Norsk akkrediterings virksomhetsidé er:

  • Å sikre nasjonal og internasjonal tillit til den norske akkrediteringsordningen
  • Å dekke offentlige og private virksomheters behov for å dokumentere kvalitet og dermed sikre tillit til deres varer og tjenester

 

NAs arbeid med visjon og virksomhetsidé er beskrevet i vår strategi

 

Norsk akkrediterings ledergruppe: