Seksjonen er ansvarlig for og yter tjenester innen følgende fagområder;

  • Økonomi- og virksomhetsstyring
  • lønn og regnskap
  • arkiv
  • HR/personal
  • innkjøp
  • kontordrift