Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 013

SGS Analytics Norway AS

Bekkeliveien 2
2315 HAMAR

Telefon: Tlf. 40 00 70 01 Faks. 62 52 02 96
E-post: kundeservice@sgs.com
Hjemmeside: http://www.sgs.com/analytics-no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Porsgrunn
Dokkvegen 10
3920 PorsgrunnPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff
Referansestandard
NS 4733
Intern metode identitet
3/3/41
Merknad
Objekt
Rentvann, badebasengvann
Parameter
Karbonatalkalitet
Referansestandard
NS-EN ISO 9963-2
Intern metode identitet
KS-201; KS-701
Merknad
Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KS-201; KS-701
Merknad
Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KS-201; KS-701
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ Mantech
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
KS-201; KS-701
Merknad
Metode C Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
KS-201; KS-701
Merknad
Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
3/3/29
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
3/3/28
Merknad
Objekt
Slam, sedimenter og løsmasser
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
3/3/40
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
KS-107
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
3/1/17.1
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
KS-112
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
KS-111
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
KS-113
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
3/1/20.6
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
KS-113
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase-positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR BKR 23/10-12/15
Intern metode identitet
KS-117
Merknad
Easy Staph
Objekt
Næringsmidler og for
Parameter
Beta-glucuronidase-positive E. coli
Referansestandard
ISO 16649-2
Intern metode identitet
3/1/11
Merknad
Bestemmelse ved dyrking ved 44 gr.C og bruk av 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide. TBX-agar
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
AFNOR BKR 23/06-02/10
Intern metode identitet
KS-116
Merknad
Gjelder ikke for objekt fôr. Compass ® Bacillus cereus Agar Begrenset til næringsmidler
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
3/1/26
Merknad
Objekt
Næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
KS-118
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BRD 07/11-12/05
Intern metode identitet
3/1/15.1
Merknad
RAPID'Salmonella
Objekt
Rentvann, avløpsvann og bassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
KS-101
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
KS-106
Merknad
Membranfiltermetode
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
KS-105
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Rentvann, bassengvann, sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
KS-104
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
KS-103
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora for bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
KS-102
Merknad
Organisasjoenn er akkreditert for A1. Membranfiltrering
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR UNI 03/07-11/13
Intern metode identitet
KS-403
Merknad
PCR-metode Thermo ScientificTM SureTectTM Kvalitativ påvisning.
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
AOAC cert 061302
Intern metode identitet
KS-401
Merknad
PCR. Kvalitativ påvisning.
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Hamar
Bekkeliveien 2
2300 HAMARPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF) Cr
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
KMET 523
Merknad
Spectroquant NOVA 60
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Referansestandard
NS-EN ISO 5815-1
Intern metode identitet
KS-611
Merknad
Objekt
Fôr
Parameter
Fôrenhet melk og -gris (FEm, FEn)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-602
Merknad
Forskrift om fôrvarer
Objekt
Fôr
Parameter
Omsettelig energi fjørfe (OE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-602
Merknad
Forskrift om fôrvarer
Objekt
Fôr og korn
Parameter
Deoxynivalenol (DON)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-606
Merknad
AOAC 000701
Objekt
Fôr og korn
Parameter
T2 toxin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-607
Merknad
AOAC 991101
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
N-frie ekstraktstoffer (NFE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-602
Merknad
Metode basert på fórtabell til gris
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Råtrevler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-205
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Råfett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-603/KS-604
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Vann/tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-203/KS-207
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Vitamin A, Vitamin E
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-211
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Råaske
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-204
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-208
Merknad
NS 4720
Objekt
Fôrvarer, næringsmidler og slam
Parameter
Råprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-202
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Rentvann
Parameter
Al (reaktivt og ikke labilt)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-612
Merknad
Intern metode basert på Alpkem P/N 000372 and P/N 000373 Spektrofotmetrisk
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
KMET 164
Merknad
Objekt
Rentvann, Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av summen av nitritt- og nitrat-nitrogen
Referansestandard
NS 4745
Intern metode identitet
KMET 167
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, Avløpsvann
Parameter
Total Nitrogen
Referansestandard
NS 4743
Intern metode identitet
KMET 168
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, Avløpsvann
Parameter
Fosfor
Referansestandard
NS-EN ISO 6878
Intern metode identitet
KMET 170/171
Merknad
Omfatter også totalfosfor Automatisert metode
Objekt
Rentvann, badebasengvann
Parameter
Karbonatalkalitet
Referansestandard
NS-EN ISO 9963-2
Intern metode identitet
KS-201; KS-601
Merknad
Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KS-201; KS-601
Merknad
Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
KS-201; KS-601
Merknad
Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KS-201; KS-601
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ Mantech
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
KS-201; KS-601
Merknad
Metode C Mantec autoanalysator
Objekt
Vann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KMET 525
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Vann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
KMET 525
Merknad
Automatisert metode. Mantech.
Objekt
Vann og avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KMET 525
Merknad
Automatisert metode. Mantech.
Objekt
Vann og avløpsvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
NS-EN ISO 9963-1
Intern metode identitet
KMET 525
Merknad
Automatisert metode. Mantech.
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-104
Merknad
NS-EN ISO 7899-2
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptivt E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-107
Merknad
NS 4792, gjelder kun partikkelfritt vann
Objekt
Bassengvann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
KS-106
Merknad
Membranfiltermetode
Objekt
Faeces og miljøprøver
Parameter
Påvisning, telling og serotyping av Salmonella
Referansestandard
ISO 6579
Intern metode identitet
MMET 140
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase-positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR BKR 23/10-12/15
Intern metode identitet
KS-117
Merknad
Easy Staph
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
KS-111
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate Avlesning etter 72 timer
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
MMET 115
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
KS-113
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
MMET 131
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
KS-113
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
KS-121
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Campylobacter
Referansestandard
NMKL 119
Intern metode identitet
MMET 114
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
MMET 108
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
KS-112
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
AFNOR BKR 23/06-02/10
Intern metode identitet
KS-116
Merknad
Compass ® Bacillus cereus Agar
Objekt
Næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
KS-118
Merknad
Påvisning av Listeria monocytogenes med RAPID’ L.MONO (kvalitativ og kvantitativ)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BRD 07/11-12/05
Intern metode identitet
MMET 139
Merknad
RAPID'Salmonella
Objekt
Rentvann, avløpsvann og bassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
KS-101
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
KS-107
Merknad
Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
KS-104
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
KS-105
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Slam, kompost
Parameter
Salmonella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MMET 525
Merknad
NMKL 71
Objekt
Slam, kompost
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumtiv E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MMET 524
Merknad
NS 4714
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
KS-103
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora for bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
KS-102
Merknad
Organisasjonen er akkreditert for A1 Membranfiltrering
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes II
Referansestandard
NordVal no: 037
Intern metode identitet
KS-115
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr og miljøprøver
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
NordVal no: 038
Intern metode identitet
KS-114
Merknad
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Rørvik
Fjordgata 8
7900 RørvikPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase-positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR BKR 23/10-12/15
Intern metode identitet
KS-117
Merknad
Easy Staph
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
KS-122
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
KS-121
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
KS-112
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
KS-113
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
KS-111
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
AFNOR BKR 23/06-02/10
Intern metode identitet
KS-116
Merknad
Compass ® Bacillus cereus Agar
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og kvantifisering av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
KS-118
Merknad
RAPID’ L. mono.
Objekt
Næringsmidler, fôr og miljøprøver
Parameter
Påvisning og bestemmelse av beta-glucuronidase-positiv Escherichia coli
Referansestandard
ISO 16649-3
Intern metode identitet
KS-901
Merknad
Horisontal metode innen næringsmiddelkjeden
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
KS-105
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Rentvann, bassengvann og sjøvann.
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
KS-104
Merknad
MF-metode
Objekt
Vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
KS-101
Merknad
Dyrkning
Objekt
Vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
KS-102
Merknad
Dyrkning
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
NordVal no: 038
Intern metode identitet
KS-114
Merknad
PCR
Objekt
Næringsmidler, fôr og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes II
Referansestandard
NordVal no: 037
Intern metode identitet
KS-115
Merknad
PCR
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Stjørdal
Vinnavegen 38 (Kvithamar)
7512 StjørdalPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-802
Merknad
NS 4752, gravimetrisk
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Total stivelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-210
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-208
Merknad
NS 4720
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff og gløderest
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
KS 808/KS 809
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
UV- transmisjon/absorbsjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-807
Merknad
SIFF 91/02466-07
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
KS-201; KS-801
Merknad
Mantech
Objekt
Rentvann, badebassengvann sjøvann
Parameter
Fargetall
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
KS-201; KS-801
Merknad
Metode C, Mantech
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KS-201; KS-801
Merknad
Mantech
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KS-201; KS-801
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KS-806
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Flaskevann og andre typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
KS-106
Merknad
MF-metode
Objekt
Jord og næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-111
Merknad
NordVal 2003-20-5408-00010
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Gjær
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-123
Merknad
NMKL 98
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Mugg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KS-123
Merknad
NMKL 98
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
KS-112
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
KS-118
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
KS-122
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
KS-113
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
KS-113
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase-positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR BKR 23/10-12/15
Intern metode identitet
KS-117
Merknad
Easy Staph
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av sykdomsfremkallende Vibrio-arter
Referansestandard
NMKL 156
Intern metode identitet
KS-119
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
KS-124
Merknad
Objekt
Næringsmidler (untatt råmelksost), dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR BIO 12/32-10/11
Intern metode identitet
KS-501
Merknad
VIDAS® UP Salmonella
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
AFNOR BKR 23/06-02/10
Intern metode identitet
KS-116
Merknad
Compass ® Bacillus cereus Agar
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
KS-502
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX)
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
KS-118
Merknad
Objekt er begrenset til miljørpøver. RAPID’ L. mono
Objekt
Rentvann, avløpsvann og bassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
KS-101
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
KS-105
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Rentvann, bassengvann, sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
KS-104
Merknad
Objekt
Sjøvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
KS-101
Merknad
Objekt
Sjøvann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
KS-104
Merknad
MF-metode
Objekt
Sjøvann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
KS-102
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
KS-103
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora for bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
KS-102
Merknad
Organisasjonen er akkreditert for A1. Membranfiltrering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.