intern metode identitet
PM 501
Merknad
Klassifisering og ytelseskrav etter NS-EN 301, NS-EN 15425 og NS-EN 16254
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Skjærfasthet
Referansestandard
NS-EN 302-4
Intern metode identitet
PM 504
Merknad
Klassifisering og ytelseskrav etter NS-EN 301, NS-EN 15425 og NS-EN 16254
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Minimum pressetid
Referansestandard
NS-EN 302-6
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Klassifisering og ytelseskrav etter NS-EN 301
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Krypegenskaper ved statisk trykk/skjærbelastning
Referansestandard
NS-EN 302-8
Intern metode identitet
PM 518
Merknad
Klassifisering og ytelseskrav etter NS-EN 301, NS-EN 15425 og NS-EN 16254
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Bestemmelse av delamineringsbestandighet
Referansestandard
NS-EN 302-2
Intern metode identitet
PM 502
Merknad
Klassifisering og ytelseskrav etter NS-EN 301, NS-EN 15425 og NS-EN 16254
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner
Parameter
Tverrstrekkstyrke
Referansestandard
NS-EN 302-3
Intern metode identitet
PM 503
Merknad
Klassifisering og ytelseskrav etter NS-EN 301, NS-EN 15425 og NS-EN 16254
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner som ikke er fenol eller aminoplast
Parameter
Krypegenskaper ved bøy og skjær belastning
Referansestandard
NS-EN 15416-3
Intern metode identitet
PM 520
Merknad
- Klassifisering og ytelseskrav etter NS-EN 15425 og NS-EN 16254
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner som ikke er fenol eller aminoplast
Parameter
Bestemmelse av pressetid under gitte forhold
Referansestandard
NS-EN 15416-5
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Klassifisering og ytelseskrav etter NS-EN 15425 og NS-EN 16254
Objekt
Lim for bærende trekonstruksjoner som ikke er fenol eller aminoplast
Parameter
Åpentid for énkomponent polyuretanlim
Referansestandard
NS-EN 15416-4
Intern metode identitet
PM 505
Merknad
Klassifisering og ytelseskrav etter NS-EN 15425 og NS-EN 16254
Objekt
Limtre
Parameter
Delaminering
Referansestandard
NS-EN 14080
Intern metode identitet
PM 507
Merknad
Annex C
Objekt
Trelim for ikke-bærende konstruksjoner
Parameter
Bestemmelse av skjærstyrke ved strekkprøving av omleggsskjøter
Referansestandard
NS-EN 205
Intern metode identitet
PM 601
Merknad
Objekt
Treprodukter/ materialer
Parameter
Fuktinnhold
Referansestandard
NS-EN13183-1
Intern metode identitet
PM 809
Merknad
Objekt
Treprodukter/ materialer
Parameter
Densitet
Referansestandard
NS-EN 323
Intern metode identitet
PM 809
Merknad
Objekt
Treprodukter/materialer
Parameter
Densitet
Referansestandard
ISO 13061-2
Intern metode identitet
PM 809
Merknad