Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 227

Oslo universitetssykehus HF

Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for mikrobiologi

Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Telefon: 23071100 / 23071110
E-post: belila@ous-hf.no
Hjemmeside: http://www.oslo-universitetssykehus.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO 15189
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet Sognsvannsveien 20
OsloPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Aspirat, benmarg, dialysat, perfusat, dialyse- og skyllevæske, pacemakertråd, cellekultur
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44821
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Autopsimateriale
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44823
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Bakteriekultur og prøvemateriale dyrket på anrikningsbuljong
Parameter
Meticillin-resistente Staphylococcus aureus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43600
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Biopsier
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44819
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Blodkultur
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48847
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering, Bactec FX
Objekt
Blodkultur
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38231
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering, Bactec
Objekt
Flytende materiale fra sterile områder
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44818
Merknad
Dyrkning på agarskål og via anrikningsmedium og manuell vurdering
Objekt
Fæces
Parameter
Adenovirus antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
91965
Merknad
CLIA, Liason
Objekt
Fæces
Parameter
Rotavirus antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
91966
Merknad
CLIA, Liason
Objekt
Genitalprøver
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44814
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Halssekret, materiale fra tonsiller
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44905
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Hud, hår, negl
Parameter
Dermatofytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35302
Merknad
Dyrkning og mikroskopi
Objekt
Hud, hår, negl
Parameter
Dermatofytt DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52043
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, ABI 7500 Fast
Objekt
Katetere
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44822
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Materiale fra bihuler
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44804
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Materiale fra nedre luftveier
Parameter
Patogene bakterier (Legionella sp inkludert) og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48820
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Materiale fra nedre luftveier
Parameter
Legionella sp DNA Legionella pneumophila DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43624
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Materiale fra nese, hals, perineum, sår, eksem og urin
Parameter
Meticillin-resistente Staphylococcus aureus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44801
Merknad
Dyrkning via selektiv buljong og genteknologisk påvisning (Real time PCR), egenutviklet ABI 7500 Fast
Objekt
Materiale fra ytre øre, sekret fra mellomøre
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44924
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Materiale fra øye
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44803
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Morsmelk
Parameter
Bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45348
Merknad
Dyrkning og manuell, semikvantitativ vurdering
Objekt
Nedre luftveisprøver, biopsier, urin, sterile væsker
Parameter
Syrefaste staver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38435
Merknad
Mikroskopi etter auraminfarging
Objekt
Nedre luftveisprøver, biopsier, urin, sterile væsker
Parameter
Mycobacterium tubercolosis komplekset
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43618
Merknad
PCR Cobas TaqMan 48 Analyzer
Objekt
Nedre luftveisprøver, biopsier, urin, sterile væsker
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38203
Merknad
Dyrkning i flytende medium med automatisk deteksjon, Bactec MGIT
Objekt
Nese- og nasopharynxsekret
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44907
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Puss og abscessmateriale
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44807
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Renkultur av bakterier fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40160
Merknad
Agardiffusjon
Objekt
Renkultur av bakterier fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40165
Merknad
Agargradientdiffusjon
Objekt
Renkultur av bakterier fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40106
Merknad
Automatisert, Vitek 2
Objekt
Renkultur av Clostridium difficile fra humant materiale
Parameter
Clostridium difficile DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49631
Merknad
PCR ribotyping: PCR og gelelektroforese, Veriti Thermal Cycler
Objekt
Renkultur av enterokokker
Parameter
vanA DNA, vanB DNA hos enterokokker
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32997
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, ABI 7500 Fast
Objekt
Renkultur av gjærsopp fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35856
Merknad
Agargradientdiffusjon
Objekt
Renkultur av mykobakterier
Parameter
Mycobacterium tubercolosis komplekset
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43654
Merknad
Antigenpåvisning, immunologisk
Objekt
Renkultur av mykobakterier
Parameter
Identfikasjon av mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39222
Merknad
Nukleinsyrehybridisering
Objekt
Renkultur av mykobakterier
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43621
Merknad
Buljongfortynning med antituberkuløse midler, Bacter MGIT
Objekt
Renkulturer av bakterier og sopp fra humant materiale
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43104
Merknad
Massespektrometri (MALDI-TOF MS) microflex
Objekt
Sekret fra luftveier
Parameter
Pneumocyctis jirovecii
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43545
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Sekret fra luftveier, serum, vev, sterile væsker
Parameter
Aspergillus sp, Apergillus fumigatus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30534
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, ABI 7500 Fast
Objekt
Serum, spinalvæske, urin, bronkialskyllevæske
Parameter
Cryptococcus neoformans
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46275
Merknad
Antigenpåvisning ved agglutinasjon
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44817
Merknad
Mikroskopi, dyrkning på agarskåler og via anrikningsmedium og manuell vurdering
Objekt
Sårsekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44806
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Urin
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44811
Merknad
Dyrkning og manuell, semikvantitativ vurdering
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42911
Merknad
Immunologisk teknikk
Objekt
Urin, spinalvæske
Parameter
Pneumokokkantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43076
Merknad
Immunologisk teknikk
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Biopsi / autopsi
Parameter
Epstein-Barr Virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49364
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, LightCycler
Objekt
Biopsi / vev
Parameter
JC virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43440
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Biopsi / vev, urin
Parameter
BK virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43440
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Blod
Parameter
Cytomegalovirus RNA genotypisk resistens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52565
Merknad
Egenutviklet PCR metode og sekvensering
Objekt
Blod, spinalvæske
Parameter
Epstein-Barr Virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49364
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, LightCycler
Objekt
Blod, spinalvæske
Parameter
JC virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43440
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Blod, spinalvæske og biopsi /vev/ autopsimateriale, BAL og urin
Parameter
Humant herpesvirus 6 DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44362
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, LightCycler
Objekt
Blod, spinalvæske, urin
Parameter
BK virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43440
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Fostervann, blod, spinalvæske, urin, BAL
Parameter
Cytomegalovirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44783
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Materiale fra nasopharynx og nedre luftveier, biopsier, urin, blod, spinalvæske
Parameter
Adenovirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49579
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Plasma, benmarg, fostervann, biopsimateriale/vev, spinalvæske, sterile væsker, øvre/nedre luftveisprøver og autopsi
Parameter
Humant parvovirus B19
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44795
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Spinalvæske, fæces, halsprøve, cellekultur, biopsi, EDTA plasma og vesikkelvæske
Parameter
Enterovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42451
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Vesikkel/sårvæske, øvre/nedre luftveisprøver, EDTA plasma, spinalvæske, biopsi/autopsimateriale og sterile væsker
Parameter
Varicella-zoster virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41723
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, LightCycler
Objekt
Vesikkelvæske, øvre/nedre luftveisprøver, konjunktivalvæske, sekret fra genitalia, spinalvæske, EDTA plasma og biopsi/autopsimateriale
Parameter
Herpes simplex virus 1 og 2 DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42346
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, smeltepunktsanalyse, LightCycler
Objekt
Øvre/nedre luftveisprøver, biopsi/autopsi, saliva, blod fra filterpapir
Parameter
Cytomegalovirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44783
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, egenutviklet, LightCycler
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Plasmodium sp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45992
Merknad
Antigenpåvisning, immunologisk
Objekt
Fostervann, blod, spinalvæske, øyekammervann, biopsi/vev/autopsi materiale
Parameter
Toxoplasma gondii DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44597
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, egenutviklet, LightCycler
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
CMV-IGRA test (Quantiferon- CMV IGRA test)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
94190
Merknad
Metode basert på stimulering av T-lymfocytter fra blod med CMV-antigener og påfølgende kvantitering av interferon-gamma
Objekt
Serum
Parameter
Toxoplasma gondii IgG aviditet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48839
Merknad
Immunologisk teknikk, kvantitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47783
Merknad
CLIA, kvantitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47829
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45156
Merknad
CMIA, kvantitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45062
Merknad
CMIA, kvantitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HTLV-I/HTLV-II Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45357
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45299
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45438
Merknad
Immunologisk teknikk, kvantitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45297
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr Virus anti-EBNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47431
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr Virusanti-VCA IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47513
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr Virus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47515
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A virus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45315
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45314
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus core II totalantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44553
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus surface antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44813
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus surface totalantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42295
Merknad
CMIA, kvantitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C virus antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44551
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46356
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr Virus heterofilt antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39722
Merknad
Immunologisk teknikk, kvalitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus B19 IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45087
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus B19 IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45149
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Rubellavirus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45018
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV-1 antigen/antistoff + HIV-2 antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45280
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45437
Merknad
Immunologisk teknikk, kvantitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Treponema palladium antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49999
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella-zoster virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46523
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgG aviditet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
67450
Merknad
CLIA, kvalitativ Liaison, DiaSorin
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus core IgM antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
67600
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Borrelia IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45141
Merknad
CLIA, kvalitiativ, Liaison
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Borrelia IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45141
Merknad
CLIA, kvantitativ, Liaison
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt og metoder
Parameter
Alle parametere innen medisinsk mikrobiologi (M16)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2160616
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipp som laboratoriet allerede er akkreditert for.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for mikrobiologi, Ullevål Kirkeveien 166
OsloPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodkultur
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41344
Merknad
Dyrkning (Bactec FX), tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning (egenutviklet 16S rDNA sekvensering)
Objekt
Diverse materiale
Parameter
Gjærsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40872
Merknad
Dyrkning på selektive medier og tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon. Microflex LT MALDI TOF
Objekt
Diverse materiale
Parameter
Muggsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40802, 42635
Merknad
Dyrkning på selektive medier og tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon. Microflex LT MALDI TOF
Objekt
Diverse materiale
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41025
Merknad
Dyrkning i flytende medium (Bactec MGIT960, BD) med automatisk deteksjon, dyrkning på fast medie (Løwenstein-Jensen), mikroskopi og MPT64 antigenpåvisning/genpåvisning (egenutviklet 16S rDNA sekvensering)*
Objekt
Diverse materiale
Parameter
Screening mtp MRSA (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48977
Merknad
Dyrkning på selektivt medie, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og genpåvisning (egenutviklet sanntids PCR)*
Objekt
Diverse materiale
Parameter
Syrefaste staver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38339
Merknad
Mikroskopi etter Ziehl Neelsen farging
Objekt
Fæces
Parameter
Patogene tarmbakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41034
Merknad
Dyrkning på selektive medier, anrikningsbuljonger og tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon Microflex LT MALDI TOF
Objekt
Fæces
Parameter
Clostridium difficile toxin A og B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43007
Merknad
Genpåvisning (LAMP)
Objekt
Fæces
Parameter
Enterohemoragisk E. coli (EHEC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41087
Merknad
Dyrkning på selektive medier, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og genpåvisning (egenutviklet sanntids PCR)
Objekt
Fæces
Parameter
Screening mtp, Vancomycinresistente enterokokker (VRE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41088
Merknad
Dyrkning på selektivt medie, anrikningsbuljong, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og genpåvisning (egenutviklet sanntids PCR)*
Objekt
Genitalprøver
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40862
Merknad
Dyrkning og tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon Microflex LT MALDI TOF
Objekt
Genitalprøver
Parameter
Gonokokker, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40861
Merknad
Dyrkning på selektive skåler og tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon Microflex LT MALDI TOF
Objekt
Luftveismateriale
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40802
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning (egenutviklet 16S rDNA sekvensering)*
Objekt
Luftveismateriale og urin fra CF-pasienter
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42635
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning (egenutviklet 16S rDNA sekvensering)*
Objekt
Materiale fra nasopharynx, hals, nedre luftveier, (biopsier)
Parameter
Bordetella pertussis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26897
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005P
Objekt
Materiale fra nasopharynx, hals, nedre luftveier, (biopsier)
Parameter
Chlamydophila pneumoniae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26897
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005P
Objekt
Materiale fra nasopharynx, hals, nedre luftveier, (biopsier, spinalvæske)
Parameter
Mycoplasma pneumoniae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26897
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005P
Objekt
Materiale fra øye
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40882
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning (egenutviklet 16S rDNA sekvensering)*
Objekt
Nedre luftveismateriale
Parameter
Mycobacterium tuberculosis komplekset DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41485
Merknad
Genpåvisning GeneXpert
Objekt
Nedre luftveismateriale
Parameter
Genotypisk rifampicin resistens hos Mycobacterium tuberculosis komplekset DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41485
Merknad
Genpåvisning GeneXpert
Objekt
Nedre luftveisprøver
Parameter
Mycobacterium tuberculosis komplekset DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41556
Merknad
Genpåvisning, Real time PCR, Cobas TaqMan 48
Objekt
Renkultur av bakterier
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40351
Merknad
Automatisert BD Phoenix
Objekt
Renkultur av bakterier
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36966
Merknad
Agardiffusjon
Objekt
Renkultur av bakterier, gjærsopp
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36998
Merknad
Agargradientdiffusjon (MIC)
Objekt
Renkultur av M. tuberculosis
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38567
Merknad
Buljongfortynning med antituberkuløse midler (Bactec MGIT 960, BD)
Objekt
Renkultur av mykobakterier
Parameter
Genotypisk rifampicin resistens hos Mycobacterium tuberculosis komplekset DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38569
Merknad
Genpåvisning (egenutviklet rpoB sekvensering)*
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40881
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning (egenutviklet 16S rDNA sekvensering)*
Objekt
Sterile væsker (pleura-, ascitesv- og leddvæske) og kateterspisser
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40879
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning (egenutviklet 16S rDNA sekvensering)
Objekt
Sårsekret, puss, abscess-materiale, biopsier og autopsier
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38961
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning (egenutviklet 16S rDNA sekvensering)
Objekt
Urin
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40863
Merknad
Dyrkning, semikvantitativ vurdering og tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon Microflex LT MALDI TOF
Objekt
Urin
Parameter
Streptococcus pneumoniae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40456
Merknad
Immunologisk teknikk
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36887
Merknad
Immunologisk teknikk
Objekt
Vev-, protese-, benbank-prøver
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
68365
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning (egenutviklet 16S rDNA sekvensering)
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
EDTA fullblod
Parameter
HIV-1 DNA provirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20858
Merknad
Nested PCR, egenutvutviklet, Automatisert kapilær gel-elektroforese QIAxcel
Objekt
Fæces
Parameter
Norovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25968
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005p
Objekt
Materiale fra nasopharynx, hals, nedre luftveier, (biopsier)
Parameter
Parainfluensavirus RNA, type 1,2,3 og 4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26313
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005p
Objekt
Materiale fra nasopharynx, hals, nedre luftveier, (biopsier)
Parameter
RSV RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26313
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005p
Objekt
Materiale fra nasopharynx, hals, nedre luftveier, (biopsier)
Parameter
Rhinovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26313
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005p
Objekt
Materiale fra nasopharynx, hals, nedre luftveier, (biopsier)
Parameter
Humant metapneumovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26313
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005p
Objekt
Materiale fra nasopharynx, hals, nedre luftveier, (biopsier)
Parameter
Influensavirus type A og B RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26313
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005p
Objekt
Materiale fra nasopharynx, hals, nedre luftveier, (biopsier), øyeprøver
Parameter
Adenovirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
120986
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005p
Objekt
Plasma
Parameter
HBV DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61667
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, TaqMan48
Objekt
Plasma
Parameter
HCV RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20441
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, TaqMan48
Objekt
Plasma
Parameter
HIV-1 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20558
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, Taqman48
Objekt
Plasma
Parameter
HIV -1 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19888
Merknad
PCR og sekvensering (Protease og revers transkriptase resistensmutasjoner)
Objekt
Plasma
Parameter
HIV -1 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20133
Merknad
PCR og sekvensering (Integrase resistensmutasjoner)
Objekt
Plasma
Parameter
HCV genotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20992
Merknad
PCR og hybridisering
Objekt
Spinalvæske, fæces, blod
Parameter
Parechovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26315
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005p
Objekt
Spinalvæske, fæces, vesikler, blod
Parameter
Enterovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26315
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005p
Objekt
Spinalvæske, vesikkel, sårmateriale
Parameter
HSV 1 og 2 DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25912
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, kvantitativ, Mx3005p
Objekt
Spinalvæske, vesikkel, sårmateriale
Parameter
Varicella zostervirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25912
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Mx3005p
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fæces
Parameter
Egg, cyster, mark
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42981
Merknad
Mikroskopi etter sentrifugering
Objekt
Fæces, duodenalaspirat
Parameter
Cyster av Giardia og Kryptosporidium sp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
57147
Merknad
Mikroskopi etter modifisert Ziehl Neelsen farging
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma på testavhengige rør
Parameter
Interferon TB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22916
Merknad
Elisa
Objekt
Serum
Parameter
Helicobacter pylori IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24976
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum
Parameter
Rubella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22497
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum
Parameter
Rubella IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24990
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum
Parameter
Herpes simplex 2 IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21940
Merknad
Kjemiluminescens
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bordetella Pertussis Toxin IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21738
Merknad
ELISA
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Geenius HIV 1/2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87145
Merknad
Kvalitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bs- Antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
68013
Merknad
CMIA, kvantitativ Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21705
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bordetella Pertussis Toxin IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21738
Merknad
ELISA, kvalitativ, Evolis
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgG/IgM LINE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21901
Merknad
Enzymatisk immunoblot, kvalitativ, ProfiBlot
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22501
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25872
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr Virus IgM/IgG, EBNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21739
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bs Antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20763
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bs Antigen konfirmasjonstest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22297
Merknad
CMIA, nøytralisasjonsprinsipp, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bcore Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22296
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bs Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22295
Merknad
CMIA, kvantitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Be Antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22293
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Be Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22294
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22502
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22503
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22292
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C konfirmasjonstest (LINE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25756
Merknad
Enzymatisk immunoblot, kvalitativ, ProfiBlot
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Treponema pallidum total antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22500
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Treponema pallidum IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24986
Merknad
ELISA
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22498
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxo plasma IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22499
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella IgG/IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21740
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex 1+2 IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21938
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV 1/2 Antigen og Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22289
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV 1 antigen/HIV 1 Antigen konfirmasjonstest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22694
Merknad
ELISA og Nøytralisasjonsteknikk
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV 1 Western Blot
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21834
Merknad
Enzymatisk immunoblot på strimmel, kvalitativ, ProfiBlot
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV 2 Western Blot
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21518
Merknad
Indirekte ELISA på strimmel, ProfiBlot
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Lues reagin test
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24988
Merknad
Flokkulasjonstest, Kvalitativ+semikvantitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Morbilli IgM/IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21943
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parotitt IgM/IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21942
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Humant parvovirus B19 IgM/IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21944
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B Core antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
92275
Merknad
ELISA, Evolis
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
92835
Merknad
ELISA, Evolis
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV 1/2 konfirmasjonstest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87145
Merknad
Immunokromatografisk engangstest, kvalitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Geenius HIV 1/2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87145
Merknad
Immunokromatografisk Kvalitativ
Objekt
Serum, spinalvæske
Parameter
Treponema pallidum (TPHA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24989
Merknad
Hemagglutinasjon, Semi-kvantitativ
Objekt
Serum, spinalvæske
Parameter
Borrelia IgG/IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24983
Merknad
CLIA, kvantitativ/kvalitativ, Liaison
Objekt
Seum
Parameter
Herpes simplex 2 IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21940
Merknad
CLIA Liason
Objekt
Spinalvæske, serum
Parameter
Herpes simplex 1+2 IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21682
Merknad
ELISA
Objekt
Spinalvæske, serum
Parameter
Varicella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21703
Merknad
ELISA
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt og metoder
Parameter
Alle parametere innen medisinsk mikrobiologi (M16)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2160616
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipp som laboratoriet allerede er akkreditert for.