Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 057

SognLab AS

Parkvegen 17
6856 Sogndal

Telefon: Tlf. 57 67 67 30 Faks. 57 67 67 31
E-post: post@sognlab.no; bjorn@sognlab.no
Hjemmeside: http://www.sognlab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Sogn Lab AS Parkvegen 17
6856 SOGNDALPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF-5 og BOF-7)
Referansestandard
NS-EN 1899-1
Intern metode identitet
KMET 27
Merknad
Fortynning og seeding metode med allyltiourea tillegg
Objekt
Avløpsvann og rentvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
KMET 11
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
KMET 04
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
UV-transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
KMET 09
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Jern (Fe)
Referansestandard
NS 4741
Intern metode identitet
KMET 03
Merknad
Fotometri
Objekt
Rentvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 05
Merknad
Metode basert på NS-ISO 7888:1993
Objekt
Rentvann
Parameter
Ammonium-nitrogen
Referansestandard
NS 4746
Intern metode identitet
KMET 20
Merknad
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Totalt fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 02
Merknad
Metode basert på NS 4725 (Tilbaketrukket)
Objekt
Rentvann og badebasengvann
Parameter
Fargetall
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 07
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 7887 Metode C
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk, KOF Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 06
Merknad
Metode basert på NS 4759 (Tilbaketrukket)
Objekt
Rentvann og bassengvann
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KMET 58
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 7027-1:2016.
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lavt partikkelinnhold
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
MMET 22
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2016)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NordVal no: 014
Intern metode identitet
MMET 37
Merknad
Petrifilm TM E. coli / Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Listeria monocytogenes - kvalitativt
Referansestandard
NMKL 136
Intern metode identitet
MMET 19
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
MMET 15
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
MMET 01
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
MMET 32
Merknad
Membranfiltering
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
MMET 06
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann, råvann, og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
ISO 9308-2
Intern metode identitet
MMET 34
Merknad
MPN-metode (Colilert 18)
Objekt
Rentvann, råvann, sjøvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av E.coli
Referansestandard
ISO 9308-2
Intern metode identitet
MMET 34
Merknad
MPN-metode (Colilert 18)