Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PT 001

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Postboks 3033 Kambo
1506 MOSS

Telefon: Tlf. 09450
E-post: PT001@eurofins.no
Hjemmeside: http://www.eurofins.no
Organisasjonen tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17043:2010
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Moss
Møllebakken 50
1538 MossEgen aktivitet
SLP16 Program for mikrobiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Hygiene
Parameter
Telling av aerobe mikroorganismer, mugg, gjær, Enterobacteriaceae, koliforme bakterier og E. coli. Deteksjon av E. coli, koagulasepositive stafylokokker, Salmonella spp. og Listeria monocytogenes
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Testmateriale er svaber/klut. Prøvetaking av hygieneprøver er ikke omfattet av akkrediteringen
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer/kimtall, Enterobacteriaceae, koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier, anaerobe sulfittreduserende bakterier, E.coli, gjær, mugg, Bacillus cereus, melkesyre bakterier, sulfittreduserende bakterier, koagulasepositive stafylokokker, fremmedkim, Clostridium perfringens, Enterococcus, Salmonella, Listeria monocytogenes, Listeria spp.,E. coli O157
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Testmaterialet er naturlig tørket mat
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Vibrio og Campylobacter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Testmaterialet er frysetørkede mikroorganismer
Objekt
Vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall), koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier, Escherichia coli, Clostridium perfringens, intestinale enterokokker, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio spp., Campylobacter spp., Salmonella, Pseudomonas spp., koagulasepositive stafylokokker, gjær og mugg
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Testmaterialet er frysetørkede mikroorganismer
SLP31 Fleksibel akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vann og næringsmidler
Parameter
Mikroorganismer for kvalitativ og/eller kvantitativ analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LP400.SLP.14
Merknad
Fleksibiliteten gjelder endringer i objekt og/eller parameter i akkreditert SLP program.