IAF (International Accreditation Forum, Inc) er et interesseorgan for akkrediteringsorgan og andre interesserte organisasjoner innen samsvarsvurdering innen: Ledelsessystemer (ISO 9000 o.l), produktsertifisering, servisebransjen, personellsertifiseringer og lignende programmer.

Hovedoppgaven til IAF er å utvikle og drifte et enhetlig program for samsvarsvurdring over hele verden.

Dette gjøres for å minske risiko for næringsliv og kunder. Akkreditering skal sikre enhetlig tolkning av alle standardene over hele verden.