Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 032

SINTEF Norlab AS

NO-8607 Mo i Rana

Telefon: +47 404 84 100
E-post: info@sintefnorlab.no
Hjemmeside: http://www.sintefnorlab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 GlomfjordPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
NH3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00792
Merknad
Fotometrisk metode basert på NS 4746:1975 Energiforsk, Emmisjonsmäthandboken (2015), kap 5.15.
Objekt
Emisjonsfilter
Parameter
Total støv
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
D01867
Merknad
Gravimetri
Objekt
Sediment
Parameter
Kornfordeling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01341
Merknad
Metode basert på våtsikting
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Mo I Rana
Halvor Heyerdalsvei 50
8626 Mo i RanaPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
Hg
Referansestandard
NS-EN 13211
Intern metode identitet
D00791
Merknad
CVAAS
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
NH3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02394
Merknad
Spektrofotometri Intern metode basert på NS 4746:1975 & Energiforsk Emissionsmäthandbok 2015:142
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
Hydrogenfluorid, hydrogenklorid, svoveldioksid
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
D02009
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Avfall, slam, sedimenter
Parameter
Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC)
Referansestandard
NS-EN 15936
Intern metode identitet
D02146
Merknad
TOC beregnes fra TC og TIC. Akkrediteringen er begrenset til slam og sedimenter.
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
D00750
Merknad
Fotometri
Objekt
Emisjonsfilter
Parameter
Total støv
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
D00786
Merknad
Gravimetri
Objekt
Jord, slam og sedimenter
Parameter
As, Ba, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, Ti, Cd
Referansestandard
NS-EN ISO 11885
Intern metode identitet
D01237 D00795
Merknad
ICP-OES, Metode basert på forbehandling NS 4770 (1994)
Objekt
Jord, slam, sedimenter
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01237 D01236
Merknad
CVAAS/Metode basert på NS 4770 (1994) og NS -EN 1483
Objekt
Luftprøver
Parameter
Kvantitativ bestemmelse av uorganiske fibre
Referansestandard
ISO 14966
Intern metode identitet
DO02456
Merknad
Utfører ikke forbehandlingen plasma forasking (plasma ashing).
Objekt
Materialprøver
Parameter
Kvalitativ bestemmelse av asbest
Referansestandard
ISO 22262-1
Intern metode identitet
D02285
Merknad
Objekt
Overflater
Parameter
Kvalitativ bestemmelse av asbest
Referansestandard
ISO 16000-27
Intern metode identitet
DO02454
Merknad
Preparering ved forbrenning ihht. ISO 22262-1:2012
Objekt
Rent vann, avløpsvann
Parameter
Total fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02465
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 6878:2004, Fotometri
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Kvikksølv, Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01236
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard (NS-EN 1483)
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
D01991
Merknad
5-rings konduktivitetscelle
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Ammonium-Nitrogen
Referansestandard
NS 4746
Intern metode identitet
D01644
Merknad
Spektrofotometer
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av total alkalitet
Referansestandard
ISO 9963-1
Intern metode identitet
D01992
Merknad
Autotitrator
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
D00743
Merknad
Filtrering
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn
Referansestandard
NS-EN ISO 11885
Intern metode identitet
D00754
Merknad
ICP-OES Metode basert på forbehandling NS 4770 (1994)
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Oppløst klorid, fluorid, nitrat, sulfat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
D02009
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
D01993
Merknad
pH meter
P13 Korrosjon
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rustbestandig stål og tilsvarende legeringer
Parameter
Motstand mot gropkorrosjon
Referansestandard
ASTM G48:11
Intern metode identitet
D00902
Merknad
Visuelt ved 20x forstørrelse og vekttap
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Strekkprøving - Prøvingsmetode i romtemperatur
Referansestandard
NS-EN ISO 6892-1
Intern metode identitet
D00457
Merknad
5 - 990kN
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Charpy-skårslagprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 148-1
Intern metode identitet
D00472
Merknad
0 - 450 J
Objekt
Metallisk materiale
Parameter
Bøy
Referansestandard
NS-EN ISO 5173
Intern metode identitet
D00470 D00471
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Rockwell hardhet
Referansestandard
NS-EN ISO 6508-1
Intern metode identitet
D00514
Merknad
HRC (Rockell C)
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Brinell hardhetsprøving
Referansestandard
NS-EN ISO 6506-1
Intern metode identitet
D00511
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Hardhet, Vickers
Referansestandard
NS-EN ISO 6507-1
Intern metode identitet
D00508
Merknad
Objekt
Stål til armering og forspenning av betong
Parameter
Strekkfasthet, flytegrense, forlengelse
Referansestandard
NS-EN ISO 15630-1
Intern metode identitet
D00457
Merknad
Prøvingsmetoder - Del 1: Stenger, valsetråd og tråd til ordinær armering
Objekt
Stål til armering og forspenning av betong
Parameter
Bøy
Referansestandard
NS-EN ISO 15630-1
Intern metode identitet
D00470
Merknad
Prøvingsmetoder - Del 1: Stenger, valsetråd og tråd til ordinær armering
Objekt
Stål til armering og forspenning av betong
Parameter
Re-bøy
Referansestandard
NS-EN ISO 15630-1
Intern metode identitet
D00470
Merknad
Prøvingsmetoder - Del 1: Stenger, valsetråd og tråd til ordinær armering
Objekt
Sveiseforbindelser i metalliske materialer
Parameter
Bøy
Referansestandard
ASME BPVC-IX
Intern metode identitet
D00470
Merknad
ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IX: Welding and Brazing Qualifications
P15 Metallurgi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Metalliske materialer
Parameter
Bestemme volumfraksjon
Referansestandard
ASTM E562-19
Intern metode identitet
D00903
Merknad
Systematisk manuell punkttelling
Objekt
Sveiser i metalliske materialer
Parameter
Destruktiv prøving - Makroskopiske og mikroskopiske undersøkelser
Referansestandard
NS-EN ISO 17639
Intern metode identitet
D00516
Merknad
Visuelt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av massekonsentrasjon av karbonmonoksid, karbondioksid and oksygen i avgass
Referansestandard
ISO 12039
Intern metode identitet
D00137
Merknad
IR, Standard omfatter online måling av karbondioksid
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Endring av parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Uorganiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Prøvetaking i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av massekonsentrasjonen av ammoniakk - Manuell metode
Referansestandard
NS-EN ISO 21877
Intern metode identitet
D00138
Merknad
Analyse av NH3 utføres med D00792 og D02394
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av vanndampen i kanaler
Referansestandard
NS-EN 14790
Intern metode identitet
D00136
Merknad
Gravimetrisk, Omfatter manuell måling av fuktighet.
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner
Referansestandard
NS-EN 13284-1
Intern metode identitet
D00135
Merknad
Manuell gravimetrisk metode. Analyse av total støv utføres med metode D00786
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjon av svoveldioksid, SO2
Referansestandard
NS-EN 14791
Intern metode identitet
D00138
Merknad
Analyse av svoveldioksid, absorpsjon/våtkjemisk, utføres med metode D02009
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av massekonsentrasjon av nitrogenoksid (NOx)
Referansestandard
NS-EN 14792
Intern metode identitet
D00137
Merknad
Referansemetode: Kjemiluminescence
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av volumkonsentrasjon av oksygen (O2)
Referansestandard
NS-EN 14789
Intern metode identitet
D00137
Merknad
Referansemetode - Paramagnetisme, Omfatter online måling
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av karbonmonoksid ved emisjonsmålinger, CO
Referansestandard
NS-EN 15058
Intern metode identitet
D00137
Merknad
Referansemetode: Ikke-dispersiv infrarød spektrometri
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av massekonsentrasjonen av totalt organisk karbon i gassform, TOC
Referansestandard
NS-EN 12619
Intern metode identitet
D00141
Merknad
Kontinuerlig flammeioniseringsdetektor, inkluderer online måling av TOC
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til manuell bestemmelse av dioksinlignende PCB i avgass
Referansestandard
NS-EN 1948-4
Intern metode identitet
D00142
Merknad
Filter/kondensator metoden
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av totalt kvikksølv, Hg
Referansestandard
NS-EN 13211
Intern metode identitet
D00135 D00138
Merknad
Analyse på filter, Absorpsjon/våtkjemisk, Analyse utføres med metode D00791
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Måling av lufthastighet og gassmengde i avgasskanaler
Referansestandard
ISO 10780
Intern metode identitet
D00134
Merknad
Pitotrør, Standard omfatter online måling av lufthastighet og gassmengde
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av det totale utslippet av As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI og V
Referansestandard
NS-EN 14385
Intern metode identitet
D00135 D00138
Merknad
Analyse på filter, Absorpsjon/våtkjemisk, Analyse utføres med metode D01514
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til bestemmelse av HF i avgass
Referansestandard
ISO 15713
Intern metode identitet
D00138
Merknad
Absorpsjon/våtkjemisk. Analyse av HF utføres med metode D02009
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Bestemmelse av gass og partikkelfase poly aromatiske hydrokarboner, PAH
Referansestandard
NS-ISO 11338-1
Intern metode identitet
D00142 D00143
Merknad
Analyse på filter/Absorpsjon,
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Til manuell bestemmelse av dioksiner i avgass
Referansestandard
NS-EN 1948-1
Intern metode identitet
D00142
Merknad
Filter/kondensator metoden
Objekt
Utslipp fra stasjonære kilder
Parameter
Massekonsentrasjon av klorgass uttrykt som HCl
Referansestandard
NS-EN 1911
Intern metode identitet
D00138
Merknad
Absorpsjon/våtkjemisk, Analyse av HCl utføres med metode D02009
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Oslo
Kjelsåsveien 174
0884 OsloPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Jord, sedimenter
Parameter
PAH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00836
Merknad
GC-MS MS C1-C3 naftalener C1-C3 fenantrener C1-C3 dibenzotiofener Dibenzotiofen 16 EPA enkeltforbindelser og sum
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av flyktige organiske forbindelser (VOC)
Referansestandard
ISO 20595
Intern metode identitet
D02528
Merknad
HS-GC-MS
Objekt
Salint vann, produsert vann
Parameter
NPD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01902
Merknad
GC-MS MS. Metode basert på Norsk olje og Gass retningslinjer. Naftalen C1-C3 naftalener Fenantren C1-C3 fenantrener Dibenzotiofen C1-C3 dibenzotiofener
Objekt
Salint vann, Produsert vann, ferskvann, avløpsvann, rent vann
Parameter
PAH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01902
Merknad
GC-MS MS. Metode basert på Norsk olje og Gass retningslinjer, 16 EPA enkeltforbindelser og sum
Objekt
Salint vann/Produsert vann
Parameter
BTEX
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01926
Merknad
HS-GC-MS. Metode basert på Water Quality - Determination of benzene and some other derivaties (ISO11423-1) 1997-06-15
Objekt
Salint vann/produsert vann
Parameter
Alkylfenoler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01929
Merknad
GC-MS. 32 enkeltforbindelser. Metode basert på retningslinjer fra Norsk Olje og Gass.
Objekt
Salint vann/Produsert vann//ferskvann, avløpsvann
Parameter
Olje i vann
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01915
Merknad
GC-FID. Metode for bestemmelse av dispergert oljeinnhold i produsert vann (agreement 2005-15), C7-C40
Objekt
Sedimenter
Parameter
NPD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00836
Merknad
GC-MS MS C1-C3 naftalener C1-C3 fenantrener C1-C3 dibenzotiofener Dibenzotiofen 16 EPA enkeltforbindelser og sum
Objekt
Sedimenter og jord
Parameter
Totalmengde hydrokarboner (THC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00833
Merknad
Metode basert på anbefaling fra The Intergovernmental Oceanographic Commission, C10-C40, C12-C35. Ekstraksjon, GC-FID
Objekt
Sedimenter, slam og jord
Parameter
Polyklorerte bifenyler (PCB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00835
Merknad
GC-MS 7 enkeltforbindelser
P19 Sensorikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Inneluft og uteluft
Parameter
Bestemmelse av luktkonsentrasjon
Referansestandard
NS-EN 13725
Intern metode identitet
D01436
Merknad
Dynamisk olfaktometri
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Endring av parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Organiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Prøvetaking i felt
P3002 Prøvetaking luft
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Inneluft og uteluft
Parameter
Bestemmelse av luktkonsentrasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01435
Merknad
Metode basert på NS-EN 13725:2003 og VDI 3880 (Miljødirektoratet, TA-3019)
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Porsgrunn
Herøya Forskningspark, Hydroveien 67
3905 PorsgrunnPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Absorpsjonsløsning
Parameter
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, TI, V og Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01514
Merknad
ICP-MS Intern metode basert på NS-EN 14385
Objekt
Produsert vann / salint vann
Parameter
Etansyre, propansyre, metansyre, butansyre, pentansyre, heksansyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01950
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Produsertvann/salint vann
Parameter
Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, V, As, Fe, Ba og Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01943
Merknad
ICP-MS Intern metode basert på EPA Method 200.8
Objekt
Produsertvann/salint vann
Parameter
Fe, Ba and Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01923
Merknad
ICP-OES Intern metode basert på EPA Method 200.7
Objekt
Produsertvann/salint vann
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01936
Merknad
CV-AFS Intern metode basert på NS-EN ISO 17852:2008
Objekt
Salpetersyreekstrakter fra faste materialer og for salpetersyresure løsninger
Parameter
Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, As, Cr
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02191
Merknad
ICP-MS Metode basert på EPA 200.7
Objekt
Salpetresyreekstrakt fra faste materialer og salpetersyresure løsninger
Parameter
Hg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D02527
Merknad
CV-AFS Metode basert på NS 4770:1994 og NS-EN ISO 17852:2008
Objekt
Sondevaskløsning
Parameter
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, TI, V og Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01514
Merknad
ICP-MS Intern metode basert på NS-EN 14385
Objekt
Sondevaskløsning
Parameter
Hg
Referansestandard
NS-EN 13211
Intern metode identitet
D01513
Merknad
CV-AFS
Objekt
Støv på kvartsfiberfilter
Parameter
As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, TI, V og Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01514
Merknad
ICP-MS Intern metode basert på NS-EN 14385
Objekt
Støv på kvartsfiberfilter
Parameter
Hg
Referansestandard
NS-EN 13211
Intern metode identitet
D01513
Merknad
CV-AFS
Objekt
Støv på kvartsfiberfilter, Sondevaskeløsning, Absorpsjonsløsning
Parameter
Cu, Mn, Ni, Pb, Zn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01647
Merknad
ICP-OES Metode basert på NS-EN 14385
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Endring av parameter, objekt, referansestandard samt ikke permanente endringer
Parameter
Uorganiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D01666
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.