Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 170

Folkehelseinstituttet

Område for smittevern, miljø og helse

Postboks 4404 Nydalen
0403 OSLO

Telefon: Faks. 22 35 36 05
E-post: gunn.stabbetorp@fhi.no
Hjemmeside: http://www.fhi.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for skadedyrkontroll Lovisenberggaten 8
0456 OSLOPermanent laboratorium
P21 Taksonomi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Arthropoda - Leddyr
Parameter
Artsbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-EFE-ME-001
Merknad
Bestemmelse i henhold til dyr i referansemateriale 707-EFE-OV-001
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Prøver inneholdende arthropoda - leddyr
Parameter
Leddyr
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
708-FE-AR-001
Merknad
Fortolkninger og vurderinger er begrenset til dyrene i referansemateriale 707-EFE-OV-001
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for virologi Lovisenberggaten 8
0456 OSLOPermanent laboratorium
M16 Medisinsk mikrobiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Humant materiale (feces, spinal, luftveiene, øye, urin, leddvæske, sårprøver, pleuravæske, perikardvæske, biopsi/autopsi)
Parameter
Polio- og enterovirus typer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-VPE-ME-001
Merknad
Celledyrkning
Objekt
Serum /Plasma
Parameter
HBeAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-VHE-ME-002
Merknad
ELFA (Enzyme-linked fluorescence assay)
Objekt
Serum /Plasma
Parameter
Anti-HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-VHE-ME-001
Merknad
ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay)
Objekt
Virusisolat (oppdyrket virus)
Parameter
Polio- og enterovirus typer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-VPE-ME-002
Merknad
Typebestemmelse med antisera ved celledyrkning
Den administrative/geografiske enheten:
Område for for smittevern, miljø og helse Lovisenberggaten 8
0456 OSLOPermanent laboratorium
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, "referansestandard"
Parameter
Virus og antistoffer mot virus med teknikker som angitt under M16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-FE-AR-002
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt og metodeutførelse
Parameter
Virus og virusantistoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
708-FE-AR-001
Merknad