Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 002

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM as)

Sognsveien 70 A
0855 OSLO

Telefon: Tlf. 67 51 22 00 Faks. 67 59 15 30
E-post: morten.syverud@niom.no
Hjemmeside: http://www.niom.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM as) Sognsveien 70 A
0855 OSLOPermanent laboratorium
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Plastisitet
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.2
Merknad
Måleprinsipp: Mikrometer/dybdemåling
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Farge
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.3
Merknad
Måleprinsipp: Sammenligning av farge / visuell vurdering
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Fargestabilitet
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.4
Merknad
Måleprinsipp: Belysning/visuell vurdering
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Gjennomskinnelighet
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.5.2
Merknad
Måleprinsipp: Belysning/visuell vurdering
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.5.3
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøvemaskin / måling av belastning og nedbøying Mikrometer/måling av dimensjoner
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Elastisitetsmodul
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.5.3
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøvemaskin / måling av belastning og nedbøying Mikrometer/måling av dimensjoner
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Polerbarhet
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.5.1
Merknad
Måleprinsipp: Visuell vurdering
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Binding til syntetiske polymertenner
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.7
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøving/visuell vurdering
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Løselighet
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.9
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri
Objekt
Dentale base polymere
Parameter
Vannabsorpsjon
Referansestandard
ISO 20795-1
Intern metode identitet
8.9
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri
Objekt
Dentale keramer
Parameter
Bøyefasthet, skiver
Referansestandard
ISO 6872
Intern metode identitet
7.3
Merknad
Måleprinsipp: Biaxial nedbøying, Lloyds (kraft), Mikrometer (lengde)
Objekt
Dentale keramer
Parameter
Lineær termisk ekspansjon
Referansestandard
ISO 6872
Intern metode identitet
7.4
Merknad
Måleprinsipp: TMA (Thermal Mechanical Analysis)
Objekt
Dentale keramer
Parameter
Glassomvandlings-temperatur
Referansestandard
ISO 6872
Intern metode identitet
7.5
Merknad
Måleprinsipp: TMA (Thermal Mechanical Analysis)
Objekt
Dentale keramer
Parameter
Kjemisk løselighet
Referansestandard
ISO 6872
Intern metode identitet
7.6
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri, Mikrometer (lengde)
Objekt
Dentale keramer
Parameter
Bøyefasthet, plater
Referansestandard
ISO 6872
Intern metode identitet
7.3
Merknad
Måleprinsipp: 3 pkt.nedbøying Lloyds (kraft), Mikrometer (lengde)
Objekt
Dentale metall-keramiske restaureringssystemer
Parameter
Metall-keram bindingskarakter
Referansestandard
ISO 9693-1
Intern metode identitet
6.4
Merknad
Måleprinsipp: 3 pkt. nedbøying (kraft), Mikrometer (lengde)
Objekt
Dentale polymer-baserte fyllings-, restaurerings- og sementeringsmaterialer
Parameter
Lysfølsomhet, klasse 2 materialer
Referansestandard
ISO 4049
Intern metode identitet
7.9
Merknad
Måleprinsipp: belysning/visuelt
Objekt
Dentale polymer-baserte fyllings-, restaurerings- og sementeringsmaterialer
Parameter
Herdedybde, klasse 2 materialer
Referansestandard
ISO 4049
Intern metode identitet
7.10
Merknad
Måleprinsipp: mikrometer/metrisk bestemmelse
Objekt
Dentale polymer-baserte fyllings-, restaurerings- og sementeringsmaterialer
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
ISO 4049
Intern metode identitet
7.11
Merknad
Måleprinsipp: Registrering av maks styrke i Newton, samt metriske bestemmelser
Objekt
Dentale polymer-baserte fyllings-, restaurerings- og sementeringsmaterialer
Parameter
Vannabsorpsjon og løselighet
Referansestandard
ISO 4049
Intern metode identitet
7.12
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetrisk
Objekt
Dentale polymer-baserte fyllings-, restaurerings- og sementeringsmaterialer
Parameter
Farge og Fargestabilitet
Referansestandard
ISO 4049
Intern metode identitet
7.13
Merknad
Måleprinsipp: Visuell sammenligning med fargeskala og visuell sammenligning av avblendet del av legeme mot eksponert etter belysning
Objekt
Dentale-metalliske materialer for faste og avtagbare erstatningsmaterialer
Parameter
Flytspenning
Referansestandard
ISO 22674
Intern metode identitet
8.4
Merknad
Måleprinsipp: Kraftmåling/lengdemåling
Objekt
Dentale-metalliske materialer for faste og avtagbare erstatningsmaterialer
Parameter
Forlengelse etter brudd
Referansestandard
ISO 22674
Intern metode identitet
8.5
Merknad
Måleprinsipp: Lengdemåling
Objekt
Dentale-metalliske materialer for faste og avtagbare erstatningsmaterialer
Parameter
Tetthet
Referansestandard
ISO 22674
Intern metode identitet
8.8
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri
Objekt
Dentale-metalliske materialer for faste og avtagbare erstatningsmaterialer
Parameter
Prøveopparbeidelse
Referansestandard
ISO 22674
Intern metode identitet
8.9
Merknad
Sluttbestemmelse med ICP hos underleverandør
Objekt
Dentale-metalliske materialer for faste og avtagbare erstatningsmaterialer
Parameter
Lineær termisk ekspansjon
Referansestandard
ISO 22674
Intern metode identitet
8.13
Merknad
Måleprinsipp: TMA (Thermal Mechanical Analysis)
Objekt
Orthodontiske basismaterialer
Parameter
Farge
Referansestandard
ISO 20795-2
Intern metode identitet
8.2
Merknad
Måleprinsipp: Sammenligning av farge / visuell vurdering
Objekt
Orthodontiske basismaterialer
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
ISO 20795-2
Intern metode identitet
8.3
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøvemaskin / måling av belastning og nedbøying Mikrometer/måling av dimensjoner
Objekt
Orthodontiske basismaterialer
Parameter
Vannabsorpsjon og løselighet
Referansestandard
ISO 20795-2
Intern metode identitet
8.7
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri
Objekt
Orthodontiske basismaterialer
Parameter
Elastisitetsmodul
Referansestandard
ISO 20795-2
Intern metode identitet
8.3
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøvemaskin / måling av belastning og nedbøying Mikrometer/måling av dimensjoner
Objekt
Orthodontiske basismaterialer
Parameter
Polerbarhet
Referansestandard
ISO 20795-2
Intern metode identitet
8.3
Merknad
Måleprinsipp: Visuell vurdering
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Overflateglans
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.4
Merknad
Måleprinsipp: Polering/visuell vurdering
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.5
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøvemaskin / måling av belastning og nedbøying Mikrometer/måling av dimensjoner
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Vannabsorpsjon
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.7
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Fargestabilitet
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.8
Merknad
Måleprinsipp: Belysning/visuell vurdering
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Farge
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.8
Merknad
Måleprinsipp: Sammenligning av farge / visuell vurdering
Objekt
Polymerbaserte dentale krone- og bro materialer
Parameter
Løselighet
Referansestandard
ISO 10477
Intern metode identitet
7.7
Merknad
Måleprinsipp: Gravimetri
Objekt
Skjærprøving av heftfasthet på kanter med skår
Parameter
Adhesjon
Referansestandard
ISO 29022
Intern metode identitet
4-7
Merknad
Strekkprøvemaskin. Måling / avlesning av resultat
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Dimensjon
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.2
Merknad
Måleprinsipp: metrisk bestemmelse/skyvelære
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Farge
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.3
Merknad
Måleprinsipp: Visuell sammenligning med fargeskala
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Overflateglans
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.5
Merknad
Måleprinsipp: Sliping og polering/visuell vurdering
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Porøsiteter
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.7
Merknad
Måleprinsipp: Sliping/mikroskop / visuell vurdering
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Dimensjonstabilitet
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.14
Merknad
Måleprinsipp: Skyvelære/metrisk bestemmelse
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Binding
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.11
Merknad
Måleprinsipp: Strekkprøvemaskin/visuell vurdering
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Motstand mot bleking, formforandring og krakkelering
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.12
Merknad
Måleprinsipp: Mikroskopi/visuell vurdering
Objekt
Syntetiske polymertenner
Parameter
Fargestabilitet mot lys
Referansestandard
ISO 22112
Intern metode identitet
7.13
Merknad
Måleprinsipp: Visuell sammenligning av avblendet del av legeme mot eksponert etter belysning
Objekt
Tannpleie - Vannbaserte sementer - Del 2: Plastbaserte tannfyllingsmaterialer
Parameter
Farge og Fargestabilitet
Referansestandard
ISO 9917-2
Intern metode identitet
Annex E
Merknad
Måleprinsipp: Visuell sammenligning med fargeskala og visuell sammenligning av avblendet del av legeme mot eksponert etter belysning
Objekt
Tannpleie - Vannbaserte sementer - Del 2: Plastbaserte tannfyllingsmaterialer
Parameter
Bøyefasthet
Referansestandard
ISO 9917-2
Intern metode identitet
Annex C
Merknad
Måleprinsipp: Lloyds registrering av maks styrke i Newton, samt metriske bestemmelser
P25 Biologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Medisinsk utstyr
Parameter
In vitro cytotoksisitet
Referansestandard
ISO 10993-5
Intern metode identitet
Annex C
Merknad
Måleprinsipp: MTT cytotoksisitetstest