Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 082

RISS TESTLAB AS

Postboks 233
6239 Sykkylven

Telefon: Tlf. 70 25 29 34 Faks. 22 86 53 76
E-post: post@mobellab.no
Hjemmeside: http://www.mobellab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Sykkylven Storgaten
6239 SykkylvenPermanent laboratorium
P03 Brann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Madrasser og stoppede sengebunner
Parameter
Antennelighet. Tennkilde: ulmende sigarett
Referansestandard
NS-EN 597-1
Intern metode identitet
PP - 025
Merknad
Objekt
Madrasser og stoppede sengebunner
Parameter
Antennelighet. Tennkilde: tilsvarende fyrstikkflamme
Referansestandard
NS-EN 597-2
Intern metode identitet
PP - 026
Merknad
Objekt
Stoppede møbler
Parameter
Antennelighet. Tennkilde: Ulmende sigarett
Referansestandard
NS-EN 1021-1
Intern metode identitet
PP - 015
Merknad
Objekt
Stoppede møbler
Parameter
Antennelighet. Tennkilde: Tilsvarende fyrstikkflamme
Referansestandard
NS-EN 1021-2
Intern metode identitet
PP - 016
Merknad
P07 Fysikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Møbler
Parameter
Vurdering av overflaters motstand mot kalde væsker
Referansestandard
NS-EN 12720
Intern metode identitet
P - 0001
Merknad
+A1:2013
Objekt
Møbler
Parameter
Vurdering av overflaters motstand mot tørr varme
Referansestandard
NS-EN 12722
Intern metode identitet
P - 0004
Merknad
+A1:2013
Objekt
Tekstiler
Parameter
Stilasjemotstand. Bestemmelse av prøvekollaps
Referansestandard
EN ISO 12947-2
Intern metode identitet
PP - 011
Merknad
Objekt
Tekstiler
Parameter
Lysektehet
Referansestandard
NS-EN ISO 105-B02
Intern metode identitet
PP - 010
Merknad
Objekt
Tekstiler
Parameter
Pilling
Referansestandard
EN ISO 12945-2
Intern metode identitet
PP - 012
Merknad
P14 Mekanikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bord
Parameter
Bestemmelse av stabilitet, styrke og holdbarhet
Referansestandard
NS-EN 1730
Intern metode identitet
PP - 053
Merknad
Objekt
Husholdningsbord
Parameter
Styrke, holdbarhet og sikkerhet - Krav
Referansestandard
NS-EN 12521
Intern metode identitet
PP - 053
Merknad
Objekt
Kontormøbler - Kontorarbeidsstol
Parameter
Sikkerhetskrav. Begrenset til §4.3
Referansestandard
EN 1335-2
Intern metode identitet
PP - 031
Merknad
§4.3 Utvidet til bruk av test av stabilitet i henhold til NS-EN 1639.
Objekt
Kontormøbler - Kontorarbeidsstol
Parameter
Stabilitet
Referansestandard
EN 1335-3
Intern metode identitet
PP - 031
Merknad
Begrenset til §7.1.1-7.1.7 Gjelder test av stabilitet.
Objekt
Madrasser
Parameter
Målemetoder og anbefalte toleranser
Referansestandard
NS-EN 1334
Intern metode identitet
PP - 060
Merknad
Objekt
Madrasser
Parameter
Funksjonelle egenskaper
Referansestandard
NS-EN 1957
Intern metode identitet
PP - 060
Merknad
Objekt
Møbler
Parameter
Styrke, bestandighet og sikkerhet - Krav til bord som ikke er til husholdningsbruk
Referansestandard
NS-EN 15372
Intern metode identitet
PP - 053
Merknad
Testmetoden er NS-EN 1730 i NS-EN 15372
Objekt
Møbler - Krav til sittemøbler utenom husholdning
Parameter
Styrke, holdbarhet og sikkerhet
Referansestandard
NS-EN 16139
Intern metode identitet
PP - 031
Merknad
Objekt
Senger og madrasser
Parameter
Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder
Referansestandard
NS-EN 1725
Intern metode identitet
PP - 061
Merknad
Objekt
Sittemøbler
Parameter
Stabilitet
Referansestandard
NS-EN 1022
Intern metode identitet
PP - 030
Merknad
Objekt
Sittemøbler
Parameter
Styrke og holdbarhet
Referansestandard
NS-EN 1728
Intern metode identitet
PP - 030
Merknad
Begrenset til kapittel 6 i NS-EN 1728:2012
Objekt
Sittemøbler
Parameter
Styrke, holdbarhet og sikkerhet - Krav til sittemøbler til hjemmebruk
Referansestandard
NS-EN 12520
Intern metode identitet
PP - 030
Merknad