Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 014

RISE Fire Research AS

Postboks 4767 Sluppen
7465 Trondheim

Telefon: 46418000 Faks. 73 59 10 44
E-post: asbjorn.ostnor@risefr.no
Hjemmeside: http://www.risefr.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
RISE Fire Research AS Tillerbruvegen 202
7092 TillerPermanent laboratorium
P03 Brann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Branndør
Parameter
Kontrollsystem
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 4 of Annex 1
Intern metode identitet
00-14
Merknad
Objekt
Brannisolasjon for stålkonstruksjoner
Parameter
Temperatur, nedbøyning
Referansestandard
NORDTEST Fire 021
Intern metode identitet
00-04
Merknad
Objekt
Bygg og transportprodukter i vertikal plassering
Parameter
Lateral fammespredning
Referansestandard
ISO 5658-2
Intern metode identitet
01-33
Merknad
inkl. Amd 1:2011
Objekt
Byggevarer og bygningsdeler
Parameter
Brannklassifisering
Referansestandard
NS-EN 13501-1
Intern metode identitet
01-40
Merknad
inkl. A1:2009
Objekt
Byggevarer og bygningsdeler
Parameter
Brannklassifisering
Referansestandard
NS-EN 13501-2
Intern metode identitet
00-42
Merknad
Objekt
Byggevarer og bygningsdeler - tak
Parameter
Brannklassifisering
Referansestandard
NS-EN 13501-5
Intern metode identitet
01-41
Merknad
Objekt
Bygningselementer
Parameter
Brannmotstand (temperatur, integritet, bæreevne)
Referansestandard
NS-EN 1363-1
Intern metode identitet
00-07
Merknad
Objekt
Bygningskonstruksjoner
Parameter
Temperatur, integritet, bæreevne
Referansestandard
ISO 834-1
Intern metode identitet
00-07
Merknad
inkl. Amd 1:2012
Objekt
Bygningskonstruksjoner
Parameter
Temperatur, integritet, bæreevne
Referansestandard
NS-EN 1363-2
Intern metode identitet
00-08
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Varmeavgivelse
Referansestandard
ISO 5660-1
Intern metode identitet
01-08
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Ubrennbarhet
Referansestandard
NS-EN ISO 1182
Intern metode identitet
01-05
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Antennelighet ved direkte påvirkning av flamme
Referansestandard
NS-EN ISO 11925-2
Intern metode identitet
01-29
Merknad
Objekt
Bærende bygningsdeler
Parameter
Prøving av brannmotstand (gulv og tak)
Referansestandard
NS-EN 1365-2
Intern metode identitet
00-12
Merknad
Objekt
Bærende ygningselementer
Parameter
Prøving av brannmotstand (temperature, integritet, bæreevne)
Referansestandard
NS-EN 1365-1
Intern metode identitet
00-10
Merknad
Vegger (inkl. AC:2013)
Objekt
Dører, porter og luker
Parameter
Prøving av brannmotstand
Referansestandard
NS-EN 1634-1
Intern metode identitet
00-11
Merknad
Objekt
Dører, porter, luker
Parameter
Temperatur, integritet
Referansestandard
NS 3907
Intern metode identitet
00-02
Merknad
Objekt
Fuger
Parameter
Prøving av brannmotstand til tekniske installasjoner
Referansestandard
NS-EN 1366-4
Intern metode identitet
00-18
Merknad
inkl. A1:2010
Objekt
Hurtiggående fartøy
Parameter
Brannmotstand
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 11 of Annex 1
Intern metode identitet
00-13
Merknad
Objekt
Ikke-bærende bygningsdeler
Parameter
Integritet, isolasjon og nedbøying; himlinger
Referansestandard
NS-EN 1364-2
Intern metode identitet
00-15
Merknad
Objekt
Ikke-bærende bygningselementer
Parameter
Prøving av brannmotstand (temperatur, integritet, varmestråling)
Referansestandard
NS-EN 1364-1
Intern metode identitet
00-09
Merknad
Vegger
Objekt
Ildsted
Parameter
Støv og OGC
Referansestandard
CEN/TS 15883
Intern metode identitet
04-15
Merknad
Tilleggsmålinger til 04-09, 04-10, 04-11 og 04-12
Objekt
Ildsteder - Kjøkkenovner i boliger, fyrt med fast brensel
Parameter
Trekkforhold, brenselsforbruk, flow, temperatur, NOx
Referansestandard
NS-EN 12815
Intern metode identitet
04-10
Merknad
inkludering A1:2004 og AC:2007
Objekt
Ildsteder - Peisinnsatser med eller uten dører, inkludert kassetter, i boliger fyrt med fast brensel
Parameter
Trekkforhold, brenselsforbruk, flow, temperatur, NOx
Referansestandard
NS-EN 13229
Intern metode identitet
04-11
Merknad
inkludering A2:2004 og AC:2007
Objekt
Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel
Parameter
Trekkforhold, brenselsforbruk, flow, temperatur, NOx
Referansestandard
NS-EN 13240
Intern metode identitet
04-12
Merknad
inkludering A2:2004 og AC:2007
Objekt
IMO plastrør på skip
Parameter
Intergitet og isolasjon
Referansestandard
IMO Res.A 753 (18), appendix 1
Intern metode identitet
00-17
Merknad
Objekt
IMO Vanntåketest maskinrom og pumperom
Parameter
Slukking
Referansestandard
IMO MSC/Circ. 1165
Intern metode identitet
05-08
Merknad
Objekt
IMO vanntåketest ro-ro dekk
Parameter
Vannbaserte slokkesystemer
Referansestandard
IMO MSC.1/Circ. 1430
Intern metode identitet
05-13
Merknad
Objekt
Kjeler - Ildsted for fast brensel
Parameter
Temperatur, trekkforhold og brenselforbruk
Referansestandard
NS-EN 12809
Intern metode identitet
04-09
Merknad
inkludering A1:2004 og AC:2007
Objekt
Kledninger
Parameter
Bestemmelse av evne til brannbeskyttelse Isolasjon og integritet
Referansestandard
NS-EN 14135
Intern metode identitet
00-19
Merknad
Objekt
Langtidsvarmende ildsteder fyrt med fast brensel
Parameter
Temperatur CO, CO2, O2 Trykk (Pa) Trekk (m/s) Masse (kg)
Referansestandard
NS-EN 15250
Intern metode identitet
04-14
Merknad
Objekt
Langtidsvarmende ildsteder fyrt med fast brensel
Parameter
Trekkforhold, brenselsforbruk, flow, temperatur
Referansestandard
NS-EN 15250
Intern metode identitet
04-14
Merknad
Objekt
Livbåtslaminat
Parameter
Brannmotstand
Referansestandard
IMO MSC/Circ. 1006
Intern metode identitet
01-07
Merknad
Objekt
Livbåtslaminat
Parameter
Antennelighet
Referansestandard
IMO MSC/Circ. 1006
Intern metode identitet
01-09
Merknad
Objekt
Lukkede vedfyrte ildsteder
Parameter
Best. av partikulære utslipp
Referansestandard
NS 3058-1 og 2
Intern metode identitet
04-08
Merknad
Objekt
Madrasser og stoppede sengebunner
Parameter
Antennelighet. Tennkilde: ulmende sigarett
Referansestandard
NS-EN 597-1
Intern metode identitet
01-38
Merknad
Objekt
Madrasser og stoppede sengebunner
Parameter
Antennelighet. Tennkilde: tilsvarende fyrstikkflamme
Referansestandard
NS-EN 597-2
Intern metode identitet
01-39
Merknad
Objekt
Maskinrom kat. A
Parameter
Lokale vannbaserte slokkesystemer
Referansestandard
IMO MSC.1/Circ. 1387
Intern metode identitet
05-05
Merknad
Objekt
Materialer brukt i møbler og andre komponenter, hurtiggående skip
Parameter
Antennelighet, varmeavgivelse, røykproduksjon
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 10, Appendix 2
Intern metode identitet
01-10
Merknad
Objekt
Materialer med lav røykproduksjon til skip
Parameter
Røyktetthet, giftighet
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 2
Intern metode identitet
01-34
Merknad
Objekt
Overflater med lav flammespredningsevne til skip
Parameter
Flammespredning
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 5
Intern metode identitet
01-32
Merknad
Objekt
Plast
Parameter
Røyktetthet
Referansestandard
NS-EN ISO 5659-2
Intern metode identitet
01-36
Merknad
Objekt
Sengeutrustning til skip
Parameter
Antennelighet ved påvirkning av sigarett og flamme
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code part 9
Intern metode identitet
01-14
Merknad
Objekt
Skipskonstruksjon, klasse A, B og F
Parameter
Temperatur, integritet
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 3 of Annex 1
Intern metode identitet
00-05
Merknad
Objekt
Sprinkelsystem
Parameter
Vannbaserte slokkesystemer
Referansestandard
IMO MSC.265(84)
Intern metode identitet
05-04
Merknad
Objekt
Stoppede møbler
Parameter
Antennelighet, ulmende sigarett
Referansestandard
NS-EN 1021-1
Intern metode identitet
01-22
Merknad
Objekt
Stoppede møbler
Parameter
Antennelighet, fyrstikkflamme eller tilsvarende
Referansestandard
NS-EN 1021-2
Intern metode identitet
01-23
Merknad
Objekt
Stoppede møbler til skip
Parameter
Antennelighet ved påvirkning av sigarett og flamme
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 8
Intern metode identitet
01-11
Merknad
Objekt
Taktekking
Parameter
Brannspredning
Referansestandard
CEN/TS 1187
Intern metode identitet
01-02
Merknad
Objekt
Tekniske installasjoner (gjennomføringstetninger)
Parameter
Prøving av brannmotstanden
Referansestandard
NS-EN 1366-3
Intern metode identitet
00-16
Merknad
Objekt
Ubrennbare materialer til skip
Parameter
Ubrennbarhet
Referansestandard
IMO 2010 FTP Code Part 1
Intern metode identitet
01-12
Merknad