Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 202

St. Olavs hospital HF

Laboratoriemedisinsk klinikk. Avdeling for klinisk farmakologi

Prof. Brochs gt.6
7030 Trondheim

Telefon: Tlf: 72 81 91 00
E-post: dejana.todorovic@stolav.no
Hjemmeside: http://www.stolav.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for klinisk farmakologi
Prof. Brochs gt.6
7030 TrondheimPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
7-aminoflunitrazepam, 7-aminoklonazepam, 7-aminonitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7AMINO_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Kodein, Morfin, Etylmorfin, Oksykodon, 6-monoacetylmorfin (6-MAM), Morfin-3-glukuronid (M3G), Morfin-6-glukuronid (M6G), Kodein-6-glukuronid (K6G)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Opiater_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Amfetamin, Metamfetamin, MDA, MDMA, Ritalinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
RITAMF_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Alprazolam, Flunitrazepam, Klonazepam, Lorazepam, Nitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BenzoLD_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Ciklosporin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
IMMSUP_CYA
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Everolimus, Takrolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
IMMSUP_ET
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Desmetyldiazepam, Diazepam, Midazolam, Oksazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BenzoHD_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metadon_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Fosfatidyletanol (PEth)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PEth_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod, serum
Parameter
Zopiklon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Zopiklon_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Plasma
Parameter
Rivaroksaban Apiksaban Edoksaban
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ANTIKOAG_P
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metadon_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Levetiracetam, Topiramat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LeveTop_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Zolpidem, Ketobemidon, Amisulprid, Mianserin, Tramadol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi2_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Lakosamid, Brivaracetam, Rufinamid, Etosuksimid, Perampanel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LABREP_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Risperidon, Paliperidon (hydroksyrisperidon), Venlafaksin, O-desmetylvenlafaksin (ODMV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Rispvenla_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Klozapin, Mirtazapin, Quetiapin (kvetiapin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kloqum_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Olanzapin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Olanzapin_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Karbamazepin, Karbamazepinepoksid, Likarbazepin, Zonisamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KOZ_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Zolpidem, Ketobemidon, Amisulprid, Mianserin, Tramadol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi2_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Benzoylekgonin, Fentanyl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi1_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Lamotrigin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAMPA
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Fenobarbital
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Feno
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Fenytoin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Feny
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Teofyllin Koffein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KOFTE_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Para
Merknad
DRI AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Valp
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Digitoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Digit
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Flekainid, Fluoksetin, Norfluoksetin, Sertralin, Klorprotiksen, Vortioksetin, Aripiprazol, Dehydroaripiprazol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Skvaff_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Li
Merknad
Fotometri AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Citalopram (R+S), Escitalopram (S)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kircitcc_S
Merknad
SFC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Pregabalin Gabapentin OH-Bupropion
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PreGaBu_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Buprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Buprenorfin_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Ritalinsyre, Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, MDA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
RITAMF_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Deksamfetamin (D), Levoamfetamin (L)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kiramf_S
Merknad
SFC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Kodein, Morfin, Etylmorfin, Oksykodon, Morfin-3-glukuronid (M3G), Morfin-6-glukuronid (M6G), Kodein-6-glukuronid (K6G), 6-monoacetylmorfin (6-MAM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Opiater_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Alprazolam, Flunitrazepam, Klonazepam, Lorazepam, Nitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BenzoLD_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Desmetyldiazepam, Diazepam, Midazolam, Oksazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BenzoHD_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Ziprasidon, Paroksetin, Haloperidol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ZIPAHA_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum, blod
Parameter
Etylenglykol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Etylenglykol
Merknad
GC-MS
Objekt
Serum, blod, urin
Parameter
Metanol, Etanol, Isopropanol, Aceton
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ALK_HS_metode_1
Merknad
GC-FID
Objekt
Serum, blod, urin
Parameter
Metanol, Etanol, Isopropanol, Aceton
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ALK_HS_metode_2
Merknad
GC-FID
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Mykofenolsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAMPA
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Etylsulfat, Etylglukuronid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EtGEtS_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
2-oxo-3-hydroksy-LSD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
O-H-LSD _U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Etylglukuronid (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EtG
Merknad
DRI AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Urin
Parameter
Gammahydroksy- smørsyre (GHB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
GHB_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Oksazepam OH-alprazolam Desmetyldiazepam Etylmorfin Fentanyl MDA PMMA Buprenorfin 6-monoacetylmorfin (6-MAM) Tapentadol Ketobemidon Temazepam Delorazepam Lorazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metode2_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Benzoylekgonin (kokain), Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, 7-aminonitrazepam, Ritalinsyre, Pregabalin, Zopiklon, Ketamin, Petidin, Tramadol, O-desmetyltramadol, Zolpidem, Metadon, Kodein, Morfin, Morfin-3-glukuronid (M3G), Morfin-6-glukuronid (M6G), Oksykodon, Kodein-6-glukuronid (K6G), 7-aminoklonazepam, 7-aminoflunitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metode1_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
THCA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
THCA_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Krea
Merknad
DRI AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Urin
Parameter
Deksamfetamin (D), Levoamfetamin (L)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kiramf_U
Merknad
SFC-MSMS
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Urinpøver
Parameter
For misbruksanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kvalitetshåndbok Kap om prøvetaking/ EQS prosedyre 23206
Merknad
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, "referansestandard"
Parameter
Alle analyseprinsipper / teknikker som er registrert under klinisk farmakologi (M04)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
I henhold til beskrivelse i kvalitetshåndbok
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.