Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 035

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Bioteknologi og plantehelse

Høgskoleveien 7
1433 ÅS

Telefon: Tlf. (+47) 918 41 094 Fax 64 94 61 10
E-post: post@nibio.no
Hjemmeside: http://www.nibio.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi
Høgskoleveien 7
1433 ÅS

Merknad: * Oversikt over parametre som inngår i de akkrediterte multimetodene (P12) finnes hos organisasjonen.


Permanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Frukt og grønnsaker, samt produkter av disse. Barnemat (søt og middag).
Parameter
Klorat og perklorat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M104
Merknad
LC‐MS/MS metode basert på QuPPe metode fra EURL SRM
Objekt
Frukt, grønnsaker og korn, samt produkter av disse, med unntak av frukt/bær med høyt syreinnhold.
Parameter
Totalt uorganisk bromid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M114
Merknad
LC-MS/MS metode basert på QuPPe metode fra EURL SRM
Objekt
Frukt, grønnsaker og korn, samt produkter av disse.
Parameter
Etefon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M92
Merknad
LC-MS/MS metode basert på QuPPe metode fra EURL SRM.
Objekt
Frukt, grønnsaker og korn, samt produkter av disse.
Parameter
Sure herbicider *
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M90
Merknad
LC - MS/MS multimetode basert på NS-EN 15662
Objekt
Frukt, grønnsaker og korn, samt produkter av disse.
Parameter
Ditiokarbamater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M84
Merknad
GC-MS metode basert på NS-EN 12396
Objekt
Frukt, grønnsaker og korn, samt produkter av disse. Produkter med høyt sukkerinnhold og lavt vanninnhold. Soyabønner og soyamel
Parameter
Pesticider med enkelte metabolitter *
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M86
Merknad
LC-MS/MS mulitmetode basert på NS-EN 15662
Objekt
Frukt, grønnsaker og korn, samt produkter av disse. Produkter med høyt sukkerinnhold og lavt vanninnhold. Soyabønner og soyamel
Parameter
Pesticider med enkelte metabolitter *
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M93
Merknad
GC-MS/MS multimetode basert på NS-EN 15662
Objekt
Frukt, grønnsaker og korn, samt produkter av disse. Soyabønner og soyamel.
Parameter
Glyfosat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M96
Merknad
LC-MS/MS metode etter FMOC-derivatisering
Objekt
Frukt, grønnsaker og korn samt produkter av disse
Parameter
Klormekvat, mepikvat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M100
Merknad
LC‐MS/MS metode basert på QuPPe metode fra EURL SRM
Objekt
Kokosmelk
Parameter
Klorat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M104
Merknad
LC‐MS/MS metode basert på QuPPe metode fra EURL SRM
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Pesticider (polare herbicider) *
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M15
Merknad
GC-MS multimetode. Avløpsvann omfatter avrenning fra landbruk, industri, forsøk etc.
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Alkoholetoksilater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M67
Merknad
LC-MS/MS metode. Avløpsvann omfatter avrenning fra flyplasser, tunneler, forsøk etc.
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Pesticider med enkelte metabolitter *
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
M101
Merknad
LC- og GC-MS/MS multimetode. Avløpsvann omfatter avrenning fra landbruk, industri, forsøk etc.
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard.
Parameter
Analyse av organiske forbindelser med GC og HPLC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder, objekt og parametere som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Virus, bakterier og nematoder
Høgskoleveien 7
1433 ÅSPermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Potet
Parameter
Lys ringråte / Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus
Referansestandard
EU Comission Directive 2006/56/EC, EU Council Directive 93/85/EEC med Amendment fra 2006
Intern metode identitet
ME02
Merknad
Biotest (isolering ved hjelp av testplanter og selektiv dyrking).
Objekt
Potet
Parameter
Lys ringråte / Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus
Referansestandard
EU Comission Directive 2006/56/EC, EU Council Directive 93/85/EEC med Amendment fra 2006
Intern metode identitet
ME01
Merknad
IFAS (Indirect Fluorescent Antibody Stain).
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Potet
Parameter
Mørk ringråte, Ralstonia solanacearum
Referansestandard
EPPO PM 7/21(2)
Intern metode identitet
ME04
Merknad
Sanntids-PCR. Metoden er ikke inkludert i EU Commission Directive 2006/63/CE of 14 July 2006 amending Annexes II to VII to Council Directive 98/57/EC on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Objekt
Potet
Parameter
Mørk ringråte, Ralstonia solanacearum
Referansestandard
EPPO PM 7/21(2)
Intern metode identitet
ME05
Merknad
Sanntids-PCR. Metoden er ikke inkludert i EU Commission Directive 2006/63/CE of 14 July 2006 amending Annexes II to VII to Council Directive 98/57/EC on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Objekt
Potet
Parameter
Lys ringråte / Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus
Referansestandard
EPPO PM 7/59 (1)
Intern metode identitet
ME03
Merknad
Sanntids-PCR. Metoden er ikke inkludert i EU Commision Directive 2006/56/EC, Council Directive 93/85/EEC og Amendment of Council Directive 93/85/EEC
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Sanntids-PCR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder, objekt og parametere som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.