NAs stab jobber hovedsaklig med:

• Utvikling av nye og eksisterende akkrediteringsområder
• Nasjonalt og internasjonalt samarbeid inkludert koordinering av dette
• Kompetanseforvaltning og kvalitet
• Virksomhetsstyring og risikostyring
• Juridisk
• GDPR / personvernombud
• Klagesaksbehandling med NAs klageorgan

 

Staben er også faglig ansvarlig for akkrediteringsprosessen samt utvikling og etablering av nye akkrediteringsordninger.