Norsk akkrediterings ledergruppe utpekes av NAs direktør.

NAs ledergruppe skal sikre informasjonsflyt fra hele etaten til direktør. Det er også her beslutninger for hele etatens virkeområde forankres. 

Ledergruppa består av følgende personer: