Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 107

SINTEF AS

SINTEF Community

Postboks 124 Blindern
0314 OSLO

Telefon: Tlf. 73 59 33 90
E-post: anette.gabrielsen@sintef.no
Hjemmeside: http://www.sintef.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Akkustikklaboratoriet Børrestuveien 3,
0373 OsloPermanent laboratorium
P01 Akustikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygninger
Parameter
Lydabsorbsjon
Referansestandard
NS-EN ISO 11654
Intern metode identitet
Merknad
Klassifisering av lydabsorbenter og beregning av veid lydapsorpsjonsfaktor
Objekt
Bygninger og bygningsdeler
Parameter
Luftlydisolasjon
Referansestandard
NS-EN ISO 717-1
Intern metode identitet
Merknad
Beregning av veid lydreduksjonstall.
Objekt
Bygninger og bygningsdeler
Parameter
Trinnlydsisolasjon
Referansestandard
NS-EN ISO 717-2
Intern metode identitet
Merknad
Beregning av veid trinnlydnivå og trinnlydsforbedring.
Objekt
Bygningsdeler
Parameter
Måling av trinnlydisolasjon
Referansestandard
NS-EN ISO 10140-3
Intern metode identitet
51, 514, 515
Merknad
Trinnlydsnivå og trinnlydsforbedring.
Objekt
Bygningsdeler
Parameter
Måling av Luftlydisolasjon
Referansestandard
NS-EN ISO 10140-2
Intern metode identitet
51, 511, 512, 513, 517
Merknad
Lydreduksjonstall.
Objekt
Lydabsorbenter
Parameter
Måling av lydabsorpsjon i klangrom
Referansestandard
NS-EN ISO 354
Intern metode identitet
51, 516
Merknad
Lydabsorpsjonsfaktor 100 Hz - 5 kHz
Den administrative/geografiske enheten:
Materiallaboratoriet - Oslo Børrestuveien 3,
0373 OsloPermanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avrettingsmasse
Parameter
Bestemmelse av bøyestrekkfasthet og trykkfasthet
Referansestandard
NS-EN 13892-2
Intern metode identitet
535 og 536
Merknad
Objekt
Avrettingsmasse
Parameter
Bestemmelse av overflatehardhet
Referansestandard
NS-EN 13892-6
Intern metode identitet
537
Merknad
Objekt
Avrettingsmasse
Parameter
Bestemmelse av lengdeendring
Referansestandard
NS-EN 13454-2
Intern metode identitet
533
Merknad
A1:2007
Objekt
Avrettingsmasser
Parameter
Prøvetaking, framstilling og lagring av prøvelegemer
Referansestandard
NS-EN 13892-1
Intern metode identitet
534
Merknad
Objekt
Avrettningsmasser
Parameter
Bestemmelse av utflytning
Referansestandard
NS-EN 12706
Intern metode identitet
531
Merknad
Objekt
Herdet betong
Parameter
Bestemmelse av form og mål på prøvelegemer
Referansestandard
NS-EN 12390-1
Intern metode identitet
522
Merknad
NS-EN 12504-1
Objekt
Herdet betong
Parameter
Trykkfasthet
Referansestandard
NS-EN 12390-3
Intern metode identitet
524
Merknad
Objekt
Herdet betong
Parameter
Densitet
Referansestandard
NS-EN 12390-7
Intern metode identitet
523
Merknad
Objekt
Runde sprøytebetongplater
Parameter
Bruddenergi
Referansestandard
Norsk Betongforenings publikasjon nr. 7
Intern metode identitet
540
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Materiallaboratoriet - Trondheim Høgskoleringen 7b
7491 TRONDHEIMPermanent laboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygningsmateriale
Parameter
Bestemmelse av egenskaper ved vanndamp-gjennomgang
Referansestandard
NS-EN ISO 12572
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Takbelegg av asfalt
Parameter
Bestemmelse av skjærstyrke i skjøt
Referansestandard
NS-EN 12317-1
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Takbelegg av asfalt
Parameter
Bestemmelse av spaltestyrke i skjøt
Referansestandard
NS-EN 12316-1
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tetningsmaterialer på rull
Parameter
Bestemmelse av skjærstyrke i skjøt
Referansestandard
NS-EN 12317-2
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tetningsmaterialer på rull Takbelegg av asfalt
Parameter
Bestemmelse av rivestyrke ved spikerstamme
Referansestandard
NS-EN 12310-1
Intern metode identitet
Merknad
Prøvestykke i hennhold til NS-EN 13859
Objekt
Tetningsmaterialer på rull Takbelegg av plast eller gummi
Parameter
Bestemmelse av rivestyrke
Referansestandard
NS-EN 12310-2
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tetningsmaterialer på rull . Takbelegg av asfalt
Parameter
Bestemmelse av strekkegenskaper
Referansestandard
NS-EN 12311-1
Intern metode identitet
Merknad
Prøvestykke i henhold til NS-EN 13859
Objekt
Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av plast eller gummi
Parameter
Bestemmelse av strekkegenskaper
Referansestandard
NS-EN 12311-2
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av plast eller gummi
Parameter
Bestemmelse av spaltestyrke i skjøt
Referansestandard
NS-EN 12316-2
Intern metode identitet
Merknad
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Varmeisolasjonsprodukter for bygninger - Fabrikkframstilte produkter av mineralull - krav
Parameter
Prøveuttak av fiber til isolasjon
Referansestandard
NS-EN 13162:2012+A1:2015
Intern metode identitet
KS 14-05-21
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Mekanisk prøving av konstruksjoner Børrestuveien 3,
0373 OsloPermanent laboratorium
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Treplater
Parameter
Statisk belastning (Static load)
Referansestandard
NS-EN 1195
Intern metode identitet
KS 14-05-26-512
Merknad
Objekt
Treplater
Parameter
Støtbelastning (Impact load)
Referansestandard
NS-EN 1195
Intern metode identitet
KS 14-05-26-512
Merknad
Objekt
Undertak
Parameter
Gjennomtramp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SP 0487
Merknad
Metode basert på SP-metode 0487
Den administrative/geografiske enheten:
Sanitær- og våtromslaboratoriet Børrestuveien 3,
0373 OsloPermanent laboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Tettesystemer for våtrom
Parameter
Tetthet
Referansestandard
ETAG 022
Intern metode identitet
561--567
Merknad
Annex A, B, C, D, E, F, G and H (only 2.4.4.1 and 2.4.4.6)
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Aftapningsarmaturer til Brugsvandsanlæg
Parameter
Generelle tekniske krav
Referansestandard
NKB-4
Intern metode identitet
Prøvemetoder i kap 5.1
Merknad
Objekt
Klosettskåler og vannklosetter med innebygd vannlås
Parameter
Funksjon
Referansestandard
NS-EN 997
Intern metode identitet
Klasse 1. (Prøvemetode i kapitel 5.1)
Merknad
Objekt
Klosettskåler og vannklosetter, klass 1
Parameter
Funksjon
Referansestandard
NS-EN 997
Intern metode identitet
Prøvemetoder i kap 5.2
Merknad
Objekt
Klosettskåler og vannklosetter, klasse 1
Parameter
Funksjon
Referansestandard
NT VVS 120
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur - Elektronisk åpning og stenging
Parameter
Funksjonsprøving
Referansestandard
NS-EN 15091
Intern metode identitet
Intern Id 14-05-45-531
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur - Mekaniske blandere (PN 10)
Parameter
Generelle tekniske krav
Referansestandard
NS-EN 817
Intern metode identitet
Prøvemetoder i kapitel 5.1
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur - Tappeventiler og tappeblandere for vann for forsyningssystem type 1 og type 2
Parameter
Generelle tekniske krav
Referansestandard
NS-EN 200
Intern metode identitet
Prøvemetode i kapittel 5.1
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur med elektronisk åpning og stenging
Parameter
Trykkstøt
Referansestandard
NS-EN 15091
Intern metode identitet
14-05-45-532
Merknad
Objekt
Sanitær tappearmatur: Termostatbatterier (PN 10)
Parameter
Generelle tekniske krav
Referansestandard
NS-EN 1111
Intern metode identitet
Prøvemetoder i kap 5.1
Merknad
Objekt
Sanitære tappearmaturer
Parameter
Prøvetaking for analyse av utlekking av tungmetaller
Referansestandard
NKB4
Intern metode identitet
14-05-45-533
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Varmelaboratoriet Høgskoleringen 7
7491 TRONDHEIMPermanent laboratorium
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Varmemotstand, høy og medium varmemotstand
Referansestandard
EN 12667
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Varmemotstand Produkter med stor tykkelse og høy eller middels varmemotstand
Referansestandard
NS-EN 12939
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bygningsmaterialer
Parameter
Varmemotstand
Referansestandard
ISO 8301
Intern metode identitet
Merknad