Seksjon for akkreditering er NAs avdeling for akkreditering og GLP-inspeksjoner. De som jobber med akkreditering og GLP-inspeksjoner jobber her. 

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Bente M. Skjetne.