ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) er et internasjonalt samarbeid om laboratorie- og inspeksjonsorganakkreditering.

Som en del av arbeidet er ILAC også en pådriver og støttespiller for å utvikle akkrediteringsmyndigheter i utviklingsland.