Du er her:

Seksjon for akkreditering og GLP

Seksjon for akkreditering er Norsk akkreditering si avdeling for akkreditering og God laboratorie praksis (GLP).

Seksjonen har ansvar for bedømming, akkreditering og oppfølging av laboratorium som er akkreditert av Norsk akkreditering innan medisin, helse, miljø, næringsmiddel, kriminalteknikk og reinseanlegg.  

Seksjonen er og ansvarleg for inspeksjonar i henhold til OECD sine vedtak om god laboratoriepraksis (GLP).

Seksjonssjef akkreditering og GLP

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Lena Iren Kristiansen
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 980 47 404

E-post: lkr@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Ann Kristin Lindgaard (permisjon)
Ledende bedømmer

Telefon: (+47) 64 84 86 00

Mobil: (+47) 481 06 114

E-post: akl@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Hilde Ulvatne Marthinsen
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 00 341

E-post: hum@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Alice Kathrin Refsnes
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 462 99 262

E-post: are@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Indira Secic
Ledende bedømmer

Telefon: +47 64 84 86 00

Mobil: +47 926 55 575

E-post: ise@akkreditert.no

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Rune Tollefsbøl
Prosjektkoordinator seksjon akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 905 65 845

E-post: rto@akkreditert.no