Digitalisering, IT og kommunikasjon har hovedansvar for NAs arbeid med utvikling av digitale tjenester, systemansvar for etatens IT systemer og det overordnede ansvaret for å tilrettelegge for intern og ekstern kommunikasjon.

Seksjonen er i tillegg ansvarlig for etatens kursarrangement i tett samarbeid med fagseksjonene.