Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 191

Akershus universitetssykehus HF

Diagnostikk og teknologi divisjon

Postboks 1000,
1478 Lørenskog

Telefon: 67960000
E-post: Postmottak@ahus.no
Hjemmeside: http://www.ahus.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Sykehusveien 27
1474 NordbyhagenPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Abscessmateriale og puss
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26010
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Bakterie- & soppkulturer (renkultur)
Parameter
Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24535
Merknad
Massespektrometri MaldiTof
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34981
Merknad
MIC-bestemmelse ved mikrobuljongfortynning
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13889
Merknad
Agardiffusjon
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25905
Merknad
MIC-bestemmelse ved agargradientdiffusjon
Objekt
Bakteriekultur, materiale fra nese, hals, perineum, sår og innstikksted, fremmedlegemer anriket i PHMB-buljong
Parameter
MRSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22265
Merknad
Sanntids-PCR Stratagene Aria DX
Objekt
Bihulesekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20757
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Blodkultur
Parameter
Patogene bakterier og sopp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24683
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Bronkialskyllevæske
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25915
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
CVK og intravasale katetre
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11704
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Dialysevæske
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11702
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Drensvæske
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25884
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Ekspektorat
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25885
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25815
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
Tarmpatogene bakterier; Salmonella spp, Shigella spp, Campylobacter spp, Yersinia spp, EHEC, EIEC, ETEC, EPEC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26593
Merknad
Sanntids-PCR (RIDA®GENE (R-Biopharm AG, Aria DX)
Objekt
Fæces
Parameter
Clostridium difficile, toksinproduserende
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29654, 29652
Merknad
Påvisnins av GDH fulgt av påvisning av genområde spesifikt for toksinproduksjon
Objekt
Hals, tonsiller
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25947
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Humant materiale, alvorlige infeksjoner
Parameter
Direkte påvisning av bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11830, 11827
Merknad
Lys- og fluorescensemikroskopi
Objekt
Luftveismateriale
Parameter
Syrefaste staver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23670
Merknad
Fluorescensmikroskopi
Objekt
Materiale fra genitalia, rektum, nyfødt og foster
Parameter
Betahemolytiske streptokokker gruppe B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18287
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Materiale fra nese, hals, perineum, sår, innstikkssted fremmedlegemer og urin anriket i PHMB-buljong
Parameter
Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24059
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse. Må sees i sammenheng med PCR metode EQS 22265
Objekt
Materiale fra rektum, fæces, sår, innstikkssted, fremmedlegemer, urin eller fra pågående infeksiøs prosess
Parameter
Vankomycinresistente enterokokker (VRE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21959
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Materiale fra rektum, fæces, sår, innstikkssted fremmedlegemer, urin eller fra pågående infeksiøs prosess
Parameter
ESBL-produserende Gram negative stavbakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21956
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Morsmelk
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25946
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Nasofarynks- og halssekret
Parameter
Bordetella spp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11708
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Nese- og nasofarynkssekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25945
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Obduksjonsprøver
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11740
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Sterile kroppsvæsker
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25948
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Sårsekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25914
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Trakealsekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25885
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Underlivsprøver
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25943
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Urin
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24634
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Vevsbiter, biopsier
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20760, 25944
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Øresekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25953, 25954
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Øyesekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25955
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fæces
Parameter
Rota- adeno-, noro- og astrovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26593
Merknad
Sanntids-PCR (RIDA®GENE (R-Biopharm AG, Aria DX)
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fæces
Parameter
Patogene parasitter; Giardia, Cryptosporidium, amøber
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26593
Merknad
Sanntids-PCR (RIDA®GENE (R-Biopharm AG, Aria DX)
Objekt
Urin, fæces
Parameter
Patogene parasitter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11865
Merknad
Lysmikroskopi
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt og metodeendringer
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen medisinsk mikrobiologi (M16)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8960, 28315
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Blodtapping Gardemoen
LHL-sykehuset,
Ragnar Strøms Veg 10
2067 JessheimPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Transport/forsendelse og mottak av blod og blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5721
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4007, 3676
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12577
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Blodtapping Lillestrøm
Helsebygget
Dampsagsveien 2-4
2000 LillestrømPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Transport/forsendelse og mottak av blod og blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5721
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4007, 3676
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12577
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Nordbyhagen
Sykehusveien 27
1474 NordbyhagenPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; ABO & Rh(D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33303
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; ABO & Rh(D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2791
Merknad
Bioplater, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; ABO, Rh(D) & DAT, nyfødte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18927
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; Rh(D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4483
Merknad
Glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; A1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2868
Merknad
Glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15764
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert & manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15768
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert & manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4486
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4489
Merknad
Gelteknikk med PEG, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, absorpsjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4231
Merknad
Glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; M, N, S, s, Fya & Fyb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2837
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; S, s, Fya & Fyb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32412
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert & manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; Lea, Leb, Jka, Jkb & Cw typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2833
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; M & N typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2835, 2841
Merknad
Gelteknikk og glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; Jka & Jkb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32414
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert & manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; Rh-fenotyping & K-typing (DAT pos pasienter)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2828
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping: Anti- A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9358
Merknad
Glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Direkte antiglobulintest (DAT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37745 35406
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
D svak/D VI
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35406
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; P1, Lea, Leb, Lua, Lub, k, Kpa, Kpb, Jka & Jkb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2836
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
DAT, spesifikt DAT & DAT nyfødte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4212, 5048, 18927
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2869
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Forlik, enkle og utvidete
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9201
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; ABO, Rh(D), nyfødte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35406
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D) typing; (D svak/DVI)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32412
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Plasma
Parameter
Titrering av blodtypeantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38690 5038
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4007, 3676
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12577
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av blodkomponenter ved afereseteknikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3622
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og blodprodukter fra blodgivere
Parameter
Frigivelse av blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3761, 29667
Merknad
Objekt
Blodkomponenter, aferese-fremstilt
Parameter
Produksjon/behandling av trombocyttkonsentrat, aferese
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3126, 17437
Merknad
Objekt
Full-blod fra blodgivere
Parameter
Produksjon av blodkomponenter; Plasma til fraksjonering SAGMAN-erytrocytter Trombocytter fra interimkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3128, 3126, 28683, 28747, 32460
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod & blodkomponenter
Parameter
Transport & forsendelse mellom tappestasjoner / produksjonssted
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9627, 9247, 9195
Merknad
Objekt
Blod & blodkomponenter
Parameter
Kriseutlevering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23221
Merknad
Objekt
Blod & blodkomponenter
Parameter
Frigivelse, oppbevaring og utlevering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20600, 29464, 5637, 4629, 5090, 5734, 5739
Merknad
Mottak og oppbevaring av blod & blodkomponenter. Utlevering av erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat, octaplasma, immunoglobuliner og protrombinkompleks
Objekt
Blodprodukter
Parameter
Bestråling av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29151
Merknad
Røntgenstråling RayCell
Objekt
Bodkomponenter
Parameter
Pakking og forsendelse av plasma til fraksjonering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17702, 17895
Merknad
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt og metodeendringer
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen immunologi og transfusjonsmedisin (M01)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8960, 28315
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Ski
Vardåsveien 3
1400 SkiPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Transport/forsendelse og mottak av blod og blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5721
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4007, 3676
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12577
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av blodkomponenter ved afereseteknikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3622
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod & blodkomponenter
Parameter
Frigivelse, oppbevaring og utlevering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5637,5090, 26432, 5739
Merknad
Mottak og oppbevaring av produkter fra Nordbyhagen. Utlevering av erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat, immunoglobuliner og protrombinkompleks
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient, blodgiver
Parameter
Blodprøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1228
Merknad
Kapillær eller venøs punksjon på poliklinikk & sengeposter. Utført av laboratoriets personale.
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen immunologi og transfusjonsmedisin (M01)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8960, 28315
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Patologiavdelingen, Nordbyhagen
Sykehusveien 27
1474 NordbyhagenPermanent laboratorium
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevssnitt fra lunge
Parameter
Diagnosefastsettelse, neoplastisk lungepatologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6197, 28430
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse av vev prosessert og farget med HES / immunhistokjemiske metoder som angitt under M0210
Objekt
Vevssnitt fra mamma
Parameter
Diagnosefastsettelse, neoplastisk mamma patologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6197, 26259
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse av vev prosessert og farget med HES / immunhistokjemiske metoder som angitt under M0210
Objekt
Vevssnitt fra prostata
Parameter
Diagnosefastsettelse, neoplastisk urologisk patologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6197, 26440
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse av vev prosessert og farget med HES / immunhistokjemiske metoder som angitt under M0210
Objekt
Vevssnitt fra tykktarm og endetarm
Parameter
Diagnosefastsettelse, neoplastisk gastrointestinal patologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6197, 31578
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse av vev prosessert og farget med HES / immunhistokjemiske metoder som angitt under M0210
Objekt
Cytologi; cervix
Parameter
Diagnosefastsettelse, væskebasert cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5952, 28331, 17574, 26413
Merknad
Manuell og automatisk mikroskopisk undersøkelse av celler prosessert og farget med BD Totalys MultiProcessor / SlidePrep som angitt under M0230
Objekt
Fiksert og parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
Undersøkelse av genrearrangeringer i lymfomdiagnostikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41160
Merknad
Fluorescense in situ hybridisering (FISH)
Objekt
Vevssnitt fra gynekologisk materiale
Parameter
Diagnosefastsettelse, gynekologisk patologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6197, 26424, 26413, 26443
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse av vev prosessert og farget med HES / immunhistokjemiske metoder som angitt under M0210
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevsmateriale
Parameter
Prosessering av vev; Fremføring, støping, snitting og HES-farging av snitt til mikroskopering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Fremstilling vevssnitt: 24420, 12184, 12251, 12275, 12304, 12248, 3684
Merknad
Fremstilling av vevssnitt med manuelle og automatiserte metoder
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Prosessering av immunhistokjemi og in situ hybridisering -snitt til mikroskopering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15421 29765 31647 29842
Merknad
Fremstilling av snitt med manuelle og automatiserte metoder
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervix og non-gyn celle materiale
Parameter
Tillaging/farging av preparater til mikroskopering v/væskebasert cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30579, 29817
Merknad
BD Totalys
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Celler fra cervix
Parameter
Humant papillomavirus (HPV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38033 38035 41132
Merknad
Kvalitativ real-time PCR, BD onclarity HPV, BD Viper LT, BD Cor
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt og metodeendringer
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen patologi (M02)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8960, 28315
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Tverfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, Nordbyhagen
Sykehusveien 27
1474 NordbyhagenPermanent laboratorium
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
FFPE biopsier
Parameter
KRAS, NRAS mutasjonsstatus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25424, 33213, 33214
Merknad
Sanntids PCR Enterogen RGQ PCR
Objekt
Formalinfiksert parafininnstøpt humant tumorvev ( FFPET/DNA), Finnålsbiopsi thyroidea
Parameter
BRAF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25424, 26078, 33316
Merknad
Sanntids PCR Therascreen RGQ PCR
Objekt
Formalinfiksert parafininnstøpt humant tumorvev, (FFPET)/DNA
Parameter
EGFR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24661
Merknad
Sanntids-PCR Cobas 4800
Objekt
Nukleinsyre fra FFPE og EDTA-blod
Parameter
MSI (Mikrosatelitt instabilitet)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31566, 33824
Merknad
PCR, fragmentanalyse
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23388
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2396
Merknad
Enzymatisk kinetikk Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Fenytoin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21770
Merknad
KIMS Homogen Enzymimmunologisk Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18356
Merknad
Konkurrerende antistoffbinding Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Karbamazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24659
Merknad
Konkurrerende antistoffbinding Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2138
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Metotreksat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22193
Merknad
Enzym-immunmetode Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2186
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Teofyllin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2342
Merknad
Topunktskinetikk Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21733
Merknad
KIMS Homogen Enzymimmunologisk Cobas 6000 c501
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HbA1C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34168
Merknad
HPLC TOSOH G11LA
Objekt
Blod
Parameter
T-, B- og NK- celler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38865
Merknad
Flowcytometri Aquios CL
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10959
Merknad
Impedans Sysmex XE-5000
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10843
Merknad
Fotometri Sysmex XE-5000
Objekt
Blod
Parameter
EVF (Hematokrit)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11052
Merknad
Beregnet Sysmex XE-5000
Objekt
Blod
Parameter
Differensial telling av leukocytter og vurdering av blodutstryk; neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofile, basofile, NRBC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3040 39344
Merknad
Manuell celletelling og vurdering av celler i utstryk farget med Giemsa / May Grünwald
Objekt
Blod
Parameter
Leucocytter og diffrensial telling av leukocytter og vurdering av blodutstryk; neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofile, basofile
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10946
Merknad
Flowcytometri Sysmex XE-5000
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser (MCH, MCHC & MCV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10959
Merknad
Beregnet Sysmex XE-5000
Objekt
Blod
Parameter
Erytroblaster (NRBC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10948
Merknad
Flowcytometri Sysmex XE-5000
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytter Ret-he (hemoglobin i reticulocytter)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11062
Merknad
Flowcytometri & beregning Sysmex XE-5000
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1718
Merknad
Impedans & flowcytometri Sysmex XE-5000
Objekt
Blod, serum
Parameter
Kalsium, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5965
Merknad
ISE ABL 825 FLEX
Objekt
Blodprodukter
Parameter
Leukocytter, lavt nivå
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19060
Merknad
Navios EX flowcytometer
Objekt
Plasma
Parameter
Antitrombin III
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18024
Merknad
Kromogen substratanalyse ACL TOP
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18134
Merknad
Clot-analyse ACL TOP
Objekt
Plasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17080
Merknad
Turbidimetri ACL TOP
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19575
Merknad
Clot-analyse ACL TOP
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17003
Merknad
Clot-analyse ACL TOP
Objekt
Plasma
Parameter
Protein C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21910
Merknad
Kromogen substratanalyse ACL TOP
Objekt
Plasma
Parameter
Protein S
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13508
Merknad
Turbidimetri ACL TOP
Objekt
Plasma
Parameter
ACTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29801
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Total CO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28955
Merknad
Ensymatisk Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4463
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin, konjugert og ukonjugert
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2080
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17195
Merknad
Potensiometri Vitros 5,1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2142
Merknad
Kolorimetri Vitros 5,1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2060
Merknad
Kolorimetri Vitros 5,1 FS
Objekt
Serum
Parameter
C3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23794
Merknad
Turbidimetri Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
C4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23825
Merknad
Turbidimetri Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4678
Merknad
Turbidimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19069
Merknad
Turbidimetri Vitros 5,1 FS
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19093
Merknad
Turbidimetri Vitros 5,1 FS
Objekt
Serum
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19094
Merknad
Turbidimetri Vitros 5,1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Kappa/Lamda - ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27957, 27959
Merknad
Beregnet, BN Prospec
Objekt
Serum
Parameter
Autoantistoffer: Anti-da Anti-Ds DNA Anti-MPO Anti-RNP 70 Anti-GBM Anti-Jo-1 Anti-Scl-70 Anti-Cenp B Anti-SSB Anti-IgG-CCP Anti-ANA CTD screen Anti-IgG-U1RNP Anti-PR3 Anti-IgA-tTg Anti-IgG-deam. Gliadin Anti-M2 Anti-Ro52 Anti-Ro60 Anti-parietalceller Anti SmS IgM RF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7768
Merknad
ELiA Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33127
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Anti-TPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4101
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
CA125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1049
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1048
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32974
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin B9 (Folsyre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1068
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1067
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1063
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Løselig transferrinreseptor sTfR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32538
Merknad
Turbidimetri Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1070
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1071
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
hCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21242
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
TRAS - Anti TSHR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25902
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1850
Merknad
Flerpunktskinetikk Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2129
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Alfa-1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24015
Merknad
Turbidimetri Cobas 6000 c501
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1942
Merknad
Flerpunktskinetikk Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1962
Merknad
Flerpunktskinetikk Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1990
Merknad
Flerpunktskinetikk Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29779
Merknad
Turbidimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2147
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
S 100B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28095
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Proteinelektroforese
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23585 2346
Merknad
Kapillær-elektroforese Capillarys 2 Flex Piercing
Objekt
Serum
Parameter
Immuntyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24056 2346
Merknad
Kapillær-elektroforese Capillarys 2 Flex Piercing
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34320
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2014
Merknad
Flerpunktkinetikk Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2400
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19196
Merknad
Fotometri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2120
Merknad
Topunktskinetikk Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24626
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31315
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1042
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
T3 fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32975
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
T4 fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32973
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1059
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1055
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e602
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33004
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2114
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2116
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Pankreasamylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4915
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2130
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2167
Merknad
Turbidimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2117
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2162
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2039
Merknad
Flerpunktskinetikk Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum
Parameter
Kappa frie lette kjeder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27957
Merknad
Nefelometri BN ProSpec
Objekt
Serum
Parameter
Lambda frie lette kjeder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27959
Merknad
Nefelometri BN ProSpec
Objekt
Serum, plasma
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21319
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Troponin T hs STAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21243
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
IgE, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12424
Merknad
Immunocap Phadia250
Objekt
Serum, plasma
Parameter
IgE, spesifikke (d1, e1, e3, e5, f2, f23, f24, g6, m2, t3,w6)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12424, 12425
Merknad
Immunocap Phadia 250
Objekt
Serum, spinalvæske
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2123, 16746
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum, urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17066, 16981
Merknad
Potensiometri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum, urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17196, 17061
Merknad
Potensiomtetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum, urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2134, 17062
Merknad
Topunktskinetikk Vitros 5.1 FS
Objekt
Serum, urin
Parameter
Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2131, 17072
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15178
Merknad
Nefelometri BN ProSpec
Objekt
Spinalvæske
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13191
Merknad
Nefelometri BN ProSpec
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Sp-protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16780
Merknad
Kolorimetri Vitros 5.1 FS
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23718
Merknad
Turbidimetri Cobas 6000 c501
Objekt
Urin
Parameter
U-protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21774
Merknad
Turbidimetri Cobas 6000 c501
Objekt
Urin
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22527
Merknad
Kolorimetri Cobas 6000 c501
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leiden
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7518
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Blod
Parameter
Hemokromatose C282Y og H63D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2853
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Blod
Parameter
Laktoseintoleranse / Laktasemangel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6801
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Blod
Parameter
DNA-F2 (Protrombin-mutasjon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7509
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Blod
Parameter
Laktoseintoleranse genotype, MCM6-genet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26485
Merknad
Pyrosekvensering
Objekt
Blod
Parameter
Alfa 1-antitrypsin genotype
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29066
Merknad
Smeltepunktsanalyse etter PCR Roche Light Cycler
Objekt
Blod
Parameter
ApoE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16271
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Nukleinsyrer fra EDTA-blod
Parameter
HLA-DQ2/DQ8 SSO Alleltyping i forbindelse med utredning av cøliaki
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33245
Merknad
Multiplex PCR, halotyping / OneLamda Kit Luminex
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
EHEC, EPEC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18712
Merknad
Sanntids-PCR på ABI 7500 FAST
Objekt
Kultur/DNA
Parameter
vanA / vanB koder for vankomycin-reistens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28080
Merknad
Sanntids-PCR Stratagene MX3005P
Objekt
Luftveismateriale
Parameter
Patogene bakterier; C. pneumoniae, M. pneumoniae, B. pertussis, B. parapertussis, B. holmesii
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26243
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Luftveismateriale
Parameter
Legionella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24561
Merknad
Sanntids-PCR Bio Rad CFX96
Objekt
Urin & eluat fra Viper
Parameter
Neisseria gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24996
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Urin, sekret fra endocervix og uretra
Parameter
Clamydia trachomatis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15013
Merknad
SDA BD Viper XTR
Objekt
Urin, sekret fra endocervix og uretra, bakteriekultur
Parameter
Neisseria gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15013
Merknad
SDA BD Viper XTR
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luftveismateriale
Parameter
Patogene virus; Influensa A & B, Parainfluensa 1, 2, 3 & 4, RSV A & B, H1N1 & hMPV, Adenovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26243
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Plasma
Parameter
Hepatitt C virus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23384
Merknad
Kvalitativ & kvantitativ test COBAS, TaqMan 48
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
Quantiferon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19423
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Rubella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22427
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Anti-Hbcore
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16830
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
CMV IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16121
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
CMV IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16132
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
H. pylori IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39702
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
anti-HAV IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24687
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
anti-HAV total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24687
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
anti-HBc
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24217
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
anti-HBs
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24689
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
anti-HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33038
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
CMV IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24665
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
CMV IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24666
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
HBeAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33084
Merknad
CLIA Liason XL
Objekt
Serum
Parameter
HBeAs
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33076
Merknad
CLIA Liason XL
Objekt
Serum
Parameter
HBsAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24208
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
HIV ag/as combo
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22764
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
Objekt
Serum
Parameter
Syfilis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25728
Merknad
Cobas e801
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Varicella Zoster virus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27903
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Varicella Zoster virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27904
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Epstein-Barr virus VCA IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27994
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Epstein-Barr virus VCA IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28000
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Epstein-Barr virus EBNA IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28001
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Parvovirus B19 IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27743
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Parvovirus B19 IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27743
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Bordetella Pertussis Toxin IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34362
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma / spinalvæske
Parameter
Borrelia burgdorferi IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26679
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma/ spinalvæske
Parameter
Borrelia burgdorferi IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26682
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22819
Merknad
ECLIA (WHO referanseserum) Cobas 8000 e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17909
Merknad
ECLIA Cobas 8000 e801
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient, blodgiver
Parameter
Blodprøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1228
Merknad
Kapillær eller venøs punksjon på poliklinikker & sengeposter. Utført av laboratoriets personale
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt og metodeendringer
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk mikrobiologi (M12, M04, M15 og M16)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8960, 28315
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.