Seksjonen har ansvar for bedømming, akkreditering og oppfølging av NA akkrediterte:

  • verifikasjonsorganer
  • inspeksjonsorganer
  • sertifiseringsorganer

og laboratorier innen områdene:

  • kalibrering
  • maritim og landbasert industri
  • byggevarer