Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 006

Kiwa Teknologisk Institutt AS

Materialteknologi

Kabelgaten 2,
Postboks 141
Økern, NO-0509 Oslo

Telefon: +47 22 86 50 00
E-post: firmapost@kiwa.com
Hjemmeside: http://www.kiwa.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Materialteknologi, Kongsberg
Kirkegårdsveien 45
3600 KONGSBERGPermanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1
Intern metode identitet
1405
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Vickers-hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
1471
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Strekkprøving - Metode for prøving ved romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
1403
Merknad
Objekt
Sveiseforbindelser i metalliske materialer
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
1406
Merknad
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Kornstørrelse
Referansestandard
ASTM E112
Intern metode identitet
3718
Merknad
Metoden er begrenset til lineær interecept metoden og sammenligning Comparison / Intercept
P17 Miljø
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Vibrasjon 5-2000 Hz
Referansestandard
IEC 60068-2-64
Intern metode identitet
1447
Merknad
Edition 2.0 Test M Random 0-150 G
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Kombinert klimatisk og dynamisk test
Referansestandard
IEC 60068-2-53
Intern metode identitet
1443 1444 1447 1448
Merknad
Ref std Edition 2.0 Tests and guidance Temperatur Akselerasjon Frekvens kontr. Frekvens cursor Unntak: Endring av temperatur og fuktig varme er ikke omfattet.
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Fuktighet
Referansestandard
IEC 60068-2-30
Intern metode identitet
1446
Merknad
Ref. std. Third Edition Test Db Fuktighet = 15 - 98 %RH
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Salttåke
Referansestandard
IEC 60068-2-11
Intern metode identitet
1445
Merknad
Ref. std Third edition / IEC 60068-2-11: Corrigendum 1 Test Ka
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Lave luftrykk
Referansestandard
IEC 60068-2-13
Intern metode identitet
1923
Merknad
Ref. std Fourth edition
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Vibrasjon Mixed Mode
Referansestandard
IEC 60068-2-80
Intern metode identitet
1447 1448
Merknad
Ref std. Edition 1.0. Test Fi Temperatur = -50 til +95 oC
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Vibrasjon 5-2000 Hz
Referansestandard
IEC 60068-2-6
Intern metode identitet
1448
Merknad
Ref. std Edition 7.0. Test Fc Sinus 0-150 G
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Støt/bump
Referansestandard
IEC 60068-2-27
Intern metode identitet
1449
Merknad
Ref. std Edition 4.0 Test Ea <100 g, <20 ms <200gms <100 kg testobjekt
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Temperatur-veksling
Referansestandard
IEC 60068-2-14
Intern metode identitet
1459
Merknad
Ref. Std. Edition 6.0 Test NA og Nb Temperatur = -75 til +95 oC
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Temperatur
Referansestandard
IEC 60068-2-1
Intern metode identitet
1443
Merknad
Ref. std Edition 6.0 Test A-Kald Stort kammer: BxLxH =2770x4780x220 mm Temperatur=-75 til +90 oC Lite kammer: BxLxH =1000x1000x1000 mm Temperatur = -75 til +95 oC
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Temperatur
Referansestandard
IEC 60068-2-2
Intern metode identitet
1444
Merknad
Ref. std Edition 5.0 Test B-Tørr varme Stort kammer: BxLxH =2770x4780x220 mm Temperatur=-75 til +90 oC Lite kammer: BxLxH =1000x1000x1000 mm Temperatur = -75 til +95 oC
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Fuktighet
Referansestandard
IEC 60068-2-38
Intern metode identitet
1446
Merknad
Ref. Std. Edition 2.0 Test Z/AD Fuktighet = 15 - 98 %RH Temperatur = +20 til +80 oC
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Fuktighet
Referansestandard
IEC 60068-2-78
Intern metode identitet
1446
Merknad
Ref. Std. Edition 2.0 Test Cab Fuktighet = 15 - 98 %RH Temperatur = +20 til +80 oC
Objekt
Mekaniske komponenter/strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Syklisk salttåke
Referansestandard
IEC 60068-2-52
Intern metode identitet
1445
Merknad
Ref. std Edition 3.0 Test Kb. Metode 1-6.
Objekt
Mekaniske komponenter/strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Shock Response Spektrum
Referansestandard
IEC 60068-2-81
Intern metode identitet
1449
Merknad
Ref std First edition Test Ei