Seksjon for akkreditering er NAs avdeling for akkreditering og GLP.

Seksjonen har ansvar for  bedømming, akkreditering og oppfølging av NA-akkrediterte laboratorier innen medisin, helse, miljø, næringsmidler, kriminalteknikk og renseanlegg

Seksjonen er også ansvarlig for inspeksjoner i henhold til OECDs bestemmelser om god laboratoriepraksis (GLP)