Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 231

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Avd. for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF)

Postboks 1400
5021 Bergen

Telefon: 55 97 30 60 / 993 52 760
E-post: kristi.johanne.skurtveit@helse-bergen.no
Hjemmeside: http://www.helse-bergen.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO 15189
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kreftavdelingen Parkbygget, Jonas Liesvei 83
5021 BergenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133 (B-Trombocytter)
Merknad
Flowcytometri Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser (MCH, MCHC, MCV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
89 (E-MCH), 95 (E-MCHC), 101 (E-MCV)
Merknad
Beregning, flowcytometri Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
83 (B-Leukocytter)
Merknad
Flowcytometri Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52 (B-Hemoglobin)
Merknad
Fotometri Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyt volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32 (B-EVF)
Merknad
Beregning Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26 (B-Erytrocytter)
Merknad
Flowcytometri Cell-Dyn Sapphire
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriebygget 2. etg. Jonas Liesvei 87
5021 BergenPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Digitoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
154 (S-Digitoksin)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1018 (S-Digoksin)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
156 (S-Litium)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 (S-Paracetamol)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Salisylat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
127 (S-Salisylat)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Vankomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
648 (S-Vankomycin)
Merknad
KIMS II Cobas 8000
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
134 & 150 (B-Trombocytter)
Merknad
Flowcytometri Advia 2120 & Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1149 (B-Erytrocytter)
Merknad
Fluorescense Flowcytometri Sysmex XN 9100
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1148 (B-EVF)
Merknad
Hydrodynamisk fokusering impedanse Sysmex XN 9100
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27 & 143 (B-Erytrocytter)
Merknad
Flowcytometri Advia 2120 & Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33 & 144 (B-EVF)
Merknad
Beregning Advia 2120 & Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
53 & 145 (B-Hemoglobin)
Merknad
Fotometri Advia 2120 & Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Laktat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77 & 78 (B-Laktat)
Merknad
Amperometri ABL 800 Flex & Cobas B 221
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
84 &146 (B-Leukocytter)
Merknad
Flowcytometri Advia 2120 & Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser (MCH, MCHC, MCV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
90 & 147 (E-MCH), 96 & 148 (E-MCHC), 102 & 149 (E-MCV)
Merknad
Beregning, flowcytometri Advia 2120 & Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1137 (B-Trombocytter)
Merknad
Impedanse og Fluorescense flowcytometri Sysmex XN 9100
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1147 (B-Hemoglobin)
Merknad
Fotometri Sysmex XN 9100
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1141 (B-Leukocytter)
Merknad
Fluorescense Flowcytometri Sysmex XN 9100
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser (MCH, MCHC, MCV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1140 (E-MCH), 1139 (E-MCHC), 1138 (E-MCV)
Merknad
Beregning Sysmex XN 9100
Objekt
Blod, serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
69, 70 & 201 (S-Kalium)
Merknad
ISE ABL 800 Flex, Cobas B 221 & 8000
Objekt
Blod, serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110, 111 & 216 (S-Natrium)
Merknad
ISE ABL 800 Flex, Cobas B 221 & 8000
Objekt
Blod, Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1012, 1013 & 196 (S-Glukose)
Merknad
Amperometri og fotometri ABL 800 Flex, Cobas B 221 & 8000
Objekt
Blod, serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19, 20 & 205 (S-Klorid)
Merknad
ISE ABL 800 Flex, Cobas B 221 & 8000
Objekt
Plasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37 (P-D-Dimer)
Merknad
Immunoturbidimetri STA-R max
Objekt
Plasma
Parameter
Protrombintid (INR)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64 (P-Protrombintid-INR)
Merknad
Klott-metode STA-R max
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41 (P-Fibrinogen)
Merknad
Klott-metode STA-R max
Objekt
Plasma
Parameter
Protein C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1069 (P-Protein C)
Merknad
Kromogen metode Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
Protein S fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1073 (P-Protein S fritt)
Merknad
Immunoturbidimetri Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
von Willebrand faktor Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1077 (P-von Willebrand faktor Ag)
Merknad
Immunoturbidimetri Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
von Willebrand faktor aktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1081 (P-von Willebrand faktor aktivitet)
Merknad
Immunoturbidimetri Sysmex CS 5100
Objekt
Serum
Parameter
CA-19-9 (karbohydrat antigen 19-9)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1024 (S-CA-19-9)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1023 (S-Lipase)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
244 (S-Haptoglobin)
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Osmolalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
115 (S-Osmolalitet)
Merknad
Frysepunktsdepresjon Fiske Osmometer
Objekt
Serum
Parameter
TSH-reseptor antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1109 (S-TSH rec.antis)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
anti-Müllerhormon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1125 (S-AMH)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
fT3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
606 (S-fT3)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
640 (S-T3)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
641 (S-T4)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
anti-TPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
587 (S-anti-TPO)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Alfa-1-føtoprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
184 (S-AFP)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
182 (S-ALAT)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
183 (S-Albumin)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
185 (S-ALP)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
186 (S-Amylase)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
161 (S-TSH)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1021 (S-Fritt T4)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Troponin T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
158 (S-Troponin T)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
228 (S-Urat)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
222 (S-Transferrin)
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin reseptor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
223 (S-Transfer. Resep)
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1090 (S-Triglyserider)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Pro-brain-natriuretisk peptid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
151 (S-proBNP)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Prostataspesifikt antigen (PSA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
122 (S-PSA)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1089 (S-Protein)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Myoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
107 (S-Myoglobin)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
214 (S-Magnesium)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Laktatdehydrogenase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
211 (S-LD)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
212 (S-Kolest (LDL))
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kobalaminer Vitamin B12 II
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
206 (S-Kobalaminer)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
207 (S-Kolesterol)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
208 (S-Kreatinin)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Aspartataminotransferase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
187 (S-ASAT)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
188 (S-Bilirubiner)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Cancer antigen 125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
189 (S-CA 125)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
C-reaktivt protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
159 (S-CRP)
Merknad
Immumoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
193 (S-Ferritin)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Folater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
153 (S-Folater)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
195 (S-Fosfat)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Glutamyl transferase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
197 (S-GT)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Humant koriongonadotropin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
199 (S-HCG)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
198 (S-Kolest (HDL))
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
200 (S-Jern)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
202 (S-Kalsium)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
203 (S-Karbamid)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Karsinoembryonalt antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
204 (S-CEA)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinkinase isoenzym MB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
210 (S-CK-MB)
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinkinase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
209 (S-CK)
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium (ionisert)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61 & 62 (S-Ionisert Ca)
Merknad
ISE ABL 800 Flex & Cobas B 221
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Endring av parameter, objekt og metoder ved alle lokaliteter
Parameter
Alle bedømte metoder/analyseprinsipper innen M04, M12 og M15
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriebygget 7. etg. Jonas Liesvei 87
5021 BergenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Bly
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
171 (B-Bly)
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Blod
Parameter
Kvikksølv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
172 (B-Kvikksølv)
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Blod
Parameter
Kadmium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
173 (B-kadmium)
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Blod
Parameter
Glykosylert hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
57 & 58 (Hb-Hemoglobin A1c)
Merknad
HPLC & Immunagglutinasjon Variant II Turbo & DCA Vantage
Objekt
Serum
Parameter
Metylmalonsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
165 (S-MMA)
Merknad
LC MS/MS Agilent 1200 / 6400
Objekt
Serum
Parameter
IgE antistoff, bjørk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
128 (S-T3-Bjørk)
Merknad
FEIA Phadia1000
Objekt
Serum
Parameter
IgE antistoff, D.Pteronys.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
123 (S-D1-D.Pteronys)
Merknad
FEIA Phadia1000
Objekt
Serum
Parameter
IgE antistoff, eggehvite
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
125 (S-F1-Eggehvite)
Merknad
FEIA Phadia1000
Objekt
Serum
Parameter
IgE antistoff, katt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124 (S-E1-Katt)
Merknad
FEIA Phadia1000
Objekt
Serum
Parameter
IgE antistoff, timotei
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
126 (S-G6-Timotei)
Merknad
FEIA Phadia1000
Objekt
Serum
Parameter
Immunoglobulin E
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
63 (S-IgE)
Merknad
FEIA Phadia1000
Objekt
Serum
Parameter
Alfa-1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1003 (s-Alfa-1-anti)
Merknad
Immunonefelometri BN Prospec
Objekt
Serum
Parameter
Ceruloplasmin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1001 (s-Ceruloplasmin)
Merknad
Immumonefelometri BN Prospec
Objekt
Serum
Parameter
Prealbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1002 (s-Prealbumin)
Merknad
Immumonefelometri BN Prospec
Objekt
Serum
Parameter
Tryptase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
647 (S-Tryptase)
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Kobber
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
167 (S-Kobber)
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Serum
Parameter
Sink
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
168 (S-Sink)
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Serum
Parameter
Selen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
169 (S-Selen)
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Serum
Parameter
Aluminium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
170 (S-Aluminium)
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Urin
Parameter
Porfobilinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
118 (U-PBG)
Merknad
Ionebytterkromatografi & fotometri Beckman DU 530
Objekt
Urin
Parameter
Delta-aminolevulinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
139 (U-ALA)
Merknad
Ionebytterkromatografi & fotometri, Beckman DU 530
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HFEH63D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
174 (B-HFF-gen H63D)
Merknad
Real time PCR
Objekt
Blod
Parameter
HFEC282Y
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
175 (B-HFE-gen C282Y)
Merknad
Real time PCR
Objekt
Blod
Parameter
Laktoseintoleranse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
152 (B-Laktose intol)
Merknad
Sekvensering
Objekt
Blod
Parameter
JAK2V617F
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
162 (B-JAK2-V617F)
Merknad
Real time PCR
Objekt
Blod
Parameter
Faktor V Leidenmutasjon (R506Q)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
530 (B-Leidenmutasjon)
Merknad
Real time PCR
Objekt
Blod
Parameter
Faktor II Protrombinmutasjonen (g.20210G>A)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
181 (B-Protrombinmutasjonen)
Merknad
Real time PCR
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriebygget 9. etg. Jonas Liesvei 87
5021 BergenPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
10-hydroksykarbamazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
231 (S-okska)
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490
Objekt
Serum
Parameter
Eslikarbazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
242 (S-eslika)
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490
Objekt
Serum
Parameter
Karbamazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
230 (S-karbmz)
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490
Objekt
Serum
Parameter
Lakosamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
232 (S-lakosa)
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490
Objekt
Serum
Parameter
Lamotrigin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
233 (S-lamo)
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490
Objekt
Serum
Parameter
Levetriacetam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
234 (S-levetir)
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490
Objekt
Serum
Parameter
Gabapentin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
235 (S-gabapen)
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490
Objekt
Serum
Parameter
Pregabalin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
236 (S-prega)
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490
Objekt
Serum
Parameter
Topiramat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
237 (S-topira)
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490
Objekt
Serum
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
243 (S-valpro)
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Iohexolclearance
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
66 (S-Iohexolclear)
Merknad
HPLC & fotometri Agilent 1100
Den administrative/geografiske enheten:
MBF Barne og ungdomsklinikken Marie Joys hus, Jonas Liesvei 81
5021 BergenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
55 (B-Hemoglobin)
Merknad
Fotometri Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
86 (B-Leukocytter)
Merknad
Flowcytometri Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35 (B-EVF)
Merknad
Beregning Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29 (B-Erytrocytter)
Merknad
Flowcytometri Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser (MCH, MCHC, MCV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
92 (E-MCH), 98 (E-MCHC), 104 (E-MCV)
Merknad
Beregning, flowcytometri Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
136 (B-Trombocytter)
Merknad
Flowcytometri Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod, serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1022 (S-Glukose)
Merknad
Amperometri ABL 800 Flex
Objekt
Blod, serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
177 (S-Kalium)
Merknad
ISE ABL 800 Flex
Objekt
Blod, serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
178 (S-Klorid)
Merknad
ISE ABL 800 Flex
Objekt
Blod, serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
179 (S-Natrium)
Merknad
ISE ABL 800 Flex
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium (ionisert)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1019 (S-Ionisert Ca)
Merknad
ISE ABL 800 Flex
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
Den administrative/geografiske enheten:
MBF Kvinneklinikken Jonas Liesvei 72B
5021 BergenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
137 (B-Trombocytter)
Merknad
Flowcytometri Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser (MCH, MCHC, MCV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
93 (E-MCH, 99 (E-MCHC), 105 (E-MCV)
Merknad
Beregnet, flowcytometri Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36 (B-EVF)
Merknad
Beregning Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30 (B-Erytrocytter)
Merknad
Flowcytometri Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87 (B-Leukocytter)
Merknad
Flowcytometri Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
56 (B-Hemoglobin)
Merknad
Fotometri Advia 2120i
Objekt
Blod, serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18 (S-Klorid)
Merknad
ISE ABL 800 Flex
Objekt
Blod, serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1014 (S-Glukose)
Merknad
Amperometri ABL 800 Flex
Objekt
Blod, serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
109 (S-Natrium)
Merknad
ISE ABL 800 Flex
Objekt
Blod, serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
68 (S-Kalium)
Merknad
ISE ABL 800 Flex
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42 (P-Fibrinogen)
Merknad
Klott-metode STA-R max
Objekt
Plasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38 (P-D-Dimer)
Merknad
Immunoturbidimetri STA-R max
Objekt
Plasma
Parameter
Protrombintid (INR)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65 (P-Protrombintid-INR)
Merknad
Klott-metode STA-R max
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium (ionisert)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1020 (S-Ionisert Ca)
Merknad
ISE ABL 800 Flex
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
Den administrative/geografiske enheten:
MBF Kysthospitalet i Hagevik (MBF-KIH) Hagaviksbakken 25
5217 HagavikPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1114 (B-Trombocytter)
Merknad
Impedanse Sysmex XS-1000i
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1113 (B-Leukocytter)
Merknad
Flowcytometri Sysmex XS-1000i  
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1112 (B-Hemoglobin)
Merknad
Fotometri Sysmex XS-1000i  
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1037 (S-Kalium)
Merknad
ISE Cobas c111
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1036 (S-Natrium)
Merknad
ISE Cobas c111
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1038 (S-Kreatinin)
Merknad
Fotometri Cobas c111
Objekt
Serum
Parameter
C-reaktivt protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1035 (S-CRP)
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas c111
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
Den administrative/geografiske enheten:
Nevro/revmalab. Gamle Hovedbygg, Jonas Liesvei 71
5021 BergenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28 (B-Erytrocytter)
Merknad
Flowcytometri Cell-Dyn Ruby
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34 (B-EVF)
Merknad
Beregning Cell-Dyn Ruby
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54 (B-Hemoglobin)
Merknad
Fotometri Cell-Dyn Ruby
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
85 (B-Leukocytter)
Merknad
Flowcytometri Cell-Dyn Ruby
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser (MCH, MCHC, MCV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
91 (E-MCH), 97 (E-MCHC), 103 (E-MCV)
Merknad
Beregning, flowcytometri Cell-Dyn Ruby
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
135 (B-Trombocytter)
Merknad
Flowcytometri Cell-Dyn Ruby
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
Den administrative/geografiske enheten:
Poliklinikken, 2. etg Sentralblokka Jonas Liesvei 83
5021 BergenPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
Den administrative/geografiske enheten:
Prøvetakingsenhet Zander K Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi Zander Kaaes gt 7
5015 BergenPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon