Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 099

Oslo universitetssykehus HF

Hormonlaboratoriet og Norges laboratorium for dopinganalyse

Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Telefon: Tlf. 22 89 47 08 Faks. 22 15 87 96
E-post: stirod@ous-hf.no
Hjemmeside: http://www.hormonlaboratoriet.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Oslo universitetssykehus HF, Aker, Hormonlaboratoriet
Trondheimsvn. 235
0586 OSLO

Merknad: Personnel responsible for validation: Immuno Assay: Sandra Rinne Dahl and Finn Erik Aas. Real-Time PCR and sequencing: May Kristin Lyamouri Bredahl. Chromatography (LC-MS/MS): Sandra Rinne Dahl.


Permanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
Metanefrin Normetanefrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 87
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Plasma
Parameter
Glukagon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 11
Merknad
RIA
Objekt
Plasma
Parameter
Adrenokortikotropin (ACTH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 38
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Plasma
Parameter
Renin (massemåling)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 70
Merknad
CLIA, Liaison
Objekt
Plasma/ serum
Parameter
Aldosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 46
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase (beinspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 49
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Androstendion
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 83
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Disialotransferrin (CDT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 86
Merknad
HPLC, BioRad
Objekt
Serum
Parameter
11-Deoksikortikosteron (11-DOC) 11-Deoksikortisol (11-DEO) 21-Deoksikortisol (21-DEO) Kortikosteron 17-OH-Pregnenolon 17-OH-Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 82
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Paratyreoidea- hormon (PTH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 12
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
25-OH-Vitamin D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 80
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
PIIINP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 84
Merknad
RIA
Objekt
Serum
Parameter
Insulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 53
Merknad
ECLIA Modular 170 Cobas e601
Objekt
Serum
Parameter
C-peptid (Proinsulin C-peptid)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 52
Merknad
ECLIA Modular 170 Cobas e601
Objekt
Serum
Parameter
Insulinlignende vekstfaktor 1 (IGF-1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 37
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
IGF-bindeprotein 3 (IGFBP-3 )
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 36
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 63
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 60
Merknad
LIA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Veksthormon (GH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 61
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Koriongonadotropin + β (hCG + β)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 66
Merknad
ECLIA Modular 170 Cobas e 601
Objekt
Serum
Parameter
Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEA-SO4)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 04
Merknad
LIA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin (PRL)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 71
Merknad
ECLIA Modular 170 Cobas e 601
Objekt
Serum
Parameter
Folikkelstimulerende hormon (FSH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 74
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Anti-TSH-reseptor antistoff (Anti-TRAS)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 89
Merknad
TRACE, BRAHMS Kryptor
Objekt
Serum
Parameter
Osteokalsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 50
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Proinsulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 16
Merknad
ELISA
Objekt
Serum
Parameter
Seksualhormon- bindende globulin (SHBG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 31
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 83
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Tyreoidea-stimulerende hormon (TSH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 17
Merknad
IFMA DELFIA
Objekt
Serum
Parameter
Tyroksin (T4)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 16
Merknad
FIA DELFIA
Objekt
Serum
Parameter
Tyroksin fritt (FT4)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 07
Merknad
FIA DELFIA
Objekt
Serum
Parameter
Tyroksinbindende globulin (TBG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 14
Merknad
LIA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Trijodtyronin (T3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 15
Merknad
FIA DELFIA
Objekt
Serum
Parameter
Trijodtyronin fritt (FT3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 64
Merknad
ECLIA Modular 170 Cobas e601
Objekt
Serum
Parameter
Antimüllerhormon (AMH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 65
Merknad
ECLIA Modular 170 Cobas e 601
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 75
Merknad
ECLIA, Modular 170 og Cobas e 601
Objekt
Serum
Parameter
Erytropoietin (EPO)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 05
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
1,25-(OH)2-Vitamin D (1,25-dihydroksivitamin D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 50
Merknad
EIA
Objekt
Serum
Parameter
Anti-tyreoglobulin antistoff (Anti-Tg)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 01
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Anti-tyreoperoksidase antistoff (Anti-TPO)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 03
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Dehydroepiandrosteron (DHEA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 85
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
CTX-I
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 55
Merknad
ECLIA Modular 170 Cobas e601
Objekt
Serum
Parameter
PINP, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 54
Merknad
ECLIA Modular 170 Cobas e601
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti-insulin antistoff (IAA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 32
Merknad
Immunpresipitering
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti-GAD antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 37
Merknad
Immunpresipitering
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti-IA2 antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 38
Merknad
Immunpresipitering
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti-21-hydroksilase antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 52
Merknad
Immunpresipitering
Objekt
Serum/urin
Parameter
Luteiniserende hormon (LH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 73
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Spytt
Parameter
Kortisol, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 51
Merknad
ECLIA Modular 170 Cobas e601
Objekt
Urin
Parameter
Koriongonadotropin (hCG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 09
Merknad
IFMA, DELFIA. Bekreftelse, dopinganalyse.
Objekt
Urin
Parameter
Jod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 40
Merknad
Kolometri
Objekt
Urin
Parameter
Vanilinmandelsyre (VMA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 47
Merknad
HPLC
Objekt
Urin
Parameter
Adrenalin, Noradrenalin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 46
Merknad
HPLC
Objekt
Urin
Parameter
Koriongonadotropin (hCG), screening (dopinganalyse)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 67
Merknad
ECLIA Cobas e 601
Objekt
Urin
Parameter
Kortisol fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 88
Merknad
LC-MS/MS
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Hemokromatose, genotyping (HFE C282Y, rs1800562 G/A)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MF 12
Merknad
Real-Time PCR
Objekt
EDTA-blod
Parameter
Laktoseintoleranse genotyping (C-13910T, rs4988235 C/T)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MF 11
Merknad
Real-Time PCR
Objekt
Genetisk materiale
Parameter
Sekvensering av CASR (kalsiumsensing reseptor)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MF 16
Merknad
Sanger-sekvensering
Objekt
Genetisk materiale
Parameter
Sekvensering av THRB (tyreoideahormonreseptor)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MF 15
Merknad
Sanger-sekvensering
Objekt
Genetisk materiale
Parameter
Sekvensering av MEN1 (Multippel endokrin neoplasi type 1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MF 18
Merknad
Sanger-sekvensering
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Hormonlaboratoriets rutineanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som laboratoriet allerede er akkreditert for.
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Urin, blod, serum, plasma, genetisk materiale og spytt
Parameter
Hormonlaboratoriets rutineanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Kvalitetshåndboken 13.4.2. Metode basert på kompetansevurdering og dokumentasjon av grunnlaget som vurderingene bygger på. metoder med intern metodeidentitet MF, MI og ML
Den administrative/geografiske enheten:
Oslo universitetssykehus HF, Aker, Norges laboratorium for dopinganalyse
Trondheimsvn. 235
0586 OSLO

Merknad: Personnel responsible for validation: Helle Malerød-Fjeld, Ingunn R. Hullstein Yvette Dehnes and Siri Dørum (MD25, MD37, MD 42, MD 47


Permanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
EDTA blod
Parameter
Hematologiske parametre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 35
Merknad
Sysmex. Kvantifisering
Objekt
Serum
Parameter
Rekombinant veksthormon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 37
Merknad
LIA, manuell immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
PIIINP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 42
Merknad
RIA, manuell immunoassay
Objekt
Serum
Parameter
Insulinlignende vekstfaktor 1 (IGF-1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 47
Merknad
IRMA, manuell immunoassay
Objekt
Urin
Parameter
Dopingmidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 27
Merknad
LC-MS/MS Screening V
Objekt
Urin
Parameter
Hydroksyetylstivelse (HES)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 23
Merknad
GC-MS Bekreftelse. Screening (backup)
Objekt
Urin
Parameter
Ukonjugerte dopingmidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 18
Merknad
GC-MS, GC-MS/MS og/eller LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
19-Norandrosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 22
Merknad
GC-MS/MS Bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
Hydroksyetylstivelse (HES)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 43
Merknad
LC-MS/MS. Screening VI
Objekt
Urin
Parameter
Efedriner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 40
Merknad
LC-MS/MS. Kvantifisering
Objekt
Urin
Parameter
Peptider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 46
Merknad
LC-MS/MS HRAM LC-MS
Objekt
Urin
Parameter
Måling av spesifikk vekt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 48
Merknad
Refraktometer
Objekt
Urin
Parameter
Dopingmidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 14
Merknad
GC-MS, GC-MS/MS og LC-MS/MS Bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
Dopingmidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 10
Merknad
GC-MS, GC-MS/MS og LC-MS/MS Screening IV
Objekt
Urin
Parameter
Endogene steroider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 34
Merknad
GC-MS/MS Kvantifisering
Objekt
Urin
Parameter
Dopingmidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 28
Merknad
LC-MS/MS Screening VII
Objekt
Urin
Parameter
Endogene steroider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 36
Merknad
GC-MS og GC-C- IRMS. Kvantifisering.
Objekt
Urin
Parameter
Cannabis-metabolitt (THC-syre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 32
Merknad
GC-MS Kvantifisering
Objekt
Urin
Parameter
Morfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 33
Merknad
GC-MS Kvantifisering
Objekt
Urin og blod
Parameter
EPO og rekombinante analoger (for eksempel NESP, Dynepo, CERA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 25
Merknad
Gelelektroforese, western blotting, kjemiluminescens
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Dopinganalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som laboratoriet allerede er akkreditert for.