Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 188

Kiwa Inspecta AS

Kabelgaten 2
0580 Oslo

Telefon: +47 22 86 50 00
E-post: firmapost@kiwa.com
Hjemmeside: http://www.kiwa.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kiwa Inspecta
Granheimveien 12
1580 RyggePermanent laboratorium
P13 Korrosjon
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rustfritt stål
Parameter
Testmetoder for å detektere skadelige intermetalliske faser i Austenittiske og Duplexe rustfrie stål
Referansestandard
ASTM A923
Intern metode identitet
ID 3210
Merknad
Metode C
Objekt
Rustfritt stål og tilsvarende legeringer
Parameter
Motstand mot gropkorrosjon
Referansestandard
ASTM G48:11
Intern metode identitet
ID 3210
Merknad
Metode A
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1
Intern metode identitet
ID 3204
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Vickers-hardhetsmåling
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
ID 3198
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Strekkprøving - Metode for prøving ved romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
ID 3200
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Vickers hardhetsprøving på buesveisforbindelser
Referansestandard
NS-EN ISO 9015-1
Intern metode identitet
ID 3198
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Bøyeprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
ID 3183
Merknad
Objekt
Sveis
Parameter
Skårslag
Referansestandard
NS-EN ISO 9016
Intern metode identitet
ID 3204
Merknad
Objekt
Sveis i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving - tverrgående strekkprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 4136
Intern metode identitet
ID 3200
Merknad
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Volumfraksjon av faserCount
Referansestandard
ASTM E562-19
Intern metode identitet
ID 3380
Merknad
Objekt
Sveiser i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving - Makroskopiske og mikroskopiske undersøkelser
Referansestandard
NS-EN ISO 17639
Intern metode identitet
ID 3215/3219
Merknad