Seksjon for administrasjon gir administrativ støtte internt i organisasjonen.

Utover dette leverer de tjenester innen arkiv, IT-drift, personal, plan/budsjett, økonomi- og økonomistyring.

Seksjonen ledes av administrasjonssjef Jannicke Sundberg-Hansen