Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 307

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Laboratorieklinikken, Avdeling for patologi

Postboks 1400
5021 Bergen

Telefon: 55 97 70 60
E-post: patologi@helse-bergen.no
Hjemmeside: http://Patologi - Helse Bergen (helse-bergen.no)
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for patologi
Sentralblokka, 1. og 2. etasje
Jonas Lies vei 83
5021 BergenPermanent laboratorium
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cytologi cervix
Parameter
Diagnosefastsettelse væskebasert cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821292 821349 821182 821105
Merknad
Mikroskopering av celler fremstilt og farget med metoder angitt under M0230
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevsmateriale; fersk frossen muskel
Parameter
Enzymanalyser (ATP-ase, PFK/aldolase, AMP Deaminase, NADH, COX/SDH, Fosforylase, NSE og Sur forsfatase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821244, 821245, 821246, 821274, 821243, 821270, 821248, 821293, 821272, 821283
Merknad
Manuelle enzymanalyser
Objekt
Vevsmateriale; fersk frossen muskel
Parameter
Immunhistokjemiske analyser (CD8,, C5b9, CD4, CD68 KPI, MHC I, Emerin, CD45LCA, Myosine Heavy Chain (developmental), Myosine Heavy Chain (fast), Myosine Heavy Chain (neonatal), Myosine Heavy Chain (slow)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821038, 821247, 821035, 821449, 821265, 821266, 821267, 821268, 821269
Merknad
Manuell metode
Objekt
Vevsmateriale; fiksert
Parameter
Fremstilling og farging av vevssnitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821102, 822001, 811110, 821347, 821105
Merknad
Fremstilling vevssnitt: Sakura Tissue-Tek Vip 6 Leica peloris II, Tissue-Tek Xpress 120 Støping: Tissue-Tek Auto Tek, manuell støping Snitting og farging: Ventana Benchmark Special Stains, Tissue-Tek Film og Prisma
Objekt
Vevsmateriale; frysesnitt
Parameter
Fremstilling og farging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821298
Merknad
Farging med HE
Objekt
Vevsmateriale; nyrebiopsier
Parameter
Fremstilling av vevssnitt til elektronmikroskopering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821299
Merknad
Manuell metode
Objekt
Vevsmateriale; parafininnstøpt
Parameter
Farging immunhistokjemiske analyser (ER, Synaptophysin, Vimentin, E-cadherin (CDH1), CEA mono, Programmed death ligand 1 (PDL1), ALK D5F3, CD5, CD23, CD30, CD117, PAX8, PSA, S100, CD31, CD34, CDX2, CK5/6, CK20, CK-PAN (MNF116), CyclinD1, Desmin, Ki67, p40, SOX10, TTF1, Chromogranin A (CGA), Melan-A, HER-2 IHC, CK14, CD3, CD20, CD10, CK7, p16, p53, IgL - Kappa/ IgL - Lamda)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821157, 821217, 821230, 821091, 821074, 821164, 821013, 821036, 821045, 821047, 821069, 821163, 821211, 821165, 821048, 821051, 821404, 821073, 821081, 801086, 821168, 821079, 821090, 821136, 821201, 822002, 821224, 801076, 821142, 821118, 821083, 821034, 821042, 821039, 821082, 821154, 821158, 821135
Merknad
Automatisert farging BenchMark Ultra (BMU)
Objekt
Vevsmateriale; parafininnstøpt
Parameter
Immunhistokjemiske analyser (IgG, IgM, IgA, C3c, C1q, C5b-9)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821125 (IgG), 821128 (IgM), 821122 (IgA), 821287 (C3c), 821288(C1q), 821247 (C5b-9)
Merknad
Manuelle immunhistokjemiske analyser
Objekt
Vevsmateriale; parafininnstøpte nyrebiopsier
Parameter
Farging med spesialfarger
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821110 (PAS) 822001 (HE) 810126 (Kongo) 821286 (AFOG)
Merknad
Manuell farging
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cellemateriale, non-gyn
Parameter
Fremstilling og farging av konvensjonell cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821292
Merknad
Farging Papanicolaous fargemetode
Objekt
Cellemateriale; cervix
Parameter
Preparering væskebasert cytologi og farging
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821349
Merknad
ThinPrep 5000 Papanicolaous fargemetode
Objekt
Cellemateriale; non-gyn
Parameter
Fremstilling og farging av konvensjonell cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821182
Merknad
Manuell preparering Hemacolor fargemetode
Objekt
Cellemateriale; non-gyn
Parameter
Fremstilling og farging av konvensjonell cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821105
Merknad
Manuell preparering May-Grünewald-Giemsa fargemetode
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cellemateriale; cervix
Parameter
HPV (humant papillomavirus)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
820032
Merknad
Sanntids-PCR Cobas 4800