Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 001

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Postboks 3055 Kambo
1506 MOSS

Telefon: Tlf. 09450
E-post: hege.johnsrud@eurofins.no
Hjemmeside: http://www.eurofins.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Klepp Lalandsveien 2,
4353 Klepp stasjonPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 4833
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptive Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av Salmonella spp.
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 6579
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulase poistive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.21
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM.41X.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM.41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler og og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM.41X01.25 AM.41X01.26
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler, fôr og produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
AM.41X.01.03
Merknad
Objekt
Næringsmidler, svaber fra slakt og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av E. coli O157
Referansestandard
AOAC 2000.14
Intern metode identitet
AM.41X.01.27
Merknad
Reveal® (20 timer)
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
AM41x.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
PCR metode (BACGene) Gjelder både enkeltprøver og samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM.41x.01.43
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. BioRad CFX PCR
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Leknes Idrettsgt. 41
8370 LeknesPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
F-AM1.01
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Badebassengvann
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
F-AM1.08
Merknad
MF-metode
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Moss Møllebakken 50
1538 MossPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kjøtt
Parameter
pH
Referansestandard
AOAC 981.12
Intern metode identitet
AM464.15
Merknad
Objekt
Melk
Parameter
Frysepunkt
Referansestandard
IDF 108
Intern metode identitet
AM464.18
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Vannaktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM464.14
Merknad
Metode basert på AOAC 978.18 NOVA-SINA og NMKL 168 (2001)
Objekt
Råvarer, fôr, grovfôr og næringsmidler
Parameter
Stivelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM464.04
Merknad
Basert på AOAC996.11, AACC 76.13
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fisk og fiskevarer
Parameter
Kimtall og hydrogensulfid-produserende bakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
AM.41X.01.16
Merknad
Kimtallsbestemmelse på Long & Hammer agar inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM.41X01.26
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Sykdomsfremkallende Vibrio-arter
Referansestandard
NMKL 156
Intern metode identitet
AM.41X.01.20
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptive Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av melkesyrebakterier
Referansestandard
NMKL 140
Intern metode identitet
AM.41X.01.13
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av termotolerante Campylobacter
Referansestandard
NMKL 119
Intern metode identitet
AM.41X.01.02
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 10272-1
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
AM.41X.01.12
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 4833-1
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM.41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
AM.41X.01.05
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Koagulase positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.21
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp.
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 6579
Objekt
Næringsmidler unntatt rå skaldyr
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM.41X.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
AM.41X.01.03
Merknad
Objekt
Næringsmidler, svaber fra slakt og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av E. coli O157
Referansestandard
AOAC 2000.14
Intern metode identitet
AM.41X.01.27
Merknad
Reveal® (20 timer)
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
AM41x.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Svaberprøver av slakt
Parameter
Påvisning og bestemmelse av termotolerante Campylobacter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM.41X.01.02
Merknad
Metode basert på NMKL 119
Objekt
Svaberprøver fra slakt og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Metode basert på NMKL 71
Objekt
Syrnede melkeprodukter
Parameter
Fremmedkim
Referansestandard
ISO 13559
Intern metode identitet
AM.41X.01.17
Merknad
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
PCR metode (BACGene) Gjelder både enkeltprøver og samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM41x.01.43
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. PCR
Objekt
Sjokolade
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
AOAC 121501
Intern metode identitet
AM417.07
Merknad
BACGene
Objekt
Slam/kompost
Parameter
Salmonella spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM417.04
Merknad
Metode basert på Afnor no. EGS38/01-03/15. BioRad CFX PCR
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rått kjøtt
Parameter
Trikinlarver
Referansestandard
(EU) nr 1375/2015 Referansmetode
Intern metode identitet
AM.417.01
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Måløy Gate 1, nr. 79
6701 MåløyPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM719.02.12
Merknad
Automatisert
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff
Referansestandard
NS 4733
Intern metode identitet
AM719.02.07
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Referansestandard
NS 4758
Intern metode identitet
AM719.02.10
Merknad
Manometrisk metode
Objekt
Fisk
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM417.02.14
Merknad
Metode basert på NS 9402
Objekt
Laks
Parameter
Farge
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM719.02.15
Merknad
Basert på NS 9402: 1994
Objekt
Laks
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM719.02.15
Merknad
Basert på NS 9402: 1995
Objekt
Laksefisk
Parameter
Farge
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM417.02.13
Merknad
Metode basert på NS 9402 og Hoffmann-La Roche
Objekt
Rentvann
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM719.02.04
Merknad
Metode basert på Hach 8147 (1991)
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
KOF Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM719.02.01
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket NS 4759
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
UV-absorbans og UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
AM719.02.06
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
AM719.02.12
Merknad
Automatisert
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AM719.02.12
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ Automatisert
Objekt
Rentvann, badebassengvann sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM719.02.12
Merknad
Metode C Automatisert
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann og flytende slam
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM40X.01.01
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
F-AM1.01
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AM1.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Presumptiv E. coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
F-AM1.03 pkt. 8.4
Merknad
Metode basert på NS 4788 (1990) med indol konfirmering
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AM1.07
Merknad
MF-metode
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AM1.04
Merknad
Membranfiltering
Objekt
Fersk og fryst sjømat
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
AM41X.01.36
Merknad
Bestemmelse av beta-glukuronidase positive E.coli i skalldyr inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Fisk og fiskevarer
Parameter
Bestemmelse av kimtall og spesifikke fordervelsesbakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
AM41X.01.16
Merknad
Kimtallsbestemmelse på Long & Hammer agar inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Flaskevann og andre typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
F-AM1.08
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM41x.01.26
Merknad
RAPID’ L. mono
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NordVal no: 014
Intern metode identitet
AM41X.01.07
Merknad
Petrifilm TM E. coli / Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
AM41x.01.12
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning av Salmonella spp.
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
AM41X.01.14
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
NMKL 144
Intern metode identitet
AM41x.01.09
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
AM40X.03.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM41x.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av enterokokker
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler, untatt meieriprodukter og rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler, vann, svaber og tamponger
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM41X.01.25
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AM1.15
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Vann og miljøprøver (svaber og tamponger)
Parameter
Påvisning av Salmonella spp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.14
Merknad
Basert på NMKL 71 (1999)
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
PCR metode (BACGene) Gjelder både enkeltprøver og samleprøver.
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM.41x01.43
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Sortland Havnegt. 19B
8400 SORTLANDPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Mager fisk og fiskemel
Parameter
Totalt flyktig nitrogen, TFN
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM 610.02.01
Merknad
Metode basert på Kjeldahl metode og Foss application note 300 og sub note 3140.
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Fett, Babcock
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM 610.02.02
Merknad
Metode basert på NMKL nr. 181:2005 (Gerber). Modifisert Babcock metodikk fritt fra Eid. Off. kj. Ktr. 1985
Objekt
Rentavann, bassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
AM610.02.14
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-absorbans og UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
AM610.02.27
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Permanganatindeks
Referansestandard
NS-EN ISO 8467
Intern metode identitet
AM610.02.20
Merknad
Tilsvarer KOF-Mn
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
AM610.02.15
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
AM610.02.17
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
AM610.02.16
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4788
Intern metode identitet
F-AM1.02
Merknad
Gjelder for råvann, sjøvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
F-AM1.08
Merknad
MF-metode
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AM1.04
Merknad
Membranfiltering
Objekt
Fersk og frossen sjømat
Parameter
Koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier, E. coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
AM41X.01.36
Merknad
Gjelder ikke NMKL 96 pkt 8.2.4 (Beta-glukuronidase positive E.coli i skalldyr)
Objekt
Melk og melkeprodukter
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM41X.01.07
Merknad
Metode basert på NordVal no: 014
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av sulfittreduserende Clostridier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
AM41X.01.12
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
AM41X.01.03
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumtive Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM41X.01.18
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Enterokokker
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulase positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM41X.01.21
Merknad
Petrifilm Staph Express
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NordVal no: 014
Intern metode identitet
AM41X.01.07
Merknad
Petrifilm 37 °C
Objekt
Næringsmidler og vann
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM41X.01.26
Merknad
RAPID’ L.MONO, kvantitativ. Prossessert vann fra næringsmiddelindustrien
Objekt
Næringsmidler, fôr og svaberprøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM41X.01.10
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler, fôr til kjæledyr, prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
F-AM1.03
Merknad
Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AM1.07
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AM1.05
Merknad
Objekt
Sjøvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AM1.05
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AM1.15
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler, for og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
PCR metode (BACGene). Gjelder både enkeltprøver og samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM41.x.01.43
Merknad
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Gjellevev
Parameter
FV-ATPase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM620.03.01
Merknad
RT-qPCR metode
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Trondheim - Tunga Ingvald Ystgaards vei 3 A
7047 TrondheimPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
F-AM1.05
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
F-AM1.07
Merknad
MF-metode
Objekt
Drikkevann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
F-AM1.04
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Fôr
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Metode basert på AFNOR-3M-01/01-09/89
Objekt
Fôr, organisk jord og torv
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Metode basert på AFNOR 3M 01/6 - 09/97
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 4833
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM.41X.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av melkesyrebakterier
Referansestandard
NMKL 140
Intern metode identitet
AM.41X.01.13
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptive Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
AM.41X.01.05
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Koagulase positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.21
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler og og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM.41X01.25 AM.41X01.26
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp.
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 6579
Objekt
Næringsmidler, fôr og Produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
AM.41X.01.03
Merknad
Objekt
Næringsmidler, svaber fra slakt og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av E. coli O157
Referansestandard
AOAC 2000.14
Intern metode identitet
AM.41X.01.27
Merknad
Reveal® (20 timer)
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
AM41x.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Organisk jord og torv
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Metode basert på NMKL 98
Objekt
Syrnede melkeprodukter
Parameter
Bestemmelse av fremmedkim
Referansestandard
ISO 13559
Intern metode identitet
AM.41X.01.17
Merknad
Objekt
Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
F-AM1.15
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp.
Referansestandard
AFNOR QUA-18/03-11/02
Intern metode identitet
AM.41X.01.28
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. PCR metode (Bax®)
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM.41x01.43
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. BioRad CFX PCR
Objekt
Næringsmidler, miljøprøver og samleprøver
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
PCR metode (BACGene) Gjelder både enkeltprøver og samleprøver.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Ålesund Bjørge Industrivei 41
6057 ELLINGSØYPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fersk og fryst sjømat
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
AM.41.X01.36
Merknad
Gjelder ikke NMKL 96 pkt 8.2.4 (Beta-glukorosidase positive E.coli i skalldyr)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
AM.41X.01.12
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
AM.41X.01.08
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Avlesning av samtlige kolonier)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Kogulase positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
AM.41X.01.21
Merknad
Petrifilm TM Staph Express Count System
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
AM.41X.01.19
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumptive Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
AM.41X.01.01
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
AM.41X.01.18
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 4833
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
AM.41X.01.11
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
AM.41X.01.10
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av mugg og gjær
Referansestandard
NMKL 98
Intern metode identitet
AM.41X.01.24
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
AM.41X.01.05
Merknad
Objekt
Næringsmidler og og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
AM.41X01.25 AM.41X01.26
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler og produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp.
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
AM.41X.01.14
Merknad
Ekvivalent med NS-EN ISO 6579
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
AM41x.01.06
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
AM41X.01.45
Merknad
PCR metode (BACGene) Gjelder både enkeltprøver og samleprøver.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
AM.41x01.43
Merknad
Gjelder både enkeltprøver og samleprøver. BioRad CFX PCR