Du er her:

Årsrapporter & tildelingsbrev

Årsrapporter og tildelingsbrev kan lastes ned herfra

 

Her kan du laste ned NAs årsrapporter. 

Årsrapporter

Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Norsk akkreditering og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi rapporterer på mål og resultatkrav som vi har fått av departementet.

Nytt fra 2014 er at hele rapporten publiseres på etatens nettsider.