Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 049

Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for rettsmedisinske fag

Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Telefon: Faks. 22 38 32 33
E-post: rettstoks@ous-hf.no
Hjemmeside: http://www.oslo-universitetssykehus.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Rettstoksikologi
Lovisenberggt. 6
OsloPermanent laboratorium
M04/M0530 Klinisk farmakologi / Rettsmedisin, toksikologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Gammahydroksy-butyrat (GHB) Betahydroksybutyrat (BHB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1003
Merknad
UHPLC-MSMS Screening, bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Etylglukuronid (EtG) Etylsulfat (EtS)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
352
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse, kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Alprazolam Amfetamin Diazepam Klonazepam Kodein MDMA (ecstasy) Metamfetamin Morfin N-desmetyldiazepam Nitrazepaqm Oksazepam THC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
610
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse, kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Alprazolam Amfetamin Bromazepam Buprenorfin Diazepam Etylmorfin Fenazepam Fentanyl Flunitrazepam Ketamin Klonazepam Kodein Kokain Lorazepam LSD MDMA (ecstacy) Metadon Metamfetamin Metylfenidat Midazolam Morfin N-desmetyldiazepam Nitrazepam Oksazepam Oksykodon THC Zolpidem Zopiclon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1020
Merknad
UHPLC-MSMS Screening
Objekt
Blod
Parameter
Fosfatidyletanol (Peth) 16:0/18:1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
355
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
706
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Buprenorfin Fentanyl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
816
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Alimemazin Amitriptylin Citalopram Ketobemidon Levomepromazin Metoprolol Mianserin Mirtazapin Nortriptylin Paroxetin Quetiapin Sertralin Trimipramin Venlafaxin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
450
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Benzoylecgonin Etylmorfin Kokain Oksykodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
815
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
CO-Hb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
904
Merknad
CO-oksimeter Screening, bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Zolpidem Zopiklon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
216
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Bromazepam Fenazepam Flunitrazepam Lorazepam Midazolam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
222
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Blod
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
122
Merknad
Spektrofotometri. Screening, AU-680
Objekt
Blod, urin
Parameter
Aceton Etanol Isopropanol Metanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
340 341 342 343 344 345
Merknad
Headspace-GC/FID Screening, bekreftelse og kvantifisering
Objekt
Spytt
Parameter
6-Monoacetylmorfin 7-aminflunitrazepam 7-aminoklonazepam 7-Aminonitrazepam Alprazolam Amfetamin Buprenorfin Diazepam Fenazepam Flunitrazepam Klonazepam Kodein Kokain MDMA (ecstasy) Metadon Metamfetamin Morfin N-desmetyldiazepam Nitrazepam Oksykodon Oxazepam THC Tramadol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
972
Merknad
UHPLC-MSMS Screening og bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
Tetrahydro-cannabinol-syre (THC-syre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
555
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
125
Merknad
Spektrofotometri. Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
707
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
α-OH-alprazolam 1-OH-midazolam 3-OH-Diazepam 7-aminoflunitrazepam 7-aminoklonazepam 7-aminonitrazepam Alprazolam Delorazepam Lorazepam N-desmetyldiazepam OH-flubromazepam Oksazepam Zopiklon* Zolpidem-fenyl-4-karboksylsyre* Zopiklon-N-oksid*
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
250
Merknad
UHPLC-MS/MS Bekreftelse Parametre mereket med *: Screening og bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
Amfetaminer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
151
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Cannabis-stoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
152
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Benzodiazepiner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
169
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Buprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
176
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Kokain-forbindelser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
155
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Oksykodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
182
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
LSD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
109
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
158
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Opiater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
153
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Etylglukuronid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
178
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
6-monoacetylmorfin Benzoylecgonin Etylmorfin Kodein Kokain Morfin Oksykodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
814
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
Amfetamin Metamfetamin MDMA (ecstasy)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
509
Merknad
UHPLC-MSMS Bekreftelse
Objekt
Urin
Parameter
Barbiturater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
150
Merknad
Immunkjemi Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
157
Merknad
Spektrofotometri. Screening, AU-680
Objekt
Urin
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
171
Merknad
Spektrofotometri Screening, AU-680
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker Resultatbehandling, inkludert valg av statistisk metode
Parameter
Rus- og legemidler Fortolkning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/ analyseplattformer akkreditert under klinisk farmakologi og rettsmedisin, samt metoder for faglig fortolkning Prosedyre for FA: 110083 ID logg FA: 133245
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Faglige vurderinger og fortolkninger på grunnlag av forbindelser påvist ved bruk av metoder i akkrediteringsomfanget
Parameter
Alle metoder i M04/M0530: Klinisk farmakologi og rettsmedisin, toksikologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110655 110669 110671 110675 110677 110679
Merknad
Rutiner er beskrevet i organisasjonens styringssystem
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet
Gaustadalléen 30
OsloPermanent laboratorium
M05 Rettsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og cellefraksjoner Blod
Parameter
PCR/STR-analyse av DNA for bestemmelse av donorbidrag hos benmargstransplanterte Celleseparering av lymfocytter uten kvantitering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
108873 110601
Merknad
DNA-fragmentlengdemåling ved kapillærelektroforese
Objekt
Humant biologisk materiale
Parameter
DNA og DNA-profiler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
108888 108889 108891 108893 108895 108896 108898 110603 110605 120047
Merknad
PCR og kapillærelektroforese
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Humant biologisk materiale Fragmentanalyse av DNA, inkludert ekstraksjon, PCR og elektroforese Resultatbehandling, inkludert valg av statistisk metode
Parameter
DNA-profiler DNA-profiler Fortolkning LR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under M05 samt metoder for faglig fortolkning Prosedyre for FA: 110083 ID logg: 133278
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
DNA-profiler
Parameter
Biologisk slektskap. Genetisk ID for personer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110672
Merknad
Bevisvekting ved sannsynlighetsbrøk (Likelihood Ratio)
Objekt
DNA-profiler
Parameter
Kimerismegrad hos benmargstransplanterte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110672
Merknad
Beregning av donorbidrag i % av totalt DNA-innhold
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker
Sognsvannsveien 20,
Rikshospitalet Oslo
Bygning A2, 1 etasjePermanent laboratorium
M05 Rettsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Humant biologisk materiale
Parameter
Forprøving og karakterisering av cellemateriale samt sporsikring.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
108333 108334 108753 108755 108757 108758 108760 108761 108764 108765 108768 132653 136976 138424 144226
Merknad
Indikasjonstest for blod, sæd og spytt.
Objekt
Humant biologisk materiale
Parameter
DNA og DNA-profiler.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
108842 108843 108849 108851 108853 108856 108865 108869 108872 108882 108903 108905 108908 108910 113895 113954 113955 118124 127544 135745 136099 137357 137436 138439 138513 140510
Merknad
DNA-isolering, konsentrasjonsmåling, PCR, kapillærelektroforese og resultatbehandling
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Sporsikring av alle typer humant biologisk materiale Blod, sæd og spytt Fragmentanalyse av DNA, inkludert ekstraksjon, mengdemåling, PCR og elektroforese Resultatbehandling, inkludert valg av statistisk metode
Parameter
Vattpinner og teip Indikasjon Konfirmering DNA-profiler Fortolkning LR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under M05 samt metoder for faglig fortolkning Prosedyre for FA: 110083 ID logg: 133244
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Resultater fra forprøvinger, karakterisering av cellemateriale og DNA-resultater.
Parameter
Sammenstillinger og vurdering av alle undersøkelser av spormateriale og prøver fra personer.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Alle metoder nevnt under M05.
Merknad