Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 037

Labora AS

Klinkerveien 8
8006 Bodø

Telefon: 75 56 63 00 Faks. 75 56 63 01
E-post: ida@labora.no
Hjemmeside: http://www.labora.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Hammarvika renseanlegg Fredensborgveien 3
8003 BodøPermanent laboratorium
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på trykksatte systemer. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
Prøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
Den administrative/geografiske enheten:
Kulstad renseanlegg Leira 25
8665 MosjøenPermanent laboratorium
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på trykksatte systemer. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
Prøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
Den administrative/geografiske enheten:
Kvalvikodden renseanlegg Kvalvikodden gnr 32 bnr 942
8012 BodøPermanent laboratorium
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på trykksatte systemer. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
Prøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
Den administrative/geografiske enheten:
Labora AS Klinkerveien 8
8006 BodøPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
BOD5 og BOD7
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37
Merknad
Metode basert på: NS-EN 1899-1 med automatisert sluttbestemmelse
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
23
Merknad
Oppslutning/fotometri
Objekt
Avløpsvann og rentvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
24
Merknad
Objekt
Fisk, fiskeprodukter og fiskefór
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
203
Merknad
Metode basert på NS 9402
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Vann og tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
201
Merknad
Metode basert på NMKL 23 (1991)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aske
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
201
Merknad
Metode basert på NMKL 173 (2005)
Objekt
Rentvann
Parameter
Fritt karbondioksid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31
Merknad
Metode basert på beregning fra metode 11(alkalitet) og metode 34 (pH)
Objekt
Rentvann
Parameter
Oppløst klorid, fluorid, sulfat og nitrat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
16
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann
Parameter
Na K
Referansestandard
NS 4775
Intern metode identitet
52 53
Merknad
AAS-flamme. Med henvisning til NS 4770
Objekt
Rentvann
Parameter
Fe Zn
Referansestandard
NS 4773
Intern metode identitet
61 67
Merknad
AAS-flamme. Med henvisning til NS 4770
Objekt
Rentvann
Parameter
Mn Cu Al
Referansestandard
NS-EN ISO 15586
Intern metode identitet
62 64 76
Merknad
AAS grafittovn - spormengder
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Ortofosfat
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
21
Merknad
Automatisert analyse (FIA og CFA). Se NS-EN ISO 15681-1
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
20
Merknad
Metode basert på flow analyse (CFA og FIA) og spektrofotometrisk deteksjon
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av summen av nitritt- og nitrat-nitrogen
Referansestandard
NS 4745
Intern metode identitet
17
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Total nitrogen
Referansestandard
NS 4743
Intern metode identitet
19
Merknad
Automatisert metode
Objekt
Rentvann og avløpsvann
Parameter
Total fosfor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22
Merknad
Metode basert på modifisert NS-EN ISO 6878, automatisert analyse
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Total hardhet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49
Merknad
Metode basert på beregning fra metode 50 (Ca) og metode 51 (Mg)
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Ca Mg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50 51
Merknad
AAS-flamme. Metode basert på NS-EN ISO 7980
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
COD-Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
06
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 8467 (1995)
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Oppløst oksygen og oksygenmetning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10
Merknad
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
UV-transmisjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04
Merknad
Metode basert på Notat SIFF, Transmisjon v. 253,7 nm. NS-9462
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
03
Merknad
Manuell metode. Instrumentnr. 1-6-1 (InoLab IDS Multi 9420).
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
05
Merknad
Manuell metode. Instrumentnr. 1-6-1 (InoLab IDS Multi 9420).
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard NS 4754 (automatisert potensiometrisk titrering)
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
pH, turbiditet, konduktivitet, farge og UV-transmisjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34
Merknad
Automatisert roboten. Metode basert på; NS-EN ISO 10523 (pH), NS-ISO 7888 (konduktivitet), NS-EN ISO 7027 (turbiditet), NS-EN ISO 7887, del C (farge) og NS-9462 (UV transmisjon)
Objekt
Rentvann, bassengvann og sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
01
Merknad
Metode C
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
07
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket NS-4720. Manuell metode. Instrumentnr. 1-6-1 (InoLab IDS Multi 9420).
Objekt
Slam og kompost
Parameter
Tørrstoff og gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
25
Merknad
Objekt
Slam og kompost
Parameter
Glødetap
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25
Merknad
Metode basert på NS 4764 (1980)
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4788
Intern metode identitet
120
Merknad
Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
190
Merknad
Membranfiltreringsmetode (NS-EN ISO 14189:2016)
Objekt
Dyrefor, Fiskefor og Fiskemel
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
146
Merknad
Petrifilm, basert på AFNOR 3M 01/01-09/89
Objekt
Fersk og frossen sjømat
Parameter
Koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
114, 115
Merknad
Gjelder ikke NMKL 96 pkt 8.2.4 (Beta-glukorosidase positive E.coli i skalldyr)
Objekt
Fisk og fiskevarer
Parameter
Bestemmelse av kimtall og spesifikke fordervelsesbakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
113
Merknad
Kimtallsbestemmelse på Long & Hammer agar inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Næringsmiddel, fôr og miljøprøver
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
151
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
174
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BRD 07/05- 09/01
Intern metode identitet
178
Merknad
Rapid' L.mono
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase-positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR BKR 23/10-12/15
Intern metode identitet
189
Merknad
Easy Staph
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Påvisning og bestemmelse av sykdomsfremkallende Vibrio-arter
Referansestandard
NMKL 156
Intern metode identitet
187
Merknad
Kvalitativ Overflate utsæd
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
107
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Presumptive Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
104
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
105
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
NMKL 144
Intern metode identitet
117
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 44
Intern metode identitet
102
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
110
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fór og miljøprøver
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
109
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr til kjæledyr, prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
154
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler, untatt meieriprodukter og rå skalldyr
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
146
Merknad
Petrifilm
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
169
Merknad
Membranfiltermetode
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
121
Merknad
Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Kimtall
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
123
Merknad
Metode basert på NS 4791 (1990), For sjøvann modifisert til sjøvannskonsentrasjon av salt. Ved 20C.
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Legionella
Referansestandard
NS-EN ISO 11731-2 (utgått)
Intern metode identitet
181
Merknad
Memranfiltrering
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (Kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
143
Merknad
Ved 22C og 37C
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
167
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann, sedimenter, biofilm, slim
Parameter
Påvisning og telling av Legionella
Referansestandard
ISO 11731 (utgått)
Intern metode identitet
185
Merknad
Utvasking av filtre/svabre
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
168
Merknad
Membranfiltering. Standard test. Gjelder kun behandlet vann eller vann med lavt innhold av bakterier
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler og miljø
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BRD 07/10-04/05
Intern metode identitet
177
Merknad
PCR metode (iQ-Check TM Listeria monocytogenes II))
Objekt
Næringsmidler, for og miljø
Parameter
Salmonella
Referansestandard
AFNOR BRD 07/06-07/04
Intern metode identitet
176
Merknad
PCR metode (iQ-Check TM Salmonella II)
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Fleksibilitet er begrenset til metoder validert av tredjepart innen fagområdene Kjemi (P12), Mikrobiologi (P16) og Molekylærbiologi (P24)
Merknad
Oppdatert liste over akkrediterte metoder er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Labora AS. Tromsø Siva innovasjonssenter Tromsø
Sykehusvegen 23
9019 TromsøPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
UV-transmisjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
04
Merknad
Metode basert på NS 9462:2006 og notat SFF
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
05
Merknad
Potensiometri
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
03
Merknad
Konduktometer
Objekt
Rentvann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
01
Merknad
Spektrofotometri
Objekt
Rentvann, sjøvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
02
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
07
Merknad
Intern metode basert på tilbaketrukket NS 4720
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fersk og fryst sjømat
Parameter
Bestemmelse av kimtall og spesifikke fordervelsesbakterier
Referansestandard
NMKL 184
Intern metode identitet
113
Merknad
Kimtallsbestemmelse på Long & Hammer agar inngår ikke i akkrediteringsomfanget
Objekt
Fersk og fryst sjømat
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
114
Merknad
MPN metode (metode 1) (unntatt skalldyr)
Objekt
Fersk og fryst sjømat
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og E. coli
Referansestandard
NMKL 96
Intern metode identitet
115
Merknad
MPN metode (metode 1)
Objekt
Fôr og fiskemel
Parameter
Aerobe mikroorganismer 30 C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
146
Merknad
Petrifilm. Metode basert på AFNOR 3M 01/01-09/89
Objekt
Miljøprøver
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
154
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av sulfittreduserende Klostridier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
174
Merknad
Innstøping
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall), 30 C
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
146
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase-positive stafylokokker
Referansestandard
AFNOR BKR 23/10-12/15
Intern metode identitet
189
Merknad
Easy Staph
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
105
Merknad
Overflateutsæd
Objekt
Næringsmidler, for og miljøprøver
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
109
Merknad
Innstøping
Objekt
Næringsmidler, fôr og miljøprøver
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
151
Merknad
Petrifilm TN Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Rentvann og badebassengsvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
168
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann og badebassengsvann
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
169
Merknad
MF-metode
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
121
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4788
Intern metode identitet
120
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Rentvann, avløpsvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall), 22 C og 37 C
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
143
Merknad
Innstøping
Objekt
Rentvann, avløpsvann og sjøvann
Parameter
Kimtall 20 C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
123
Merknad
Bakteriologi. Metode basert på NS 4791
Objekt
Rentvann, badebassengsvann og sjøvann
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
167
Merknad
MF-metode
Objekt
Rentvann, badebassengsvann, sjøvann og avløpsvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
190
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Sjøvann
Parameter
E. coli og koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
168
Merknad
Bakteriologi. Metode basert på NS-EN ISO 9308-1
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler, fôr og miljøprøver
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BRD 07/06-07/04
Intern metode identitet
176
Merknad
PCR metode (iQ-Check TM Salmonella II)
Objekt
Næringsmidler, fôr og miljøprøver
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BRD 07/10-04/05
Intern metode identitet
177
Merknad
PCR metode (iQ-Check TM Listeria monocytogenes II))
Den administrative/geografiske enheten:
Mjølanodden renseanlegg Mjølanveien 33
8622 Mo i RanaPermanent laboratorium
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på trykksatte systemer. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
Prøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
Den administrative/geografiske enheten:
Narvik renseanlegg Standveien 63
8517 NarvikPermanent laboratorium
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på trykksatte systemer. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning
Prøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning
Den administrative/geografiske enheten:
Skanseodden renseanlegg Båtstøveien 3
8070 BodøPermanent laboratorium
P3099 Mengdemåling av avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Mengdemåling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på trykksatte systemer. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.
Prøvetakning på permanent sted
P3001 Prøvetaking avløpsvann
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kommunalt avløpsvann
Parameter
Prøver til kjemisk analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på automatisk prøvetaking av mengdeproporsjonale prøver fra inn- og utløp fritt vannspeil i åpen renne. Dette i henhold til krav gitt i Forskrift om begrensning av forurensning § 14-1.