Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 103

Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for medisinsk biokjemi

Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Telefon: Tlf. 23 07 10 70 Faks. 23 07 10 80
E-post: OLAUF@ous-hf.no
Hjemmeside: http://www.oslo-universitetssykehus.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OsloPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
71361 71360
Merknad
Impedanse og flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
71357
Merknad
Fotometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
71359
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt volum fraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
71363
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
71362
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
71365
Merknad
Beregning Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
71366
Merknad
Beregning Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
82854 139106
Merknad
Kapillærelektroforese. Capillarys 3 og D-100, HPLC
Objekt
Blod
Parameter
SR - Senkningsreaksjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
116545
Merknad
Westergren-metoden Starrsed RS Interliner XN1
Objekt
Plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27337
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133317
Merknad
Klottinganalyse med optisk deteksjon Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
Antitrombin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
136698
Merknad
Kromogen metode Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
Heparin/LMWH (anti-FXa aktivitet)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
136739
Merknad
Kromogen metode Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133318
Merknad
Klottinganalyse med optisk deteksjon Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133640
Merknad
Immunturbidimetri med optisk avlesning Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133641
Merknad
Klottinganalyse med optisk deteksjon Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
PTH-intakt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27339
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27206
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27197
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
hCG + betakjeder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27311
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK-MB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27013
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Myoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27214
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
NTproBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27306
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Troponin T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27018
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47516
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26993
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27000
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27009
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27015
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27031
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27056
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27057
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27060
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27190
Merknad
Potensiometri, indirekte Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27193
Merknad
Potensiometri, indirekte Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
AFP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27335
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27007
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27310
Merknad
immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
FT3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27046
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
FT4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27037
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27330
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CA125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26998
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vitamin B12 (Kobalamin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27333
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27020
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26864
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26869
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ALP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26991
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16855
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27195
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27202
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27212
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27219
Merknad
Potensiometri, indirekte Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Pancreasamylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27298
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Totalprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27319
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27324
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Karbamid (Urinstoff)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27331
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27054
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Apolipoprotein A1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25095
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vitamin B9 (folat)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27025
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Apolipoprotein B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25326
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49288
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
125633
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47517
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47699
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Svette
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48675
Merknad
Potensiometri Sweat Chek 3120
Objekt
Svette
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48675
Merknad
Kolometri Chlorocheck
Objekt
Svette
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48675
Merknad
Potensiometri, indirekte Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25328
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 8000
M13 Pasientnær analysering (ISO 22870)
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
(Ecv) Base Excess (BE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Beregnet Blodgass ABL
Objekt
Blod
Parameter
HCO3 (Bikarbonat, aktuell)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Beregnet Blodgass ABL
Objekt
Blod
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Amperiometri ABL825 Flex Plus ABL90 Flex ABL90 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Spektrofotometri ABL825 Flex Plus ABL90 Flex ABL90 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Potensiometri ABL825 Flex Plus ABL90 Flex ABL90 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Kalsium, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Potensiometri ABL825 Flex Plus ABL90 Flex ABL90 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Potensiometri ABL825 Flex Plus ABL90 Flex ABL90 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Laktat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Amperiometri ABL825 Flex Plus ABL90 Flex ABL90 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Potensiometri ABL825 Flex Plus ABL90 Flex ABL90 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
O₂-metning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Spektrofotometri ABL825 Flex Plus ABL90 Flex ABL90 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
pCO₂
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Potensiometri ABL825 Flex Plus ABL90 Flex ABL90 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Potensiometri ABL825 Flex Plus ABL90 Flex ABL90 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
pO₂
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124800 124801 130264
Merknad
Optisk måling ABL825 Flex Plus ABL90 Flex ABL90 Flex Plus
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til medisinsk- biokjemiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35814 48885
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk-kjemiske analytter Koagulasjonsanalyser Proteiner Farmakologiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) og Pasientnær analysering (M13) ID 8763
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for medisinsk biokjemi, Aker
Trondheimsveien 235
0586 OsloPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter I
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87077
Merknad
Impedans med hydrodynamisk fokusering Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter F
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87076
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87061
Merknad
Fotometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87062
Merknad
Optisk måling med flouresence Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt volum fraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87070
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87063
Merknad
Impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87074
Merknad
Beregnet Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87072
Merknad
Beregnet Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87073
Merknad
Beregnet Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Vitamin B1 (Tiamin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
139850
Merknad
Isokratisk High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
120993
Merknad
HPLC Tosoh G8
Objekt
Blod
Parameter
SR- Senkningsreaksjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
142868
Merknad
Westergren metode Starrsed RS
Objekt
Blod
Parameter
(Ecv) Base Excess (BE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
134311
Merknad
Beregnet (ABL 90 Flex)
Objekt
Blod
Parameter
HCO3 (Bikabonat, aktuell)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
134311
Merknad
Beregnet, ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Laktat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133733
Merknad
Amperometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
O₂-metning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133730
Merknad
Spektrofotometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pCO₂
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133729
Merknad
Potensiometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133708
Merknad
Potensiometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pO₂
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133728
Merknad
Optisk måling ABL 90 Flex
Objekt
Fæces
Parameter
Pankreas elastase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
141749
Merknad
Particle enhanced turbidimetric immunoassay (PETIA) Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133317
Merknad
Klotting analyse med optisk deteksjon Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133318
Merknad
Klottinganalyse med optisk deteksjon Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133641
Merknad
Klottinganalyse med optisk deteksjon Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133640
Merknad
Immunturbometri Sysmex CS
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Vitamin B6 (Pyridoksin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
139849
Merknad
Isokratisk High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Vitamin C (askorbinsyre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
142557
Merknad
Isokratisk High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Vitamin A (Retinol)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
138906
Merknad
Isokratisk High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Vitamin E (Tokoferol Alfa)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
138908
Merknad
Isokratisk High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42848
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
PSA, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42695
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43169
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
T4, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42645
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Vitamin B12 (kobalamin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43204
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Vitamin B9 (folsyre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42262
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42292
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Urat (urinsyre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41670
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40655
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
ALP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18618
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40622
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40856
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42039
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40935
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40695
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40957
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41206
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24257
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41243
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45785
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41328
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24489
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
107750
Merknad
Indirekte potensiometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41405
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
107763
Merknad
Indirekte potensiometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41255
Merknad
Indirekte potensiometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Amylase, pankreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41442
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Triglyserid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41594
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41434
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41508
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41539
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Karbamid (urinstoff)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41940
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20801
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43345
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43230
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Troponin T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43118
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41189
Merknad
Enzymatisk metode Cobas 6000
Objekt
Urin
Parameter
Albuminkonsentrasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60766
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 6000
M13 Pasientnær analysering (ISO 22870)
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HCO3 (Bikarbonat, aktuell)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
134311
Merknad
Beregnet (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
(Ecv) Base Excess (BE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
134311
Merknad
Beregnet (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
134311
Merknad
Amperometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
134311
Merknad
Spektrofotometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
134311
Merknad
Direkte Potensiometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Kalsium, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133731
Merknad
Direkte Potensiometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
134311
Merknad
Direkte Potensiometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Laktat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133733
Merknad
Amperometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
134311
Merknad
Direkte Potensiometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
O₂-metning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133730
Merknad
Spektrofotometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pCO₂
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133729
Merknad
Potensiometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133708
Merknad
Potensiometri ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pO₂
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133728
Merknad
Optisk måling ABL 90 Flex
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Medisinsk-biokjemiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35814 48885
Merknad
Metode basert på kapillær eller venøs punksjon. Prøvetakingssteder: Poliklinikker & sengeposter
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk-kjemiske analytter Koagulasjonsanalyser Proteiner Farmakologiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) og Pasientnær analysering (M13) ID 8763
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for medisinsk biokjemi, Radiumhospitalet
Ullernchaussen 70,
0379 OsloPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Laktat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133733 133510
Merknad
Amperometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
O₂-metning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Spektrofotometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pCO₂
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Potensiometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Potensiometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pO₂
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Optisk måling Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87063 21792
Merknad
Impedanse Sysmex XN Optisk måling Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt VolumFraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87070 21802
Merknad
Impedanse Sysmex XN Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87061 20716
Merknad
Fotometri Sysmex XN Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87062 21811
Merknad
Optisk måling Sysmex XN Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87072 21835
Merknad
Beregning Sysmex XN Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87073 21835
Merknad
Beregning Sysmex XN Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87074 21830
Merknad
Impedanse Sysmex XN Optisk måling Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20778 87076 87077
Merknad
Optisk måling Advia 2120i Fluorescense og impedanse Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
HCO3 (Bikarbonat, aktuell)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Beregnet (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
(Ecv) Base excess (BE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Beregnet (Blodgass ABL)
Objekt
Blod Serum
Parameter
Kalsium, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133731 133510
Merknad
Direkte potensiometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Plasma
Parameter
Metotreksat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
80508
Merknad
Immunkjemi (FPIA) Cobas 6000
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133318
Merknad
Klottinganalyse med optisk deteksjon Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133641
Merknad
Klottinganalyse med optisk deteksjon Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133317
Merknad
Klottinganalyse med optisk deteksjon Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133640
Merknad
Immunturbidimetri Sysmex CS
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46321
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20646
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
hCG + betakjeder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20728
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25421
Merknad
Potensiometri (Indirekte) Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20254
Merknad
Potensiometri (Indirekte) Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Kolesterol total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20278
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20289
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20261
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20430
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20270
Merknad
Potensiometri (Indirekte) Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20639
Merknad
Fotometri Cobas 6000 Turbidimetri (benzethonium klorid) Cobas 6000 c501
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Troponin T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20621
Merknad
Immunkjemi ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20624
Merknad
Immunkjemi ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Karbamid (Urinstoff)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20673
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Urat (urinsyre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20679
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
T4, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20623
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum / plasma
Parameter
CA199
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61585
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum / plasma
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
93787
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20748
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20110
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
ALP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25398
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Amylase Pankreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20724
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25397
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
P(vB)-HCO3 (Bikarbonat), total-CO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20001
Merknad
Kinetisk analyse Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20721
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20662
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20040
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
CK-MB masse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20622
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20720
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Serum Plasma
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20675
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum Plasma Spinalvæske
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20637
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalsitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
75547
Merknad
Immunkjemi ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
CA125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20800
Merknad
Immunkjemi ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HE4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27976
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 6000
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20723
Merknad
Turbidimetri Cobas 6000
M13 Pasientnær analysering (ISO 22870)
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22969
Merknad
Enzymatisk metode Accuchek Inform II
Objekt
Blod
Parameter
HCO3 (Bikarbonat, aktuell)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Beregnet (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
(Ecv) Base Excess (BE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Beregnet (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Amperometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Spektrofotometri (Blodgass ABL 90 Flex)
Objekt
Blod
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Direkte Potensiometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Kalsium, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133731 133510
Merknad
Direkte Potensiometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Direkte Potensiometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Laktat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133733 133510
Merknad
Amperometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Direkte Potensiometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
O₂-metning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Spektrofotometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pCO₂
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Potensiometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Potensiometri Blodgass ABL 90 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pO₂
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133555 133510
Merknad
Optisk måling Blodgass ABL 90 Flex
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Medisinsk-biokjemiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35814 48885
Merknad
Metode basert på kapillær eller venøs punksjon. Prøvetakingssteder: Poliklinikker & sengeposter
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk-kjemiske analytter Koagulasjonsanalyser Proteiner Farmakologiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) og Pasientnær analysering (M13) ID 8763
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Sognsvannsv. 20
0372 OSLOPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20645 20647 54165
Merknad
Impedans, optisk måling Cell-Dyn Sapphire Impedans, hydrodynamisk fokusering Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt VolumFraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54164
Merknad
Beregning Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54161 20641
Merknad
Fotometri SLS Sysmex XN Fotometri Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54119 20695
Merknad
Optisk måling, fluorescens Sysmex XN Optisk måling Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
56893
Merknad
Beregning Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
56894
Merknad
Beregning Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
56892
Merknad
Beregning Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
54166 54168 20698 22648
Merknad
Flowcytometri og Impedanse Sysmex XN Optisk måling Cell-Dyn Sapphire Impedans Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22919
Merknad
Potensiometrisk måling ABL 825 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pCO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22917
Merknad
Potensiometrisk måling ABL 825 Flex
Objekt
Blod
Parameter
O2-metning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22903
Merknad
ABL 825 Flex
Objekt
Blod
Parameter
pO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22915
Merknad
Amperometrisk måling ABL 825 Flex
Objekt
Blod
Parameter
Laktat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22899
Merknad
Amerometri i plasmafasen ABL 825 Flex
Objekt
Blod
Parameter
CO-hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22903
Merknad
Cooksimetri / fotometri (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
Methemoglobin (Hemiglobin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22905
Merknad
ABL 825 Flex Cooksimetri / fotometri
Objekt
Blod
Parameter
ECV Base Excess
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22919 105576
Merknad
ABL 825 Flex Beregnet
Objekt
Blod
Parameter
HCO3 (bikarbonat), aktuell
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
104799
Merknad
Beregnet (Blodgass ABL)
Objekt
Blod Serum
Parameter
Kalsium fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22902
Merknad
ABL 825 Flex Direkte potensiometri
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133640
Merknad
Immunoturbidimetri Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133317
Merknad
Klottinganalyse med optisk deteksjon Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133641
Merknad
Klottinganalyse med optisk deteksjon Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
Antitrombin (AT III)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
136698
Merknad
Kromogen metode Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133318
Merknad
Klottinganalyse med optisk deteksjon Sysmex CS
Objekt
Plasma
Parameter
(PTH) Parathyreoideahormon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20604
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Seksualhormonbindende globulin (SHBG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20590
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20605
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Plasma, serum
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20580
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Prokalsitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20588
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Beta-2-mikroglobulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44079
Merknad
Immunonefelometri BN II
Objekt
Serum
Parameter
IgG subklasser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44363
Merknad
Immunonefelometri BN II
Objekt
Serum
Parameter
Ceruloplasmin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41762
Merknad
Immunonephelometri BN II
Objekt
Serum
Parameter
C-peptid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35289
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Orosomucoid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35563
Merknad
Immunonephelometri BN II
Objekt
Serum
Parameter
Prealbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42135
Merknad
Immunonephelometri BN II
Objekt
Serum
Parameter
Proteinelektroforese: Albumin Alfa-1-globulin Alfa-2-globulin Beta-1-globulin Beta-2-globulin Gamma-globulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
94861
Merknad
Kapillærelektroforese Capillarys3
Objekt
Serum Plasma Spinalvæske
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20637
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum Plasma Urin
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20675
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum , Plasma Urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25421
Merknad
Indirekte potensiometri Cobas 8000
Objekt
Serum Plasma Urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20270
Merknad
Indirekte potensiometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Myoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20610
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Troponin T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20621
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20624
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vitamin B9 (folsyre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20583
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20618
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Vitamin B12 (kobalamin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20582
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Insulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35288
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Veksthormon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
72437
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20585
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20446
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Triglycerider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20484
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20599
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20609
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20639
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20589
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20430
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20261
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20440
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20278
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20573
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Immunglobulin A Immunglobulin G Immunglobulin M
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20477 20480 20481
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20619
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
T3, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20607
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
T4, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20623
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20646
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20466
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20433
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20040
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
CK-MB masse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20622
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
CRP (C-reaktivt protein)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20720
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20593
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Apolipoprotein A-1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20471
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Apolipoprotein B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20473
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25397
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
HCG + betakjeder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20728
Merknad
immunkjemi (ECLIA) Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20721
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20748
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20110
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
Alfa-1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20469
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma
Parameter
ALP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25398
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Metotreksat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
66739
Merknad
Immunkjemi (ECLIA) Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma Urin
Parameter
Amylase, Pankreas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20724
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma Urin
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20662
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20289
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma Urin
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20254
Merknad
Indirekte potensiometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma Urin
Parameter
Urat (urinsyre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20679
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Plasma, Urin
Parameter
Karbamid (urinstoff)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20673
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20723
Merknad
Turbidimetri Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20722
Merknad
Tubidimetri Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20568
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
M13 Pasientnær analysering (ISO 22870)
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
CO-Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Cooksimetri / fotometri (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
Laktat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Amperometri i plasmafrasen (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Cooksimetri / Spektofotometri (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
pO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
ABL 825: Amperometrisk måling ABL 90: Optisk måling
Objekt
Blod
Parameter
Kalsium fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Direkte Potensiometri i plasmafrasen (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Direkte Potensiometri i plasmafrasen (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Amperometri i plasmafrasen (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
O2-metning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Cooksimetri / spektrofotometri (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Direkte Potensiometri i plasmafasen (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Direkte Potensiometri i plasmafasen (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
pCO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Potensiometri (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Potensiometri (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
Methemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Cooksimetri / fotometri (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
ECV Base Excess
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Beregnet (Blodgass ABL)
Objekt
Blod
Parameter
HCO3 (Bikarbonat, aktuell)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22859 21736
Merknad
Beregnet (Blodgass ABL)
Objekt
Blod (plasmakalibrert)
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22969
Merknad
Enzymatisk metode ACCU-CHEK Inform II
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod, DNA
Parameter
DPYD c.1236G>A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
136247
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurvanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
DPYD*13
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
136248
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurvanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP2C 19*17
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23338
Merknad
Sanntids PCR med smeltekurvanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
TPMT*3C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23345
Merknad
Sanntids PCR med smeltekurvanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
TPMT*2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23340
Merknad
Sanntids PCR med smeltekurvanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
TPMT*3B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23342
Merknad
Sanntids PCR med smeltekurvanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
VKORC1 c.-1639G>A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29479
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP3A5*3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23348
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP2B6 c.516G>T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
53478
Merknad
Sanntids PCR med smeltekurvanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP2C9*2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36553
Merknad
Sanntids PCR med smeltekurveanalyse, Lightcycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP2C9*3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40739
Merknad
Sanntids PCR med smeltekurveanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP3A4*22
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48019
Merknad
Sanntids PCR med smeltekurveanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP2C19*2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
57814
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP2C19*3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65143
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP2C19*4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65147
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
Laktase c.-13910C>T og c.-13915T>G
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77373
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
F5 Leiden (c.1601G>A)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
73623
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
F2, Protrombin g.20210G>A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
75541
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
SLCO1B1 c.521T>C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65148
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
DPYD*2A (NM_000110.3:c.1905+1G>A)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
92747
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse på LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
DPYD c.2846A>T (NM_000110.3:c.2846A>T)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
93232
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse på LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
Hemokromatose HFE H63D (c.187C>G) og S65C (c.193A>T)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
105585
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse på LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
Hemokromatose HFE C282Y (c.845G>A)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
105687
Merknad
Sanntids-PCR og smeltekurveanalyse på LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
MTHFR c. 665 C>T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
112906
Merknad
Sanntids PCR med smeltekurvanalyse, LightCycler 480
Objekt
Blod, DNA
Parameter
MTHFR c. 1286 A>C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
118334
Merknad
Sanntids PCR med smeltekurvanalyse, LightCycler 480
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Medisinsk-biokjemiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35814 48885
Merknad
Metode basert på kapillær eller venøs punksjon. Prøvetakingssteder: Poliklinikker & sengeposter
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Mutasjonsanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp /analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk genetikk (M15) ID 8763
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk-kjemiske analytter Koagulasjonsanalyser Proteiner Farmakologiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) og Pasientnær analysering (M13) ID 8763
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.