Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PT 001

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Postboks 3055 Kambo
1506 MOSS

Telefon: Tlf. 09450
E-post: PT001@eurofins.no
Hjemmeside: http://www.eurofins.no
Organisasjonen tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17043
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Moss
Møllebakken 50
1538 MossEgen aktivitet
SLP16 Program for mikrobiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Frysetørkede mikroorganismer
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall), koliforme,bakterier, termotolerante koliforme bakterier, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Intestinale enterokokker, Pseudomonas aeruginosa, gjær og mugg
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Program for vann
Objekt
Frysetørkede mikroorganismer
Parameter
Vibrio og Campylobacter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Program for næringsmidler
Objekt
Naturlig tørket mat
Parameter
Aerobe mikroorganismer/kimtall, Enterobacteriaceae, koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier, E.coli, gjær, mugg, Bacillus cereus, melkesyre bakterier, sulfittreduserende bakterier, fremmedkim, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Enterococcus, Salmonella, Listeria monocytogenes, Listeria spp.,E. coli O157
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Program for næringsmidler