Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 188

Kiwa Inspecta AS

Kabelgaten 2
0580 Oslo

Telefon: +47 22 86 50 00
E-post: Laila.Sande@kiwa.com
Hjemmeside: http://www.kiwa.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kiwa Inspecta Granheimveien 12
1580 RyggePermanent laboratorium
P13 Korrosjon
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Korrosjonsegenskaper
Referansestandard
ASTM G46
Intern metode identitet
1837
Merknad
Objekt
Rustfritt stål
Parameter
Testmetoder for å detektere skadelige intermetalliske faser i Austenittiske og Duplexe rustfrie stål
Referansestandard
ASTM A923
Intern metode identitet
1837
Merknad
Metode C
Objekt
Rustfritt stål og tilsvarende legeringer
Parameter
Motstand mot gropkorrosjon
Referansestandard
ASTM G48:11
Intern metode identitet
1837
Merknad
Metode A
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Strekkprøving - Prøvingsmetode i romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
1831
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1
Intern metode identitet
828
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Vickers hardhetsmåling HV 1 / HV 5 / HV 10
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
1883
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
1830
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Skårslag
Referansestandard
NS-EN ISO 9016
Intern metode identitet
1833
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Vickers hardhetsprøving på buesveisforbindelser
Referansestandard
NS-EN ISO 9015-1
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Sveis i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving - tverrgående strekkprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 4136
Intern metode identitet
1831
Merknad
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Volumfraksjon av faser
Referansestandard
ASTM E562
Intern metode identitet
1842
Merknad
Objekt
Sveiser i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving - Makroskopiske og mikroskopiske undersøkelser
Referansestandard
NS-EN ISO 17639
Intern metode identitet
1845/1841
Merknad