Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 006

Kiwa Teknologisk Institutt AS

Materialteknologi

Kabelgaten 2,
Postboks 141
Økern, NO-0509 Oslo

Telefon: Faks. 32 28 87 37 Faks. 32 28 87 37
E-post: laila.sande@kiwa.com
Hjemmeside: http://www.teknologisk.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Materialteknologi, Kongsberg Kirkegårdsveien 45
3600 KONGSBERGPermanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Vickers hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
1471
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1
Intern metode identitet
1405
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Strekkprøving - Prøvingsmetode i romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
1403
Merknad
Objekt
Sveiseforbindelser i metalliske materialer
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
1406
Merknad
P17 Miljø
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Salttåke
Referansestandard
IEC 60068-2-11
Intern metode identitet
1445
Merknad
Ref. std Third edition / IEC 60068-2-11: Corrigendum 1 Test Ka
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Temperaturveksling Temperatur = -75 til + 95°C
Referansestandard
IEC 60068-2-14
Intern metode identitet
1459
Merknad
Test Na og Nb
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Lave luftrykk
Referansestandard
IEC 60068-2-40
Intern metode identitet
1923 1443
Merknad
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Vibrasjon 5-2000 Hz
Referansestandard
IEC 60068-2-64
Intern metode identitet
1447
Merknad
Test M Random 0-150 G Temperatur = -50 til +95°C Random kraft 71,2 kN Normalt trykk til 100 mbar
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Fuktighet Fuktighet = 15 - 98 %RH Temperatur = +20 til + 80°C
Referansestandard
IEC 60068-2-78
Intern metode identitet
1446
Merknad
Test Cab
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Lave luftrykk
Referansestandard
IEC 60068-2-13
Intern metode identitet
1923
Merknad
Ref. std Fourth edition
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Lave luftrykk
Referansestandard
IEC 60068-2-41
Intern metode identitet
1923
Merknad
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Vibrasjon 5-2000 Hz
Referansestandard
IEC 60068-2-6
Intern metode identitet
1448
Merknad
Ref. std Edition 7.0. Test Fc Sinus 0-150 G
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Fuktighet 15 - 98 %RH +20 til + 95°C
Referansestandard
IEC 60068-2-30
Intern metode identitet
1446
Merknad
Test Db
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Fuktighet 15 - 98 %RH +20 til + 80 °C
Referansestandard
IEC 60068-2-38
Intern metode identitet
1446
Merknad
Test Z/AD
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Støt/bump
Referansestandard
IEC 60068-2-27
Intern metode identitet
1449
Merknad
Ref. std Edition 4.0 Test Ea <100 g, <20 ms <200gms <100 kg testobjekt
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Temperatur Stort kammer: BxLxH = 2770x4780x220 mm Temperatur = -75 til + 90°C Lite kammer: BxLxH=1000x1000x1000 mm Temperatur = -75 til + 95°C
Referansestandard
IEC 60068-2-1
Intern metode identitet
1443
Merknad
Test A - Kald
Objekt
Mekaniske komponenter/ strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Temperatur Stort kammer: BxLxH = 2770x4780x2200 mm Temperatur = -75 til + 90°C Lite kammer: BxLxH= 1000x1000x1000 mm Temperatur = -75 til + 95°C
Referansestandard
IEC 60068-2-2
Intern metode identitet
1444
Merknad
Ref. Std. Edition 5.0. Test B - Tørr varme
Objekt
Mekaniske komponenter/strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Syklisk salttåke
Referansestandard
IEC 60068-2-52
Intern metode identitet
1445
Merknad
Ref. std Edition 3.0 Test Kb. Metode 1-6.
Objekt
Mekaniske komponenter/strukturer og elektromekaniske apparater
Parameter
Shock Response Spektrum
Referansestandard
IEC 60068-2-81
Intern metode identitet
1449
Merknad
Ref std First edition Test Ei
Den administrative/geografiske enheten:
Materialteknologi, Oslo Kabelgaten 2
0580 OsloPermanent laboratorium
P17 Miljø
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Mekanisk komponenter/struktur og elektro-mekaniske apparater
Parameter
Korrosjonsprøvinger i kunstige atmosfærer - Salttåkeprøvinger
Referansestandard
NS-EN ISO 9227
Intern metode identitet
Intern ID 2711
Merknad
Metoden er begrenset til å gjelde NSS test.