Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 013

SYNLAB Analytics & Services Norway AS

Bekkeliveien 2
2315 HAMAR

Telefon: Tlf. 40 00 70 01 Faks. 62 52 02 96
E-post: sig@synlab.no
Hjemmeside: http://www.alcontrol.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Porsgrunn Dokkvegen 10
3920 PorsgrunnPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff
Referansestandard
NS 4733
Intern metode identitet
3/3/41
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Al (reaktivt og ikke labilt)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3/3/77
Merknad
Intern metode basert på Alpkem P/N 000372 and P/N 000373 Spektrofotmetrisk
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
3/3/78
Merknad
Metode C Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
3/3/78
Merknad
Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
ISO 9963-1
Intern metode identitet
3/3/78
Merknad
Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
3/3/78
Merknad
Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
3/3/78
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ Mantech
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
3/3/28
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
3/3/29
Merknad
Objekt
Slam, sedimenter og løsmasser
Parameter
Tørrstoff
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
3/3/40
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
3/1/3.1
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
3/1/17.1
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
3/1/20.5
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
3/1/20.3
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
3/1/45
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive staphylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
3/1/12.1
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
3/1/20.6
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
3/1/45
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NordVal no: 014
Intern metode identitet
3/1/20.2
Merknad
Petrifilm TM E. coli / Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase-positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR BKR 23/10-12/15
Intern metode identitet
3-1-12.3
Merknad
Easy Staph
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av total koliforme
Referansestandard
AFNOR 3M 01/05-03/97 B
Intern metode identitet
3/1/20.1
Merknad
Gjelder ikke objekt dyrefôr. Petrifilm TM Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler og for
Parameter
Beta-glucuronidase-positive E. coli
Referansestandard
ISO 16649-2
Intern metode identitet
3/1/11
Merknad
Bestemmelse ved dyrking ved 44 gr.C og bruk av 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide. TBX-agar
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
AFNOR BKR 23/06-02/10
Intern metode identitet
3/1/13.1
Merknad
Gjelder ikke for objekt fôr. Compass ® Bacillus cereus Agar Begrenset til næringsmidler
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
3/1/26
Merknad
Objekt
Næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
3/1/21
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BRD 07/11-12/05
Intern metode identitet
3/1/15.1
Merknad
RAPID'Salmonella
Objekt
Rentvann, avløpsvann og bassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
3/1/2
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
3/1/48
Merknad
Membranfiltermetode
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
3/1/7
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Rentvann, bassengvann, sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
3/1/6
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
3/1/1.2
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora for bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
3/1/49
Merknad
Membranfiltrering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Hamar Bekkeliveien 2
2300 HAMARPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 521
Merknad
NS-ISO 7888
Objekt
Avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 521
Merknad
NS4720
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Referansestandard
NS-EN 1899-1
Intern metode identitet
KMET 028
Merknad
BOF5
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF) Cr
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
KMET 523
Merknad
Spectroquant NOVA 60
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
KMET 164
Merknad
Objekt
Rentvann, Avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av summen av nitritt- og nitrat-nitrogen
Referansestandard
NS 4745
Intern metode identitet
KMET 167
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, Avløpsvann
Parameter
Total Nitrogen
Referansestandard
NS 4743
Intern metode identitet
KMET 168
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 524
Merknad
Metode basert på basert på NS-EN ISO 11732
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 521
Merknad
NS-EN ISO 9963-1
Objekt
Rentvann, Avløpsvann
Parameter
Fosfor
Referansestandard
NS-EN ISO 6878
Intern metode identitet
KMET 170/171
Merknad
Omfatter også totalfosfor Automatisert metode
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KMET 522
Merknad
Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
KMET 522
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ Mantech
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
KMET 522
Merknad
Metode C Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
KMET 522
Merknad
Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, Badebassengvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
ISO 9963-1
Intern metode identitet
KMET 522
Merknad
Mantec autoanalysator
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Alkalitet, pH og konduktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 521
Merknad
NS-EN ISO 9963-1, NS 4720 og NS-ISO 7888
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MMET 503
Merknad
NS-EN ISO 7899-2
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptivt E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MMET 502
Merknad
NS 4792, gjelder kun partikkelfritt vann
Objekt
Bassengvann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
MMET 533
Merknad
Membranfiltermetode
Objekt
Faeces og miljøprøver
Parameter
Påvisning, telling og serotyping av Salmonella
Referansestandard
ISO 6579
Intern metode identitet
MMET 140
Merknad
Objekt
Hygieneprøver
Parameter
Totaltall bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MMET 209
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Escherichia coli O157
Referansestandard
NMKL 164
Intern metode identitet
MMET 121
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
MMET 109
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
MMET 115
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MMET 126
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier og presumtiv E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MMET 105
Merknad
Petrifilm, NordVal Ref. no. 2003-5408-00012 og NMKL 44/125
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Campylobacter
Referansestandard
NMKL 119
Intern metode identitet
MMET 114
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
MMET 108
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 44
Intern metode identitet
MMET 103
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase-positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR BKR 23/10-12/15
Intern metode identitet
MMET 138
Merknad
Easy Staph
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
MMET 102
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate Avlesning etter 72 timer
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
MMET 131
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
MMET141
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
MMET 125
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
AFNOR BKR 23/06-02/10
Intern metode identitet
MMET142
Merknad
Compass ® Bacillus cereus Agar
Objekt
Næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
MMET 135
Merknad
Påvisning av Listeria monocytogenes med RAPID’ L.MONO (kvalitativ og kvantitativ)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BRD 07/11-12/05
Intern metode identitet
MMET 139
Merknad
RAPID'Salmonella
Objekt
Rentvann, avløpsvann og bassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
MMET 530
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
MMET 502
Merknad
Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
MMET 015
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
MMET 503
Merknad
Objekt
Slam, kompost
Parameter
Salmonella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MMET 525
Merknad
NMKL 71
Objekt
Slam, kompost
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumtiv E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MMET 524
Merknad
NS 4714
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
MMET 014
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora for bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
MMET 016
Merknad
Membranfiltrering
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler og miljøprøver
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes II
Referansestandard
NordVal no: 037
Intern metode identitet
MMET 137
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr og miljøprøver
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
NordVal no: 038
Intern metode identitet
MMET 136
Merknad
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Stjørdal Vinnavegen 38 (Kvithamar)
7512 StjørdalPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB44
Merknad
NS 4752, gravimetrisk
Objekt
Fôr
Parameter
Omsettelig energi fjørfe (OE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB14
Merknad
Forskrift om fôrvarer
Objekt
Fôr
Parameter
Fôrenhet melk og -gris (FEm, FEn)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB14
Merknad
Forskrift om fôrvarer
Objekt
Fôr og korn
Parameter
Deoxynivalenol (DON)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB46
Merknad
AOAC 000701
Objekt
Fôr og korn
Parameter
T2 toxin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB47
Merknad
AOAC 991101
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Glukose, fruktose, monosakkarider og disakkarider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB 16
Merknad
HPLC
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Total stivelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB 13
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB 5
Merknad
NS 4720
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Råaske
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB 18
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
N-frie ekstraktstoffer (NFE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB14
Merknad
Metode basert på fórtabell til gris
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Vitamin A, Vitamin E
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB 24
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Råprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB 6
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Råtrevler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB12
Merknad
152/2009/EU AB12
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Råfett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB10 og AB11
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Fôrvarer og næringsmidler
Parameter
Vann/tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB4 og AB3
Merknad
152/2009/EU
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff og gløderest
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
K19/K20
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
UV- transmisjon/absorbsjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K36
Merknad
SIFF 91/02466-07
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
K07
Merknad
Mantech
Objekt
Rentvann, badebassengvann sjøvann
Parameter
Fargetall
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
K07
Merknad
Metode C, Mantech
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
K07
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
K07
Merknad
Mantech
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
K01
Merknad
Objekt
Sedimenter, slam, løsmasser
Parameter
Kjeldal-nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AB 6
Merknad
152/2009/EU og NS-EN 13654-1
Objekt
Sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
K03
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ Methrom
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
K01
Merknad
Basert på NS 4720 Methrom
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Flaskevann og andre typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
M15
Merknad
MF-metode
Objekt
Jord og næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M16
Merknad
NordVal 2003-20-5408-00010
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Gjær
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M27
Merknad
NMKL 98
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Mugg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M29
Merknad
NMKL 98
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
M 17
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive staphylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
M18
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
M 11
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
M14
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M13
Merknad
Petrifilm, NordVal Ref. no. 2003-5408-00012 og NMKL 44/125
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av sykdomsfremkallende Vibrio-arter
Referansestandard
NMKL 156
Intern metode identitet
M31
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
M25
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
M 22
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler (untatt råmelksost), dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR BIO 12/32-10/11
Intern metode identitet
M 30
Merknad
VIDAS® UP Salmonella
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
M21
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX)
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
M22
Merknad
Objekt er begrenset til miljørpøver. RAPID’ L. mono
Objekt
Næringsmidler, Fôr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NordVal no: 014
Intern metode identitet
M13
Merknad
Petrifilm TM E. coli / Coliform Count Plate
Objekt
Rentvann, avløpsvann og bassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
M05/M06
Merknad
Objekt
Rentvann, bassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
M08
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Rentvann, bassengvann, sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
M07
Merknad
Objekt
Sjøvann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
M07
Merknad
MF-metode
Objekt
Sjøvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
M05
Merknad
Objekt
Sjøvann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
M03
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
M04/M02
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora for bakterietall
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
M 03
Merknad
Membranfiltrering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.